Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Column

Edelmetalen in de bonus

Met goud- of zilver Capped Bonus Certificaten kunnen beleggers een mooi resultaat halen, ook als de prijzen van de edelmetalen niet veel verder oplopen. Marcel Tak geeft een aantal voorbeelden.

Het moet een frustrerend gevoel zijn bij de beleidsmakers in Frankfurt en Washington. De doelstelling van het monetaire beleid is de inflatie op te laten lopen tot iets onder de 2%.

Vooral in de EU lijkt er op korte of middellange termijn geen enkele zicht op het behalen van deze doelstelling.

De geldontwaarding ligt al geruime tijd in de range 0%-1%, ondanks een monetair beleid dat conform de oude economieboekjes als rampzalig zou worden gekwalificeerd.

Niet in de reële economie

De frustratie van de beleidsmakers is gelegen in het feit dat werkelijk overal flinke prijsstijgingen optreden, behalve daar waar het gewenst is; de reële economie. De aandelen en obligatiemarkten kennen voor jaren alleen maar oplopende koersen.

Dat geldt ook voor de huizenprijzen. Kantoor- en vooral winkelpanden zijn een ander verhaal, maar dat komt door een structurele verandering van de onderliggende economische variabelen.

Kijk voorts eens naar de koers van een bitcoin. Ik durf er nauwelijks iets over te zeggen, nadat ik enkele jaren geleden aangaf een prijs van 500 dollar al veel te hoog zou vinden.

2000-dollargrens

Ik had het casino-effect van dit speeltje onderschat. De handelsplaatsen in de virtuele munt fungeren als mondiaal gokpaleis, waar iedereen over de hele wereld zijn inzet kan doen.

Rien ne va plus is een uitdrukking die in deze wereld niet gehoord zal worden. Zeer tot de verbeelding spreekt de enorme prijsstijging van het goud. Vorige week slechtte het edelmetaal voor het eerst in de geschiedenis de 2000-dollargrens.

Deze mijlpaal werd breed uitgemeten in de media en dat is meestal aanleiding voorzichtig te worden.

Om de oren

De prijs van het goud viel inderdaad wat terug, maar die terugval is vooralsnog beperkt. Nu Warren Buffet zijn zinnen op een (indirecte) goudbelegging (Barrick Gold) heeft gezet, kan dat voor de goudprijs een nieuwe opwaartse impuls betekenen.

De populariteit van goud wordt in het algemeen toegeschreven aan de vrees dat door het ruime beleid van de centrale banken uiteindelijk een grootschalige geldontwaarding niet kan uitblijven.

Dat is een grappige paradox. De goudprijs stijgt omdat beleggers denken dat de nu nog beteuterde centrale bankiers op termijn de prijsstijging driedubbel en dwars om de oren krijgen.

Niet nodig

Het valt natuurlijk te bezien of de achterliggende gedachte van de goudrally ook bewaarheid zal worden. De stijging van de goudprijs wordt echter mede gestimuleerd door de lage tot negatieve rente.

In voorgaande perioden met een scherpe prijsstijging van goud, moesten de goudbeleggers een flinke prijs betalen door het afzien van rente en/of dividendinkomsten.

Dat is nu wat de rente betreft niet aan de orde. Een spaarrekening levert, net als een belegging in goud, geen inkomsten meer op. De goudbelegger heeft dit jaar die inkomsten ook niet nodig, want de prijsstijging was met 28% (in dollars) natuurlijk niet verkeerd.

Een-op-een meedoen

Dat andere edelmetaal, zilver, deed het nog beter met +44%. Het zijn fenomenale percentages, die in euro's weliswaar wat lager liggen (21% voor goud, 36% voor zilver), maar de verleiding groot maken om positie in deze edelmetalen in te nemen.

Natuurlijk kan dat door een ETF op goud , zilver dan wel een combinatie daarvan, aan te schaffen. De belegger doet dan één op één mee met de koersbewegingen van deze grondstoffen.

Na de forse prijsstijgingen van deze edelmetalen is er echter altijd de mogelijkheid dat de hausse (tijdelijk) wordt onderbroken en er misschien zelfs een terugval komt.

Grote verschillen

Met (Capped) Bonus Certificaten kan een belegger in edelmetalen trachten een mooi rendement te behalen, ook als de prijzen niet (veel) verder stijgen. Er blijken grote verschillen te zijn tussen de certificaten op goud en op zilver.

Op basis van deze verschillen zou ik de voorkeur geven aan de zilver CBC. Ik geef een aantal voorbeelden.

 • De actuele goudprijs is 1950 dollar.
 • Het Capped Bonus Certificaat op goud (ISIN: DE000PN1TGU8), aflopend in december 2021, kan aflossen op 220 dollar (ratio 1 op 10 ten opzichte van de goudprijs). Voorwaarde daarvoor is dat de goudprijs gedurende de gehele looptijd (dus tot eind 2021) niet onder de 1700 dollar uitkomt.
 • Ten opzichte van de actuele goudprijs betekent die ondergrens een marge van 13%. De prijs van het certificaat is 197,60 dollar (166,89 euro, want de handel is in euro).
 • Er kan een rendement van 11,3% behaald worden, ook als de goudprijs niet verder stijgt.
 • Wordt de 1700 dollargrens neerwaarts doorbroken, dan vervalt de bonusaflossing en volgt het certificaat de goudprijs (tot de maximale aflossing van 220 dollar).
 • In vergelijking met de actuele koers van goud betaalt de belegger iets meer dan 1% premie op het certificaat. Dat betekent dat als de goudprijs onder de 1700 dollar zakt, de belegger ruim 1% meer verliest dan een rechtstreekse goudbelegging.
 • Het relatieve resultaat wordt natuurlijk slechter als de goudprijs uiteindelijk eind 2021 boven 2200 dollar staat, omdat de maximale aflossing op het certificaat 220 dollar bedraagt.

Nog mooiere resultaten

Met certificaten op zilver zijn in potentie veel mooiere resultaten te behalen.

 • Neem bijvoorbeeld het CBC op zilver (ISIN: DE000PN1TFV8), eveneens aflopend in december 2021.
 • De barrièrekoers ligt op 22 dollar, bij een actuele zilverprijs van 26,73 dollar. Dat betekent dat voor dit zilvercertificaat een marge geldt van bijna 18%, groter dan de 13% van het goudcertificaat.
 • Maar er zijn meer voordelen. Voor het goudcertificaat moet 1% premie worden betaald, terwijl voor de zilver CBC, bij een koers van 24,60 dollar (20,75 euro) juist een korting van 8% ten opzichte van de zilverprijs wordt verkregen.
 • Daarbovenop is het rendementspotentieel met 30% (bonusaflossing op 32 dollar) veel hoger dan de ruim 11% op het goudcertificaat.
 • Natuurlijk is er een reden voor die veel gunstiger zilvervoorwaarden. De beweeglijkheid van de zilverprijs is (momenteel) veel groter dan die van goud. Beleggers hanteren in het goudcertificaat een volatiliteit van slechts 15%, terwijl de impliciete beweeglijk van zilver 36 is.
 • Volgens deze aannames is de kans veel groter dat de 18% lagere zilvergrens in de CBC neerwaarts wordt doorbroken dan de 13% lagere ondergrens van het goudcertificaat.

Betere bescherming

Beleggers die vanwege de hogere volatiliteit een betere bescherming willen, kunnen kiezen voor het zilvercertificaat (ISIN: DE000PH16M10) met ondergrens van vijftien dollar.

 • Dat is een marge van 44% ten opzichte van de actuele zilverprijs. Als die ondergrens niet wordt doorbreken, dan is de bonusaflossing in december 2021 gelijk aan 30 dollar.
 • De actuele prijs van het certificaat is 26,80 dollar, iets hoger dan de zilverprijs. Het maximaal te behalen rendement is daarmee bijna 12%.
 • Dat is nog wat hoger dan het goudcertificaat, terwijl de bescherming met 44% veel meer is dan de 13% voor het goudcertificaat.

Natuurlijk moet u zich bij de keuze tussen het zilvercertificaat en het goudcertificaat niet (alleen) laten leiden door de mooiere voorwaarden. De basis blijft dat u minstens zoveel vertrouwen moet hebben in een zilverbelegging als in een goudpositie.

Als dat zo is, dan zijn de zilvercertificaten een mooie keuze en geven een goede kans uiteindelijk een mooi rendement te verzilveren.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie