Column

ESG-regulering: Te veel E, te weinig S en G

Europese ESG-fondsen stellen vooral het milieu centraal. De Europese Commissie heeft daaraan bijgedragen door te vergeten om ook de S van sociaal en de G van behoorlijk bestuur te promoten, schrijft Detlef Glow in zijn nieuwste column.

In de Europese vermogensindustrie wordt er bij duurzame beleggingsstrategieën steeds meer aandacht geschonken aan milieuaspecten - de E uit ESG - in plaats van dat er gekozen wordt voor een bredere visie waarbij sociale (S) en bestuurlijke factoren (G) even zwaar meewegen.

Dat is het gevolg van een besluit van de Europese Commissie om bij de regelgeving voor de financiering van duurzame groei vooral te kijken naar milieuaspecten. Op zich begrijpelijk, want de EU wil de leiding nemen bij het bestrijden van global warming en het verminderen van de CO2-uitstoot. Maar of het ook verstandig is, valt volgens mij te bezien.

EU-regulering

In de fondsensector heeft het gezorgd voor een verschraling van het aanbod. Niet alleen zijn er steeds meer beleggingsfondsen die de nadruk leggen op milieu, ook bestaande ESG-fondsen worden aangepast zodat ze voldoen aan de voorwaarden van de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dat betekent meer E en minder S en G.

Het is goed mogelijk dat dit leidt tot enorme teleurstellingen bij beleggers. Voor veel mensen zijn sociale aspecten (zoals armoedebestrijding en eerlijke lonen) en fatsoenlijk bestuur namelijk net zo belangrijk als het milieu.

Armoedebestrijding

De Europese Commissie zou er daarom verstandig aan doen de SFDR-regels zo snel mogelijk uit te breiden met sociale en bestuurlijke uitgangspunten. Dat zou ook in overeenstemming zijn met de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie