Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Column

De markt van ILB's wijst niet op inflatievrees

Beleggingshuizen zijn duidelijk niet bang voor het inflatiespook. Anders was de consensus over Inflation Linked Bonds (ILB's) wel veel positiever geweest.

Komt er wel of geen structurele inflatie? Deze vraag wordt steeds vaker gesteld. Begrijpelijk, want door de aantrekkende economie, stijgende grondstofprijzen en de ongekend hoge bedragen aan overheidssteun is de komst van een inflatiegolf niet denkbeeldig. Bij inflatie komen renteverhogingen in beeld.

Medio mei doken beurzen wereldwijd korte tijd in het rood na de bekendmaking van het Amerikaanse inflatiecijfer. Het optimisme over economisch herstel heeft voorlopig nog wel de overhand. De meeste analisten gaan er vooralsnog vanuit dat de inflatiedreiging meevalt.

Mocht er inderdaad inflatie komen dan hebben obligatiebeleggers een probleem. Nou ja, niet allemaal. Inflation Linked Bonds (ILB’s) zijn bedoeld om ook in tijden van inflatie geld te verdienen. Belangstelling voor deze obligatiecategorie is er tegenwoordig inderdaad genoeg. Onlangs hoopte de Britse regering met een ILB een bedrag te lenen van 3,5 miljard Britse pond. Toen bleek dat de uitgifte acht maal was overtekend, besloot het Britse agentschap om de lening uit te breiden tot een bedrag van 6,1 miljard pond.

Inflatiekoppeling

ILB’s zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van de prijzen van consumptiegoederen van het land van uitgifte. Doorgaans stijgt de nominale waarde met de inflatie van het land van uitgifte, bij sommige ILB’s wordt de coupon aangepast. Het zijn in hoofdzaak staatsobligaties die wereldwijd een gezamenlijke waarde van meer dan 3000 miljard dollar vertegenwoordigen. Het meest liquide zijn de Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), waarvan de uitgegeven waarde ruim 500 miljard dollar bedraagt.

Beleggen in ILB’s betekent dus voor het merendeel beleggen in staatsobligaties. Een ander kenmerk is dat ILB’s extra gevoelig zijn voor renteschommelingen, doordat ze meestal een lange looptijd kennen hebben.

Neutrale consensus

De consensus van 60 assetmanagers wereldwijd over Inflation Linked Bonds schommelt de laatste anderhalf jaar binnen de bandbreedte van neutraal. In mei vorig jaar was de consensus neutraal met 37% positieve, 42% neutrale aanbevelingen en 21% negatieve adviezen. Momenteel zijn de positieve en neutrale adviezen met 37% precies in evenwicht en raadt 26% een onderweging aan.

De top 15 van de assetallocators sluit zich hier in grote lijnen bij aan, al is het grootste deel neutraal.

Geen inflatie-angst

De visie op ILB’s is grotendeels gebaseerd op de inflatieverwachtingen. Is de huidige consensus een aanwijzing dat de inflatiedreiging volgens de meeste asset managers meevalt reuze meevalt?

Onderwegende partijen (bij de Top-15 zijn dit KBC, Morgan Stanley en L&G IM) merken vooral op dat het huidige rendement van ILB's negatief is en dat hogere inflatie niet structureel aan de orde is. Zo schrijft KBC: “De Duitse ingeprijsde inflatie voor de komende 10 jaar is ongeveer 1,15%, minder dan de ECB-verwachtingen voor de komende 3 jaar."

De argumentatie van de zes neutrale partijen wijkt niet veel af van de eerstgenoemde drie asset managers, maar de conclusie pakt alleen minder negatief uit voor ILB’s. De verwachting is dat de inflatie op lange termijn iets zal stijgen, maar dit is geen reden om Linkers te overwegen.

Dan zijn er nog de beleggingshuizen die ILB's op een koop hebben staan. Ook zij vrezen geen fors hogere inflatie. UBS verwoordt het als volgt: "Zo lang hogere inflatie niet wordt gezien als structureel maken wij ons geen zorgen. Zoals de Fed de korte termijn stijging van inflatie als transitorisch beschouwt op de weg naar een houdbaar economisch herstel verwachten wij dat de Fed de rentes on hold zal houden."


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

China; opnieuw lieveling van beleggers?