Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Inflatie genezen is beter dan voorkomen, aldus de Fed

De Amerikaanse centrale bank is niet bang voor inflatie, aldus Edin Mujagic. En gaat het zeer ruime beleid er voorlopig echt niet op aanpassen.

Even terug in de tijd; het is 10 juni 2020. Jerome Powell, voorzitter van de Fed, beantwoord vragen over de rente.

Op een vraag over de timing van de mogelijke renteverhogingen in de toekomst, zegt hij dat de bank “niet nadenkt over renteverhogingen, we zijn nog niet eens aan het nadenken wanneer te gaan nadenken over renteverhogingen.”

Dat waren de woorden die beleggers graag wilden horen. Zij herinnerden zich de herfst en winter van 2018 heel goed. Koersen daalden behoorlijk hard toen beleggers zich realiseerden dat de Fed echt voornemens was om de rente in 2019 drie tot vier keer op te trekken.

Geen wijziging koers

De afgelopen weken is er nervositeit over de belofte van 10 juni. Dat komt door de Fed zelf. In december zei Powell uit te gaan van een minder sterk economisch herstel in de eerste helft van het jaar, maar hij was hoopvol over de tweede helft.

Het glas was halfvol. Tijdens de eerste persconferentie van 2021, moest Powell een middenweg vinden tussen het glas half vol te blijven zien, maar die nervositeit eruit zou halen. Dat is gelukt.

Hij herhaalde dat de economische vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar goed zijn, maar hij haastte zich te melden dat dat niet betekent dat de Fed ook de monetaire koers zal wijzigen.

Werkgelegenheidscijfers anders bekijken

Dat komt pas aan de orde wanneer de inflatie structureel iets boven 2% op jaarbasis is opgelopen én het doel van maximale werkgelegenheid is bereikt. Dat zal het geval zijn als de werkloosheid om en nabij 4% bedraagt....althans dat dachten beleggers!

Powell voegde daar nog een belangrijk element aan toe door te zeggen dat de bank niet alleen naar het werkloosheidspercentage zal kijken om te bepalen of maximale werkgelegenheid is bereikt, maar ook naar de werkloosheid per bevolkingsgroep.

Dus wanneer de werkloosheid in de VS zakt naar die 4%, dan hoeft dat niet automatisch te betekenen dat maximale werkgelegenheid is bereikt.

Zelfde koers varen

“De economie is ver verwijderd van de doelen met betrekking tot de werkgelegenheid en inflatie en het zal zeer waarschijnlijk nogal wat tijd vergen om voldoende winst op die terreinen te boeken,” aldus Powell. Dus voorlopig wijzigen ze de ingezette koers niet.

Praten over het minder ruim maken van het monetaire beleid en in het algemeen focus op een exit is prematuur, aldus de Fed-baas.

De tweede variant voor "voorlopig wijzigen we de ingezette koers niet." Hij voegde daaraan toe dat de Fed geleerd heeft van vorige keer. Die vorige keer was de herfst van 2018, toen koersen behoorlijk daalden en de financiële stabiliteit in gevaar was.

Belangrijke opmerking

De derde variant voor niet niet wijzigen van de koers, was te horen toen Powell zei dat "het verband tussen lage rentes en koersen op financiële markten waarschijnlijk niet zo sterk is als beleggers denken.”

Dat is een belangrijke opmerking, omdat Powell in feite zegt dat, ook als de aandelenkoersen te recordhoog zouden zijn, dat niet door het Fed-beleid komt. De bank kan er dus mee doorgaan zonder te vrezen dat het beleid tot een zeepbel leidt.

Maar het is niet alleen dat de Fed duidelijk maakt dat de belofte dat ze niet eens nadenkt over wanneer na te denken over renteverhogingen nog steeds opgaat.

Nog ruimer beleid

Powell hintte er ook op dat de Fed het monetaire beleid verder kan verruimen, dus de rente verder kan verlagen en/of meer activa kan opkopen. “Als werkgelegenheid en inflatie niet voldoende snel naar de niveaus bewegen die wij nastreven, dan kunnen we aangeven dat we het beleid nog ruimer maken,” zei hij.

Wat de Fed kan dwingen toch na te denken over renteverhogingen, is een oplopende inflatie. Herstel, dat is wat dus roet in het eten kan gooien.

In de praktijk niet, want Powell was helder. De inflatie zal de komende maanden alleen stijgen door een statistisch effect. De prijzen worden vergeleken met een veel lagere basis twaalf maanden geleden.

Inflatie is welkom

Dat is een tijdelijk effect, aldus de Fed-aanvoerder. En als de prijzen later in het jaar stijgen omdat de economie op gang komt, dan nog zal dat voor de bank geen reden zijn na te denken over renteverhogingen.

Ook dat zullen we als een tijdelijk fenomeen beschouwen, aldus Powell. Meer in het algemeen; de Fed zou een hogere inflatie verwelkomen, niet vrezen.

“We weten wat te doen als de inflatie te hoog wordt. Het is veel lastiger om te gaan met te lage inflatie,” zei Powell. De belofte van 10 juni 2020 geldt dus nog, wat er ook gebeurt, zou ik bijna willen zeggen.

Genezen is beter

Met betrekking tot inflatie was het adagium altijd "voorkomen is beter dan genezen," de regel waar de Fed, en andere centrale banken, zich aan hielden in het verleden.

Het mag nu wel duidelijk zijn dat dat veranderd is in "genezen is beter dan voorkomen."


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

China; opnieuw lieveling van beleggers?