Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Greenbonds zijn de hype voorbij

Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors breekt een lans voor greenbonds. Deze obligaties zijn volgens hem essentieel om de doelstellingen van Parijs te halen. Om deze obligatiemarkt echt tot een succes te maken, moeten er wel nog een paar hobbels worden genomen.

"Het realiseren van de doelstellingen van het Parijsakkoord vraagt om enorme kapitaaltoezeggingen. Alleen al voor infrastructuur is er jaarlijks minstens 6,9 biljoen dollar aan extra investeringen nodig, aldus de OESO. De financieringskloof die nu bestaat om de klimaatdoelstellingen te halen, vergt alle middelen van beleggers.

De kapitaalmarkten bieden vandaag de dag aantoonbaar het meest effectieve en directe middel om de overgang naar een koolstofarme toekomst te financieren. De wereldwijde obligatiemarkten omvatten momenteel een waarde van ongeveer 90 biljoen dollar. Beleggers die verduurzaming van bedrijven willen aanmoedigen, moeten daarom overwegen om te beleggen in groene obligaties. Die kunnen een essentiële (en veelbelovende) rol spelen bij het overbruggen van de financieringskloof door een combinatie van blootstelling aan vastrentende activa en gecertificeerde ESG-principes.

Gerben Lagerwaard van State Street GA

Pas op voor greenwashing

Zoals bij de meeste voorstellen op het vlak van klimaatfinanciering zijn beleggers terecht op hun hoede voor greenwashing. De problemen rond het identificeren van duidelijke en bruikbare ESG-gegevens doen zich in meerdere beleggingscategorieën voor en groene obligaties vormen daarop geen uitzondering. Hoe weten beleggers zeker dat ze een product krijgen dat doet wat het belooft?

Om dit probleem aan te pakken vragen beleggers om steeds specifiekere effectrapportage om de milieuvoordelen te belichten. In mei 2021 meldde het Climate Bonds Initiative dat 57 procent van de verstrekkers daadwerkelijk zowel de allocatie als de impactmetriek verantwoordt.

Groene obligaties hebben impact

Deelnemen aan de markt van groene obligaties biedt veel voordelen. Voor beleggers vormt het een toegankelijke manier om bedrijven te financieren die duidelijke toezeggingen doen om de doelstellingen van het Parijsakkoord, en de overgang naar een koolstofarme economie te verwezenlijken. Misschien nog belangrijker is dat het beleggers in staat stelt om bedrijven te identificeren die aantoonbaar een bijdrage leveren aan de verduurzaming, en tegelijkertijd afscheid te nemen van enkele van de zwaarst vervuilende obligatieverstrekkers.

Zo hebben emissies met een groen label van diverse energiebedrijven, die de energietransitie ondersteunen, geleid tot emissiebesparingen die kunnen oplopen tot 43 procent van de aanvankelijke reductiedoelstellingen voor 2030.

Vergeleken met andere alternatieven worden groene obligaties gezien als transparante instrumenten die bedrijven helpen de doelstellingen van het Parijsakkoord te verwezenlijken. Om in aanmerking te komen, moet de uitgever eerst een interne assessment uitvoeren om een kader vast te stellen met informatie over de toelatings- en selectiecriteria, hoe er over de Use of Proceeds (UoP) wordt gerapporteerd, en wat de impact is van groene investeringen. Dit geeft bedrijven een beter inzicht in de klimaatgerelateerde risico's, en hoe deze te beperken.

Nog een kleine markt

Hoewel groene obligaties momenteel ongeveer hetzelfde rendement bieden als traditionele bedrijfsobligaties vormen ze in termen van keuze en liquiditeit (relatief) nog geen grote markt. Dit is vooral het geval voor wie op zoek is naar greenbonds die een vergelijkbaar risico en rendement kennen als de standaard Investment Grade-index. Hoewel de groei is versneld, vertegenwoordigen groene obligaties momenteel slechts 1 procent van het totale obligatiemarkt, waarbij de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index als maatstaf is gebruikt.

"Hoewel de groei is versneld, vertegenwoordigen groene obligaties momenteel slechts 1 procent van het totale obligatiemarkt"

Maar de markt van greenbonds groeit snel. Ondanks een lichte vertraging tijdens de marktverstoring als gevolg van COVID-19, herstelde de totale uitgifte van obligaties met een groen label in de tweede helft van 2020 om tegen het einde van het jaar een recordhoogte van 290 miljard dollar te bereiken, vergeleken met 267 miljard dollar in 2019.

Extra impulsen

Vraag is of de markt voor groene obligaties tot een punt zal groeien waarop de hele vastrentende markt alleen nog maar uit groene obligaties bestaat, waardoor de term greenbonds uiteindelijk overbodig wordt? Bij de verwezenlijking van een veerkrachtige koolstofarme economie zijn groene obligaties effectieve instrumenten. Zij brengen risico en rendement in evenwicht, afgestemd op de groeiende vraag van beleggers. Hierbij zijn wel geloofwaardige en wereldwijd geharmoniseerde normen nodig voor de definitie van een groene obligatie.

Marktliquiditeit zal een belangrijk aandachtspunt blijven, aangezien een groeiend aantal uitgiftes met een groen label nu nog zoekt naar beleggers die deze willen aanhouden tot de vervaldatum. Deelname aan de primaire markt is daardoor de kern van het succes.

Vraag gaat door

De vraag van beleggers naar groene obligaties is nog nooit zo groot geweest. Hoewel er problemen zijn met de beschikbaarheid van transparante gegevens en meetmethoden, en er nog altijd uiteenlopende definities bestaan van wat een obligatie als groen kwalificeert, kan er gerust worden gesteld dat de vraag naar groene obligaties zeker zal aanhouden.

"De vraag naar groene obligaties zal zeker aanhouden"

In plaats van je afvragen of groene obligaties een trend zijn, zouden beleggers zich moeten afvragen of het begrip ESG zelf een trend is. Gezien de toenemende aandacht voor ESG in de hele markt hebben we alle reden om te geloven dat groene obligaties een blijvertje zijn en dat de activaklasse de komende jaren in beschikbaarheid (en vraag) zal toenemen. Beleggers doen er verstandig aan om deze ontwikkeling nauwlettend te volgen."

Gerben Lagerwaard, is Head of Continental Europe van de Global Institutional Group van State Street Global Advisors

  • Meer weten over de visie van State Street Global Advisors over greenbonds? Hier vindt u er alles over.

Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus