Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Europa heeft een New Deal nodig

Toekomstige generaties opzadelen met schulden kan niet de enige weg zijn om deze crisis te boven te komen, aldus Anne Richards, CEO Fidelity International. Een New Deal, waarbij spaarders ook aandelen kopen, is volgens haar een veel beter idee.

"Overal ter wereld zijn regeringen in hun tijdmachine gestapt. Jaren van toekomstige groei en consumptie hebben ze naar het heden gehaald om zo de economische gaten te dichten die door de uitbraak van covid-19 zijn ontstaan.

Denk aan de Europese Commissie, die een herstelfonds van 750 miljard euro heeft voorgesteld om bedrijven op de been te houden, en aan de honderden miljarden euro’s waarmee nationale regeringen hun economieën proberen te stutten. 

In de beginfase van een crisis is het begrijpelijk dat naar de uitgifte van obligaties wordt gegrepen en veel minder naar de uitgifte van aandelen. Schuldpapier uitgeven gaat sneller en eenvoudiger. Bovendien hebben beleidsmakers, al dan niet met opzet, obligaties geleidelijk bevoordeeld boven aandelen.

Anne Richards

Beleggers afgeschrikt

De fiscale voordelen van obligaties en de kosten van een beursnotering, maken het voor bedrijven minder aantrekkelijk om via uitgifte van aandelen kapitaal op te halen. Intussen worden potentiële investeerders afgeschrikt.

Zo wordt de Europese verzekeringssector, met 7.000 miljard euro onder beheer, gehinderd door wettelijke kapitaalregels rond aandelenbeleggingen die de risico’s van aandelenbeleggingen vergroten en de opbrengsten verkleinen.

Schuldpapier biedt een aantrekkelijke en snelle oplossing voor een dringend liquiditeitsprobleem. Maar uitsluitend gebruik maken van schulduitgifte brengt risico met zich mee.

Optimistisch scenario

Op de langere termijn, als rente en aflossingen moeten worden betaald, dreigen de groei en de productiecapaciteit te verstikken. En dat is nog een vrij optimistisch scenario.

Het is ook denkbaar dat toekomstige generaties hun vertrouwen verliezen in een economisch systeem dat gebukt gaat onder afspraken uit het verleden, wat tot extreme politieke en financiële ontwrichting kan leiden, en sociale onrust.

Toekomstige generaties opzadelen met schulden kan niet de enige weg zijn om deze crisis te boven te komen. Het zou goed zijn om mogelijkheden te bieden een aandeel te nemen in herstel, bijvoorbeeld via een binnenlands staatsinvesteringsfonds of particuliere beleggingsproducten.

"Toekomstige generaties opzadelen met schulden kan niet de enige weg zijn om deze crisis te boven te komen"

Spaarders op de markt

Om de doelstellingen van de herkapitalisatie te bereiken, hebben publieke aandelen een gelijk speelveld nodig, en beleidsmakers kunnen daarvoor zorgen.

In Europa versterkt het EU-initiatief voor een kapitaalmarktenunie (CMU) zowel de vraag naar als het aanbod van aandelen. Maar er zou meer aandacht moeten komen voor hervormingen om ook kleine spaarders aan te moedigen de markt te betreden.

Hier ligt een kans om groots te denken en de CMU te gebruiken als springplank voor een breed, covid-19 en voor particuliere beleggers toegankelijk beleggingsproduct om de financiering van bedrijven te stabiliseren en de voordelen ervan te delen.

New deal

Er zijn ook radicalere voorstellen mogelijk om de gunstige fiscale behandeling van schuldpapier aan te pakken, en zo emittenten te verleiden om de markt te betreden. Een dergelijke aanpak werkt.

Zo blijkt uit een studie over de Belgische notationele-interestaftrek, een stap in 2005 om de fiscale voordelen van schuldpapier te verkleinen, al na enkele jaren tot meer financiering via aandelenuitgiften leidde.

In plaats van alleen een voorschot te nemen op de winsten van de toekomst, kunnen beleidsmakers ook leren van het verleden. Toen de VS zich in 1938 uit de depressie vocht, benadrukte president Roosevelt met zijn New Deal het belang van massale participatie in aandelen.

Oude beloften

Hij riep de Amerikaanse burgers op hun spaargeld aan te wenden. Niet voor onbezonnen beleggingen, maar om mee te investeren in nieuwe bedrijfsactiviteiten.

Net als in de jaren 1930 zal het kapitalisme zich opnieuw moeten aanpassen om te overleven. Financiële beleidsmakers hebben de kans om de toekomstige generaties een aandeel te geven in het herstel, in plaats van hen op te zadelen met oude beloften die in hun naam zijn gedaan."


Deze column is geschreven door Anne Richards, CEO Fidelity International. 


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

IEXFonds 40