Ewout van Schaick is hoofd van Multi-asset. Als manager is hij verantwoordelijk voor macro-economische en beleggingsstrategie onderzoek en -ontwerp, tactische asset allocation (TAA) en het beheer van Multi-Asset fondsen en mandaten binnen NN Investment Partners. Ewout is CFA charterholder en behaalde een Master Economie (1997) aan de Universiteit van Maastricht.
Column

Sentimentsindicatoren helpen ESG-beleggen vooruit

Door gebrek aan voldoende duurzame data laat NN IP ESG-sentimentsindicatoren los op nieuwsbronnen en social media. "De eerste resultaten zijn bemoedigend."

2020 was een historisch jaar voor duurzaam beleggen, mede geholpen door de Covid-19-epidemie die een aantal bestaande trends heeft versneld. De inflows in duurzame beleggingsstrategieën, zoals bijvoorbeeld green bonds, overtroffen alle verwachtingen. Bovendien hebben veel duurzame beleggingsfondsen vorig jaar betere rendementen geboekt dan hun traditionele concurrenten. Veel beleggers zijn inmiddels overtuigd van de noodzaak om de factoren Environmental, Social en Governance (ESG) te integreren in hun beleggingsbeslissingen.

Historisch gezien is duurzaam beleggen vooral een aandelenfeestje. NN Investment Partners introduceerde z'n eerste duurzame aandelenfonds al in 2000. Daarna heeft het  zo’n 10 jaar geduurd, totdat ESG-integratie ook binnen vastrentende waarden een rol begon te spelen.

"Historisch gezien is duurzaam beleggen vooral een aandelenfeestje"

Nog steeds wordt de duurzame beleggingsmarkt gedomineerd door strategieën, waarbij vervuilende of oneerlijke bedrijven worden uitgesloten, terwijl de beste jongetjes in de klas of bedrijven met het beste ESG-momentum worden overwogen. Ook het onderzoek naar de toegevoegde waarde van duurzaam beleggen spits zich met name toe op het niveau van stockpicking en creditselectie.

Achterstand

Maar voor een pensioenfonds, verzekeraar of de beheerder van mixfondsen zoals ikzelf, is dit niet voldoende. Wij willen dat onze hele multi-assetportefeuille op een duurzame wijze beheerd wordt, of ten minste ESG-factoren meeneemt.

Toen wij bij NN IP in 2017 ons eerste duurzame Multi Assetfonds introduceerden hebben we hard moeten werken om het duurzame proces voor het aandelen- en vastrentende deel van de portefeuille te uniformiseren. Er zijn nog steeds beleggingscategorieën waarvoor weinig echt duurzame fondsen voorhanden zijn.

Voor een volledig duurzame beleggingsportefeuille moet het ESG-beleid in elke stap van het beleggingsproces worden toegepast, inclusief  assetallocatie, managerselectie en het eventuele gebruik van derivaten. Hier is nog wel wat achterstand in te halen.

Belang duurzame assetallocatie

De eerste en veruit belangrijkste beslissing voor de meeste beleggers is de assetallocatie. Juist in deze stap speelt duurzaamheid nog maar een hele beperkte rol. Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de rol van duurzaamheidscriteria in strategische assetallocaties. Dat is jammer, want  ESG-factoren zijn van invloed op bedrijven, regio’s en sectoren.

"Bij assetallocatie speelt duurzaamheid nog maar een hele beperkte rol"

Klimaatverandering is daar een goed voorbeeld van. De impact van droogte, overstromingen, bosbranden of stormen blijft niet beperkt tot een enkel bedrijf, maar beïnvloedt vaak een heel land of hele regio. Ook sociale factoren kunnen een sector of regio-brede impact hebben. Zo kunnen veranderingen in levensverwachting en gezondheid de vooruitzichten van de hele pensioen- of verzekeringssector veranderen en kan goed onderwijs de productiviteit van alle bedrijven in een land verbeteren.

Wij vragen ons af welke rol ESG-criteria kunnen spelen bij het maken van actieve assetallocatiebeslissingen. Leiden ESG-factoren bij assetallocatie ook tot een beter rendement?

Waardevolle sentimentsmeter

Omdat de meeste fundamentele ESG-gegevens, zoals milieuvervuiling, gezondheid of goed bestuur, zich maar langzaam ontwikkelingen, hebben we binnen NN IP gekeken of we ESG-sentiment uit nieuwsbronnen en sociale media kunnen afleiden.

Als eerste stap hebben wij op basis van sentiment ESG-indicatoren gebouwd die de bewegingen in een aantal Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties kunnen volgen. Vervolgens kijken we of deze indicatoren de toekomstige rendementen van assetcategorieën beïnvloeden.

De eerste resultaten zijn bemoedigend. Zo hebben milieugerelateerde indicatoren meer relevantie voor de opkomende markten, hetgeen te verwachten is omdat natuurrampen daar een grotere impact hebben op de hele samenleving. Wij geloven dat deze ESG-sentimentindicatoren beleggers kunnen helpen het risico-rendementsprofiel van een portefeuille te verbeteren.

De informatie in zijn columns zijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Online magazine ETF's