Hendrik Tuch, CFA is hoofd vastrentende waarden Nederland bij Aegon Asset Management. In deze rol is hij verantwoordelijk voor de staatsobligaties- en bedrijfsobligaties-portefeuilles in Nederland. Hendrik Tuch is afgestudeerd in economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is geregistreerd als Chartered Financial Analist en als senior vermogensbeheerder bij het Dutch Securities Institute.
Column

De coronacrisis als prijsversneller

Obligatiebeleggers zullen dit jaar volgens Hendrik Tuch van Aegon AM zeker geld verliezen. Mochten centrale banken door de aankomende inflatiegolf op de rem gaan staan, dan hebben ook aandelenbeleggers een probleem.

Een vakantie boeken, benzine tanken en het karretje in de supermarkt vullen, het is allemaal flink duurder geworden dit jaar. Dan begin ik maar niet over de stijgende huizenprijzen en woonlasten, een onderwerp dat een apart column verdient.

Inflatiecijfers zijn wereldwijd snel aan het oplopen en het einde van deze trend is zeker nog niet in zicht. Grondstofprijzen zijn al met meer dan 50% gestegen vanaf de bodem vorig jaar, en met het verwijderen van de lockdowns kunnen deze verder oplopen. Ook zien we dat de kosten van wereldwijd transport fors zijn toegenomen. Veel bedrijven hebben aangeven dat hun grootste probleem op dit moment is om aan grondstoffen en halffabricaten te komen die nodig zijn voor het opschalen van hun productiecapaciteit.

Tot nog toe berekenen producenten en exporteurs slechts een beperkt deel van de kosten stijgingen door aan consumenten, maar met het aantrekken van de wereldeconomie zullen ze hun kans zien om prijzen te verhogen om hun marges te beschermen. Voeg hier nog de stijgende overheidsbestedingen aan infrastructuur (in de VS) en het vergroenen van de economie (in Europa) aan toe en we hebben een recept voor een flinke inflatiegolf.

Inflatiedoel al bereikt

Financiële markten hebben de oplopende inflatiecijfers tot nog toe grotendeels genegeerd. In mei werden zowel in de VS als in Europa verrassend hoge inflatiecijfers gepubliceerd. In de VS liggen consumentenprijzen inmiddels 4% hoger dan een jaar geleden, terwijl de Europese inflatie met 2% het doel van de ECB reeds heeft bereikt.

De komende maanden kunnen we een verdere stijging van deze cijfers verwachten, zodat centrale banken hun best zullen moeten doen om ons te blijven overtuigen dat dit slechts een “tijdelijke” inflatiegolf is. Het eerlijke antwoord van de Fed en de ECB zou zijn dat ze niet zeker weten of dit een tijdelijk fenomeen is. Het is goed mogelijk dat de prijsstijgingen een verhoging van de lonen uitlokken, iets wat we in de VS al beginnen te zien.

Van verruiming naar verkrapping?

Centrale bankiers houden tot nu toe hun voet nog op het monetaire gaspedaal, maar de grote vraag is of ze genoodzaakt gaan worden om deze te verplaatsen naar de rem. Voor obligatiebeleggers wordt het hoe dan ook een lastig jaar. De rentestijging in de eerste maanden heeft al gezorgd voor een flink negatief resultaat. Maar daar komt de uitholling van de koopkracht van deze beleggingen nog overheen, zodat het reële rendement op Europese staatsobligaties dit jaar waarschijnlijk uitkomt rond de min 5%. Zoals een collega terloops opmerkte gaan we deze zomer “gezellig samen geld verliezen” op obligatiemarkten.

"Voor obligatiebeleggers wordt het hoe dan ook een lastig jaar"

Ook voor de spaarzame Nederlander is het moeilijk te verteren dat er straks een negatieve rente in rekening wordt gebracht op spaargeld, terwijl de inflatie juist oploopt.

Centrale banken hebben in hun mandaat duidelijk staan dat zij verantwoordelijk zijn voor het handhaven van prijsstabiliteit en daarmee de koopkracht van onze lonen en besparingen. Om hun geloofwaardigheid te behouden kunnen ze er plotseling voor kiezen om de rente te verhogen. Dat zou niet alleen slecht nieuws zijn voor obligaties maar ook voor aandelenbeurzen, die er nu nog van uitgaan dat de monetaire stimulans niet zal worden aangepast.

Hendrik Tuch, CFA is hoofd vastrentende waarden Nederland bij Aegon Asset Management. Aegon Investment Management B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten als een beheerder van beleggingsinstellingen. Op basis van haar vergunning is Aegon Investment Management B.V. geautoriseerd om individueel vermogensbeheer en beleggingsadvies te verlenen in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

Lees meer

    De impact van het coronavirus