Ewout van Schaick is hoofd van Multi-asset. Als manager is hij verantwoordelijk voor macro-economische en beleggingsstrategie onderzoek en -ontwerp, tactische asset allocation (TAA) en het beheer van Multi-Asset fondsen en mandaten binnen NN Investment Partners. Ewout is CFA charterholder en behaalde een Master Economie (1997) aan de Universiteit van Maastricht.
Column

Angst voor het inflatiespook

Hoe bang moeten beleggers zijn voor inflatie? Enige vrees is volgens Ewout van Schaick wel op zijn plaats. Ook als de uiteindelijke inflatie meevalt. "Het is voor beleggers dit jaar oppassen."

Vorige maand schreef ik op deze plek dat het beleggers aan optimisme niet ontbreekt. De verdere stijging van de meeste aandelenmarkten laat zien dat dit nog steeds het geval is. Beleggers hebben veel vertrouwen in een snel en fors herstel van de economie, vooral in de Verenigde Staten. De versnelling in het vaccinatiebeleid onder president Biden is ronduit spectaculair te noemen, waardoor de economie in gestaag tempo kan worden heropend.

Beleggers maken zich dan ook niet veel zorgen meer over het verloop van de Covid-crisis. Als ze al ergens bang voor zijn, dan is dat voor het risico dat het inflatiespook te zijner tijd om de hoek zal gluren.

Tijdelijke opleving

Voor het eerst in lange tijd wordt er onder economen en beleggers namelijk weer serieus gedebatteerd over inflatie. We kunnen dit jaar in veel delen van de wereld een flinke stijging van de prijzen verwachten. Dit is in de eerste plaats een correctie op de Covid-gerelateerde daling in inflatie vorig jaar, en daarnaast een gevolg van de sterk stijgende olieprijzen. Maar ook de heropening van de economie zal voor een sterke opleving van de vraag zorgen, met name naar diensten die we een jaar lang hebben gemist.

"We kunnen dit jaar in veel delen van de wereld een flinke stijging van de prijzen verwachten"

Door de lockdowns hebben veel mensen bovendien een goed gevulde spaarrekening, die zij deels zullen aanwenden. In sommige sectoren, zoals de horeca of de reisbranche, kunnen ondernemers hiervan gebruik maken en hun prijzen verhogen.
Verder is het steunpakket in de Verenigde Staten zo groot, dat er een gerede kans is dat de inflatie kan doorschieten tot boven de 3%.

Structurele inflatiefactoren

Het inflatie thema wordt ook gevoed door een aantal structurele veranderingen. De Covidcrisis lijkt een nieuw regime van fiscale en monetaire politiek in te luiden, waarbij hogere overheidstekorten worden getolereerd, en centrale banken een hogere inflatie tijdelijk zullen accepteren.

Door de veranderende demografie in China en toenemend protectionisme zal de toestroom van steeds goedkopere producten uit Azië mogelijk afnemen.

De toenemende aandacht voor ongelijkheid creëert meer druk op overheden om de monopolyposities van bedrijven in bijvoorbeeld e-commerce en technologie aan te pakken, en om de belastingen voor wereldwijd opererende bedrijven te verhogen. Ook nieuwe maatregelen en belastingen voor het tegengaan van klimaatverandering kunnen een effect hebben op inflatie.

Eigen leven

Er zijn echter ook nog voldoende redenen te bedenken waarom een hogere inflatie later dit jaar van voorbijgaande aard zal zijn. De economie is veel flexibeler dan vroeger. Het kan zich snel herstellen, als de wereld na Covid normaliseert. Er zijn nog genoeg werklozen die aan een baan geholpen moeten worden, waardoor loonstijging beperkt kan blijven. Nieuwe technologieën, bijvoorbeeld gerelateerd aan duurzame energiebronnen, kunnen er op langere termijn voor zorgen dat productiekosten verder dalen.

Maar zelfs als er geen grote zorgen hoeven te zijn over inflatie op de middellange termijn, dan is het voor beleggers dit jaar toch oppassen. De inflatieverwachtingen van beleggers zijn vaak adaptief en reageren op de laatste data. Hogere actuele inflatiecijfers kunnen dus best een eigen leven gaan leiden, waardoor de markt zomaar een reactie van de centrale banken hierop kan inprijzen.

Waarschuwing

Bij de huidige hoge waarderingen zijn bijna alle beleggingscategorieën gevoelig voor een hogere rente. Het idee van een stijgende inflatie zal voorlopig in de markt blijven rondspoken en af en toe beleggers de stuipen op het lijf kunnen jagen.

"Bij de huidige hoge waarderingen zijn bijna alle beleggingscategorieën gevoelig voor een hogere rente"

Zolang het economisch herstel ook zorgt voor flinke winstgroei van bedrijven, zullen de forse waarderingen in de aandelen- en creditmarkten een hogere rente kunnen overleven. Maar als de stijging van inflatieverwachtingen en rentes onverwacht snel gaat, dan kan een flinke marktcorrectie later dit jaar tot de mogelijkheden behoren.

De informatie in zijn columns zijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie