Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Nee, inflatie gaat het beursfeest niet verpesten

Inflatie is hét thema van beleggers, economen en centrale bankiers. De inflatie zal volgens Ralph Wessels de aankomende maanden waarschijnlijk nog verder stijgen. Toch verwacht hij geen structureel hogere inflatie, waardoor hij positief blijft over aandelen en ook voor obligaties kansen ziet.

Afgelopen week waren beurzen erg bewegelijk en in de ban van inflatie. Inflatiecijfers uit de VS over april voor zowel consumenten (CPI) als producenten (PPI) lieten op jaarbasis forse stijgingen zien en kwamen beduidend hoger uit dan verwacht. Een blik op enkele maanden geleden laat ook zien dat de inflatieontwikkeling vooralsnog in een rechte lijn omhooggaat. Zo was de CPI in april 4,2%, maar in januari nog maar 1,2%. Voor de PPI zijn de cijfers nog extremer, respectievelijk 6,2% en 1,7%.

Kijkend naar het onderliggende beeld was sprake van meer dan alleen basiseffecten. Zo is er in een jaar na een pandemie altijd sprake van hogere inflatie. Niet zo vreemd, want de economie zat een jaar geleden op slot en de olieprijs in de put. Daarnaast toonden de forse prijsstijgingen voor vliegtickets, hotelovernachtingen en tweedehandsauto’s in april een normalisatie van prijzen aan nu de Amerikaanse economie weer opengaat.

"In een jaar na een pandemie is er altijd sprake van hogere inflatie"

Reële rente nog negatiever

Producenten hebben ook last van hogere prijzen en rekenen deze deels door aan klanten. De hogere producentenprijzen komen onder andere door hogere grondstofprijzen en doordat wereldwijde productieprocessen door de pandemie nog niet optimaal werken. Zo is er een tekort aan chips, verloopt het containervervoer nog niet gestroomlijnd en verandert de arbeidsmarkt waardoor vraag en aanbod van arbeid nog niet overal goed op elkaar is afgestemd.

Opvallend was dat ondanks de hogere inflatie de 10-jaarsrente in de VS geen jaarrecord neerzette. Terwijl inflatieverwachtingen verder stegen tot boven de 2,5% (het hoogst sinds begin 2013), werd de reële rente in de VS dus nog negatiever. Europa vertoonde een ander beeld. Daar stegen zowel lange rentes als inflatieverwachtingen. De Nederlandse 10-jaarsrente kwam zelfs weer boven de 0% uit en is terug op het niveau van maart vorig jaar. De stijging van de lange rentes in Europa komt vooral, doordat verder Europees economisch herstel wordt ingeprijsd.

Niet structureel

ABN AMRO verwacht dat inflatie de aankomende maanden in de VS en Europa nog verder kan oplopen, waarbij het in Europa richting de 2% kan gaan. Toch zie ik geen structureel hogere inflatie. Hoewel de VS waarschijnlijk begin 2022 zijn output gap heeft gedicht, zal dit voor de Eurozone niet voor 2023 gebeuren. Belangrijker, er is voorlopig nog geen krapte op de arbeidsmarkt waardoor looninflatie uitblijft.

"Europese inflatie kan richting de 2% gaan"

Ook maatstaven zoals de Median CPI van de Cleveland Fed en de Sticky CPI van de Atlanta Fed geven vooralsnog een onderliggend inflatiebeeld dat behoorlijk stabiel is. Deze indicatoren bleven dat ook toen de hoofdlijninflatie tussen het voorjaar van 2014 en het voorjaar van 2015 op deflatoire niveaus zat. Zij bevestigden daarmee de tijdelijke aard.

Beleggingsimplicaties

Concluderend zie ik de hogere inflatie nu ook als tijdelijk en verwachten wij dat zowel de inflatie als lange rentes richting het eind van het jaar weer afzwakken. Dit scenario blijft goed voor aandelen waar ik dus enthousiast over blijf.

"Dit scenario blijft goed voor aandelen waar ik dus enthousiast over blijf"

Voor obligaties, waar we nu nog neutraal op zijn, kan het op termijn mogelijkheden bieden door te profiteren van de opgelopen rente. Dit kan tegen die tijd door zowel staatsobligaties toe te voegen aan de portefeuille of door de rentegevoeligheid (duration) van de obligatieportefeuille wat te verhogen.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie