Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Powell legt een (steun)brug tussen nu en zomer 2021

De komende vijf a zes maanden worden economisch gezien niet fijn in de VS. Na de zomer moet het, mede dankzij vaccinprogramma's, beter gaan. Fed-voorzitter Jerome Powell geeft genoeg steun ter overbrugging, aldus Edin Mujagic.

Het rentecomité van de Fed besloot de monetaire geldkraan wijd open te houden. De officiële rente blijft in de bandbreedte 0 – 0,25% en maandelijks blijft de bank voor minstens 120 miljard dollar schuldbewijzen opkopen. Mocht het nodig zijn, zal de bank niet schromen meer monetaire stimulus toe te dienen.

Ze zullen de kraan overwegen dichter te draaien als de maximale werkgelegenheid is bereikt en inflatie een tijdlang boven 2% uitkomt.

Het is van belang te beseffen dat dit geen en/of-voorwaarde is: De Fed wil dat zowel de werkloosheid als de inflatie op de gewenste niveaus zijn voordat de bank het beleid minder ruim zal maken!

Net te weinig

Aan de eerste vereiste kan in 2022 voldaan worden, bleek uit het overzicht van de verwachtingen van het comité over onder meer de werkloosheid. Met betrekking tot de inflatie, verwacht het comité dat de geldontwaarding in 2021 1,8% zal bedragen en in de jaren erna zal klimmen naar 2%.

Of 1,8% inflatie voldoende hoog is voor de bank, wilde Fed-voorzitter Jerome Powell niet zeggen. Het antwoord is, denk ik, nee.

Omdat de Fed mikt op iets meer dan 2% inflatie  - zodat het gemiddelde over enkele jaren op 2% uitkomt - zou de bank content zijn met inflatie tussen 2 en 2,5%. 1,8% en 2% in de jaren erna kan zomaar net iets te weinig zijn.

Maanden overbruggen

Zo bezien wordt in de nabije toekomst niet voldaan een beide vereisten en is een noemenswaardige verkrapping van het monetaire beleid niet te verwachten, ook al is de bank optimistisch over de economische ontwikkeling volgend jaar.

Het is vooral de dienstensector die lijdt onder de coronapandemie. Met grootschalige vaccinatieprogramma's vanaf het voorjaar ziet de Fed het vertrouwen van de Amerikanen tegen de zomer behoorlijk verbeteren. “De tweede helft van het jaar zou hoge economische groei met zich mee moeten brengen,” aldus Powell.

Het probleem is de periode tussen nu en de zomer van 2021, de komende vijf á zes maanden, zei hij. Te beginnen met het eerste kwartaal van 2021, waarin hij een significant negatief effect verwacht op de economie door de tweede coronagolf.

Geen probleem

Het is nodig om alles op alles te zetten om die periode te overbruggen. Daarom riep Jerome Powell de politiek wederom op om met een nieuw steunpakket te komen om vooral kleine bedrijven en huishoudens te helpen.

Met betrekking tot die oproep, zei Powell dat gezonde overheidsfinanciën weliswaar belangrijk zijn  - het begrotingstekort in de VS is enorm en de staatsschuld is hoger dan 100% van het bbp en stijgt verder - maar dat dit niet het moment is daar iets aan te willen doen.

Dat moet de overheid maar doen als het economisch goed gaat. Naar de parlementariërs zegt Powell dus "maak je daar nu maar geen zorgen over," wat impliceert dat de Fed zal zorgen dat op dat front geen problemen opdoemen.

Redelijk houdbaar

Hoe? Door de rentes laag te houden, met de officiële rente op nul, en het nog een zeer lange tijd kopen van staatsobligaties. 

Het monetaire beleid zal ook niet minder ruim worden wanneer die heikele vijf á zes maanden achter de rug zijn. Powell zei namelijk het beleid onverminderd ruim te houden totdat de economische expansie goed van de grond is gekomen.

Het meest verrassende aan de persconferentie van Powell was zijn opmerking dat de Amerikaanse staatsschuld redelijk houdbaar lijkt. Als ik kijk naar de traditionele verhouding tussen schuld en bbp, dan geldt dat misschien niet, maar kijk ik naar de verhouding rentelasten-bbp, dan ziet het er veel beter uit, aldus Powell. 

Nog langer laag

Dat klopt, maar de enige reden waarom het dan beter uitziet en de schuld meer houdbaar lijkt, is dat de rentes laag zijn. En die zijn laag door…juist de Fed zelf. 

Als Powell adviseert naar die maatstaf te kijken, dan interpreteer ik dat als nog een aanwijzing dat de centrale bank van plan is de langetermijnrentes nog heel lang laag te houden.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus