Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Een sterk argument voor risicovolle beleggingen

Ruim stimulerend beleid, versnelling van economische groei, en geen structureel hogere inflatie leiden volgens hoofd beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO tot een goldilocks-scenario.

De AEX bereikte afgelopen weken eindelijk een nieuwe recordstand en de S&P 500 brak voor het eerst door de 4000 punten. Ook andere Amerikaanse en Europese indices bereikten recordniveaus. Tegelijkertijd gaf Jamie Dimon, de baas van JP Morgan, aan dat deze opwaartse cyclus nog makkelijk tot in de loop van 2023 kon duren. Afgelopen week bereikte het sentiment onder Amerikaanse beleggers het hoogste niveau sinds januari 2018. Deze stemming werd gedeeld door Wharton’s professor Jeremy Siegel die de markt nog wel 30% tot 40% ziet klimmen totdat de top is bereikt.

Ralph Wessels van ABN AMRO MeesPierson

Onder al dit geweld wordt bijna vergeten dat Europa nog in een recessie zit. Er blijkt geen plek te zijn voor te negatieve gedachtes, ook al is het sentiment op de korte termijn misschien iets te ver doorgeschoten. Zo heeft BCA’s Aandelen Capitulatie Index het hoogste niveau bereikt sinds 1976.

"Er blijkt geen plek te zijn voor te negatieve gedachtes"

Het is om die reden interessant om de vraag te stellen of we misschien al verder in de cyclus zitten dan in eerste instantie zou worden verwacht. Ik wil deze vraag beantwoorden vanuit een economische en beleggingsinhoudelijke invalshoek.

Waar zitten we in de cyclus?

Economisch gezien zitten we aan het begin van de economische cyclus. De wereldeconomie komt net uit een recessie waarbij overheden en centrale banken nog stimuleren, de rente laag is en inflatie nog geen probleem is. Het producentenvertrouwen zit duidelijk in de lift, terwijl dat van de consument traditiegetrouw in een trager tempo herstelt.

Enkele macro-economische indicatoren staan echter wel op niveaus die niet worden geassocieerd met het begin van de cyclus. Zo hebben consumenten veel spaargeld en is de werkloosheid relatief laag. Ook is het aantal faillissementen veel minder dan op basis van de economische klap te verwachten was. Het toont tevens aan dat tweede ronde-effecten er niet echt zijn geweest. Tot slot is de huizenmarkt overeind gebleven en nog altijd krachtig.

Voor de beurs is het beeld wat gemengder, in de wetenschap dat die sowieso vooruitloopt op de reële economie. Cyclische waarden doen het nog relatief goed, de rente-curve wordt steeds steiler en ook grondstoffen herstellen krachtig. Het duidt allemaal op verder economisch herstel.

Hoge waarderingen

Waarderingen zijn al fors opgelopen en is de enige indicator die in ons quant model op rood staat. Tevens staan aandelenmarkten op recordniveaus en zijn ook risicopremies van obligaties heel krap. het is een beeld dat eigenlijk niet bij deze fase van de cyclus past.

Daarnaast zijn particuliere beleggers heel actief, wordt er volop gespeculeerd (denk aan SPACS, cryptocurrencies en zogenoemde meme stocks) en wordt er fors belegd met geleend geld. Dat zijn signalen die normaliter pas aan het eind van de cyclus zichtbaar worden.

Positief over cyclische aandelen

Concluderend ontvouwt deze cyclus zich in mijn optiek in een veel hoger tempo. Niet dat ik bezorgd ben. Ruim stimulerend beleid, de versnelling van economische groei en het uitblijven van een structureel hogere inflatie in de aankomende periode leiden tot een goldilocks-scenario. Het is een sterk argument voor risicovolle beleggingen, hoewel een vinger aan de pols vereist is.

Deze cyclus ontvouwt zich in mijn optiek in een veel hoger tempo

ABN AMRO blijft daarom nog positief over aandelen en houdt ook vast aan een cyclische tilt. Dit houdt in dat we een zwaarder accent hebben op de cyclische sectoren industrie, basismaterialen, luxe goederen & diensten en financiële waarden. Daarnaast blijven we ook positief over de gezondheidszorg.

Wat betreft obligaties zijn we neutraal en halen we vooral rendement door te beleggen in de periferie (met name Spanje), high yieldobligaties en schuldpapier uit opkomende landen.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie