Column

Dominantie ESG-fondsen is nog ver weg

De trend naar ESG-beleggen is sterk, vooral in Europa. Toch zal het nog even duren totdat ESG-fondsen echt het nieuwe normaal zijn. Dat schrijft Detlef Glow van Lipper Refinitiv in zijn jongste column.

In vermogensbeheer is er bij de samenstelling van beleggingsportefeuilles een duidelijke trend zichtbaar richting het gebruik van ESG-criteria (milieuvriendelijk, sociaal verantwoord en fastoenlijk bestuur). De trend is zelfs zo sterk dat sommige analisten ervan uitgaan dat ESG-fondsen al op vrij korte termijn het nieuwe normaal worden, en dat fondsen die ESG-criteria buiten beschouwing laten, vervallen tot nicheproducten.

Deze opinie is niet verrassend, ook gezien het feit dat de Europese Commissie hard aandringt op de integratie van ESG-criteria in het beleggingsproces van fondsen.

De Commissie heeft daarvoor onder meer recent de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in het leven geroepen, die fondsbeheerders dwingt publiek bekend te maken in welke mate zij ESG-criteria meenemen in het beleggingsproces. 

Het klopt ook dat een groot aantal nieuwe fondsen op zijn minst wil voldoen aan Artikel 8 van de SFDR, omdat er op die manier kan worden meegeprofiteerd van de ESG-trend. Daarnaast zijn er een heleboel oude fondsen die in een nieuw ESG-jasje worden gestoken.

Trackrecord weg   

Allemaal positieve ontwikkelingen, maar er zijn ook vraagtekens bij te plaatsen. Ten eerste kan het omvormen van een fonds grote gevolgen hebben voor beleggers. Aandelen zullen buiten de portefeuille vallen, andere nemen de plaats in.

Dat kan de hele beleggingsfilosofie van een fonds veranderen, waarmee het trackrecord ook weinig waarde meer heeft. Beleggers kunnen er met andere woorden nog minder op vertrouwen dat behaalde prestaties in het verleden iets zeggen over de toekomst.

Er is meer dan ESG

Een ander punt dat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat niet alle beleggers een portefeuille willen hebben met uitsluitend ESG-fondsen. Die zullen dus deels op zoek moeten naar andere fondsen. 

Ik ben het dus niet eens met de stelling dat ESG-gerelateerde producten binnen afzienbare tijd alle andere producten zullen overvleugelen. Daarvoor zijn er nog te veel institutionele en particuliere beleggers die klassieke indices als benchmark gebruiken. 

Bovendien zullen er altijd beleggers blijven bestaan die een zo groot mogelijke spreiding willen hebben, waartoe ook aandelen en obligaties behoren van bedrijven die niet tot een duurzame sector behoren. Denk aan bedrijven uit sectoren als de industrie, mijnbouw of oliemaatschappijen.

ESG is mainstream

Begrijp me niet verkeerd, ik zeg niet dat ESG-gerelateerde beleggingsstrategieën niet de nieuwe norm zullen worden in de toekomst. Integendeel, ik zeg al jaren dat dit wel het geval zal zijn. Ik zeg alleen dat het langer kan duren dan sommige analisten en politici verwachten.

Dat gezegd hebbende, is het wel duidelijk dat ESG-fondsen geen nicheproduct meer zijn, maar mainstream. Toch moet de vermogenssector nog heel wat werk verrichten om beleggers te overtuigen van het nut en de noodzaak van duurzame fondsen.

Laten we niet vergeten dat conventionele vermogensbeheerders lange tijd hebben geroepen dat ESG-beleggen een lager rendement oplevert. Hoewel deze bewering niet strookt met wetenschappelijke studies is dat toch bij veel beleggers blijven hangen, wat hen onzeker maakt over de vraag of en hoe ze gebruik moeten maken van ESG-fondsen.


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus