Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

"Zorg voor dezelfde regels voor Europese financiële producten"

Sean Hagerty, managing director van Vanguard Europe, pleit voor uniforme regels op de Europese markt om pensioenbeleggen eenvoudiger, goedkoper en aantrekkelijker te maken.

Met steeds meer financiële onzekerheden, onder meer door het veranderende pensioenstelsel in ons land, is het belangrijk om de financiën op orde te hebben. Sean Hagerty, managing director van Vanguard Europe, pleit voor uniforme regels op de Europese markt om pensioenbeleggen eenvoudiger, goedkoper en aantrekkelijker te maken.

“In veel Europese landen volgt de distributie van beleggingsproducten het op provisie gebaseerde beloningsmodel. Bedrijven die financiële producten verkopen, doen dit vaak via derden en betalen deze tussenpersonen provisie voor het regelen van de verkoop.”

“Ingebedde provisies hebben echter als groot nadeel dat ze aanleiding geven tot potentiële belangenconflicten. Zo kan de betaling van provisies aan tussenpersonen leiden tot het verkopen van producten van aanbieders die een hoger bedrag betalen, wat ten koste gaat van de belangen van de consument. Immers, elke euro die zij kwijt zijn aan kosten, telt niet meer mee voor het rendement.”

Kwaliteit verbeteren

“Een groot voordeel van dezelfde regels op de Europese markt is dat er geen potentiële belangenconflicten rond zulke verkoopmodellen kunnen ontstaan. Naast het wegnemen van belangenconflicten tussen intermediairs en spaarders, zorgt dit ook voor meer kostentransparantie en concurrentie.”

“De MiFID II-regeling is een stap in de goede richting. Provisies aan niet-onafhankelijke financiële adviseurs en execution only-platforms zijn echter nog steeds toegestaan als aan bepaalde voorwaarden is voldaan."

"Een van deze voorwaarden is dat de ontvangende tussenpersoon kan concluderen dat de provisiebetaling is bedoeld om de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten te verbeteren. Maar nog steeds kan dit tot belangenconflicten leiden.”

Meenemen bij verhuizing

“Dit soort conflicten kan alleen worden aangepakt wanneer de betaling van provisie door productaanbieders aan tussenpersonen in de gehele Europese Unie volledig wordt verboden, zoals in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland."

"In die landen is na het provisieverbod een belangrijke verschuiving waargenomen naar de verkoop van producten die nooit commissie hebben betaald. Het provisieverbod zorgt voor meer concurrentie op de markt, wat tot meer keuze en lagere kosten voor de consument zou kunnen leiden.”

“In dat kader is het ook van belang dat consumenten geen boete krijgen als ze hun gespaarde (pensioen)geld willen meenemen naar het land waar ze (op dat moment) wonen. Dankzij de open grenzen werken/wonen steeds meer mensen, al dan niet tijdelijk, in een ander EU-land waar ze ook pensioen opbouwen."

Betere belastingregels

"Wij pleiten er dan ook voor om die belastingregels te harmoniseren die investeren en sparen voor de lange termijn in alle lidstaten begunstigen."

"Op die manier hoeven consumenten geen extra belasting te betalen als zij hun pensioen van bijvoorbeeld een Nederlands naar een Duits pensioenfonds willen overhevelen of willen pensioensparen bij een Belgisch pensioenaanbieder.”


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Outlook 2022