Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

ECB maakt de weg vrij voor langdurig QE en 0 procent rente

Monetair econoom Edin Mujagic rekent op een ingrijpende strategieverandering van de ECB. Meer inflatie zal worden gedoogd. De bank committeert zich tevens aan de strijd tegen klimaatverandering. Voor beleggers zijn de gevolgen 'behoorlijk'.

Het bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) is al sinds vorig jaar bezig met een evaluatie van de monetaire strategie van de bank. Die exercitie zal binnenkort worden afgerond en krijgt de buitenwereld te horen wat er gaat veranderen.

De kans is groot dat de definitie van prijsstabiliteit gaan veranderen. Nu nog streeft de bank naar een jaarlijkse inflatie van onder, maar dicht bij 2 procent. Alles wijst erop dat de bank de woorden ‘onder, maar dicht bij’ zal laten vallen. Op basis van de geluiden die al een jaar lang tijdens persconferenties en in vele interviews en toespraken te horen en te lezen zijn, zou het ook niet verbazen als de ECB, in navolging van de Fed, besluit tijdelijk meer dan 2 procent inflatie te gedogen.

Dat de bank de strijd tegen klimaatverandering ook in haar modus operandi zal vervlechten, staat buiten kijf. Zou het bestuur dat níet doen, dan zie ik Lagarde opstappen! Ze heeft zich vanaf dag één bij de ECB zo sterk daaraan gecommitteerd, dat alles behálve een opname daarvan in de doelen van de bank een persoonlijke afgang voor haar zou zijn.

Grote gevolgen

Als het bovenstaande inderdaad gebeurt, dan hoop ik dat beleggend Nederland en Europa begrijpen dat het om meer gaat dan een paar cosmetische wijzigingen. De gevolgen ervan zijn voor beleggers behoorlijk.

Neem de huidige definitie van inflatie ‘onder, maar dicht bij 2 procent’. Die houdt in principe in dat de bank de rente verhoogt als de jaarlijkse inflatie op middellange termijn (voor de ECB is dat twee jaar vooruit) op 2 procent zou uitkomen. Immers, 2 procent is net iets te hoog. Verander de definitie in ‘jaarlijkse inflatie van 2 procent’ dan blijft het beleid ongewijzigd. Voeg daaraan toe dat de inflatie tijdelijk een onsje meer mag zijn, dan zou de bank het zeer ruime monetaire beleid eigenlijk nog ruimer maken!

Het belangrijke jaar 2003

Is die voorspelling overdreven? Ik vind van niet. Omdat we het al eens eerder hebben meegemaakt! Het is 2003 als de ECB haar monetaire strategie voor het eerst tegen het licht houdt. Bij de oprichting van de bank en de invoering van de euro werd prijsstabiliteit omschreven als een jaarlijkse inflatie van onder 2 procent. De ontwikkelingen op het gebied van de groei van de geldhoeveelheid waren daarbij heel belangrijk. Zo belangrijk dat men sprak van de eerste pijler van het beleid. Tijdens persconferenties werden altijd eerst die gegevens en verwachtingen gemeld en daarna pas die over de economische groei.

In 2003 veranderde de bank de definitie in de huidige versie, zoals gezegd ‘jaarlijkse inflatie van onder, maar dichtbij, 2 procent’. Die twee extra woorden, zetten de deur open voor een heel ander beleid van de bank. Waar een inflatie van 1 procent of 1,5 procent vóór 2003 reden voor tevredenheid was, werden dat soort percentages vanaf 2003 reden voor zorg. Waar de ECB vóór 2003 bij 1,5 procent inflatie het rentewapen met rust kon laten, moest de bank vanaf 2003 er wel naar grijpen en de rente verlagen. 1,5 procent was weliswaar lager, maar niet dichtbij 2 procent. Dus: actie!

Sindsdien is de monetaire pijler overigens de facto met de grond gelijkgemaakt, met als gevolg dat de bank met droge ogen kan beweren dat het gelddrukfestijn nauwelijks nadelige effecten heeft.

Eerste renteverhoging na 2026?

Voor de komende jaren moeten beleggers er rekening mee houden dat een noemenswaardig krapper monetair beleid in de eurozone onwaarschijnlijk is en dat de kans op een ruimer beleid, of op zijn minst voortzetting van het huidige beleid, groter is. 

"Voor de komende jaren moeten beleggers er rekening mee houden dat een noemenswaardig krapper monetair beleid onwaarschijnlijk is"

Nu we midden in het EK voetbal zitten, is wellicht een voetbalvergelijking op zijn plaats. Ik durf niet te zeggen wat we eerder zullen meemaken: het WK voetbal in Noord-Amerika in 2026 of een renteverhoging van de ECB.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Online magazine ETF's