Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Doen? Beleggen in een centrale bank

Een deel van de centrale banken is beursgenoteerd. Beleggen in deze aanjagers van de markt kan fantastisch renderen, zo weten de aandeelhouders van de Zwitserse centrale bank.

Deze week is het de jaarlijkse Week van het Geld. Het heeft tot doel om kinderen en jongeren financieel redzaam te maken. Dat moet vreemd aanvoelen dit jaar met spaarrentes van 0 procent of negatief. Maar daar wil ik het niet over hebben. Ik grijp de Week van het Geld altijd aan om een leuk feitje over geld of centrale banken met de lezer te delen. Daar gaan we dan.

44.444 euro. Dat is het geldbedrag dat Theo Siegert uit Düsseldorf binnenkort op zijn bankrekening krijgt bijgeschreven. Het is het dividend dat hij dit jaar van de Zwitserse centrale bank ontvangt. Centrale Bank? Jazeker!

Hoewel het leeuwendeel van de centrale banken, zoals ook De Nederlandsche Bank, in handen van overheden zijn, geldt dat niet voor álle centrale banken. Naast de Zwitserse centrale bank zijn ook de centrale banken van Japan, Zuid-Afrika, Griekenland en ons buurland België op de beurs genoteerd. Wie wil kan zijn eigen Centrale banken ETF samenstellen. Zo is de helft van de aandelen van de Nationale Bank van België op de beurs in Brussel genoteerd. Op de Zwitserse beurs wisselt elke dag zo’n 100 aandelen van de SNB, de Zwitserse centrale bank, van eigenaar.

Wisselende prestaties

De afgelopen jaren zijn de aandelen- en obligatiekoersen behoorlijk gestegen. De belangrijkste reden voor die stijging is het beleid van de centrale banken. Een groot deel van het geld dat ze uit het niets gecreëerd hebben, vloeide naar aandelen en obligaties. Hoe hebben de aandelen van beursgenoteerde centrale banken zelf gepresteerd?

Het blijkt dat de prestaties sterk uiteenlopen. Iemand die op de laatste handelsdag van 2016 een aandeel van de Belgische centrale bank kocht, kijkt inmiddels tegen een verlies van 38 procent aan. De koers zakte in die periode van 2.995 euro naar 1.855 euro. Wel werd in alle jaren dividend uitgekeerd, gemiddeld iets meer dan 90 euro per jaar. Vorig jaar bedroeg de dividenduitkering 85,80 euro, wat een yield van meer dan 4 procent opleverde. Vergeleken met de veilige staatsobligaties of een spaarrekening een behoorlijk rendement dunkt me. Hoe hoog de dividenduitkering dit jaar wordt, bepalen de aandeelhouders op 17 mei tijdens de jaarvergadering.

Wie echter koos voor een eigendomsbewijs van de Zwitserse centrale bank was spekkoper. De dividendyield is niet om naar huis te schrijven: 15 Zwitserse franken per aandeel komt neer op circa 0,3 procent. Het was de koersontwikkeling van het aandeel die een lach op het gezicht van Siegert (met 5039 aandelen ofwel 5,04 procent belang veruit de grootste private aandeelhouder) en de andere 2388 private aandeelhouders van de bank toverde. De koers spong van 1.750 franken eind 2016 naar 5.420 franken nu, een stijging van bijna 210 procent. Ter vergelijking: de S&P500 index steeg in die periode met 73 procent.

Populair aandeel

Uit het jaarverslag van 2020 blijkt dat Siegert 35 aandelen van de hand deed, iets wat hem om en nabij 160.000 euro heeft opgeleverd. De Duitse aandeelhouder had geen enkele moeite om zijn 35 aandelen te slijten. Uit het jaarverslag blijkt dat de belangstelling voor een aandeel van de Zwitserse monetaire bastion nogal groot was. De bank heeft vorig jaar 118 nieuwe aandeelhouders verwelkomd.

Private aandeelhouders hebben samen 23,4 procent van de stemmen. Voor de goede orde: dat betekent niet dat ze iets te zeggen hebben over het monetaire beleid dat de bank voert, dat staat helemaal los van de aandeelhoudersvergadering.

Japanse koersexplosie

Aandeelhouders van de Griekse centrale bank zagen hun stukken sinds eind 2016 46 procent duurder worden. De mede-eigenaren van de Japanse centrale bank moeten het doen met een schamele koerswinst van 1,45 procent. Dividenduitkeringen hebben niet voor extra winst gezorgd. De Japanse centrale bank keert namelijk geen dividend uit.

In de eerste week van deze maand was er overigens sprake van een ware koersexplosie van het aandeel van de Japanse centrale bank. De prijs spoot met ruim 90 procent omhoog. Een anonieme koper had zich op de markt van het doorgaans behoorlijk illiquide aandeel gemeld. Japanse handelaren op de beursvloer begrepen wel waarom de anonieme koper in het aandeel was gestapt. De Japanse centrale bank koopt al enige tijd ETF's op en door de gestegen aandelenkoersen heeft dat op papier behoorlijk veel winst opgeleverd. Deze winst had zich nog niet vertaald in een hogere koers van het aandeel BoJ.

Ook DNB was ooit een private bank

Over weetjes en feitjes gesproken: onze De Nederlandsche Bank is voor 100 procent eigendom van de Nederlandse Staat. Dat was echter niet altijd het geval. DNB werd op 1 april 1814 opgericht en was tot 1948 een private bank, waar iedereen aandeelhouder van kon worden.

In 1948 werd de bank genationaliseerd. Alle aandeelhouders moesten hun aandelen aanmelden en inleveren. Het gerucht gaat dat een een/vierde aandeel nooit is aangemeld. De volgende keer dat u uw zolder of kelder opruimt en een oud papiertje tegenkomt, kijk maar goed, want wie weet….


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus