Column

Professionele fondsbeleggers eisen ESG-integratie

Professionele beleggers willen vooral duurzamer beleggen, dus zullen fondsaanbieders nog meer werk moeten maken van ESG-integratie. Vooral voor ETF-aanbieders is er werk aan de winkel, aldus Detlef Glow.

De groei van duurzaam beleggen blijft versnellen. Het is een van de belangrijkste groeimotoren van de fondsensector. Het zou mij niet verbazen als binnen vijf jaar de helft van het in Europa beheerde fondsvermogen duurzaam wordt belegd. De conventionele beleggingsanpak heeft zijn langste tijd gehad.

De groei van het duurzame fondsvermogen wordt niet alleen bereikt door de lancering van nieuwe fondsen. Een sterkere aanjager is de ombouw van traditionele fondsen tot duurzame fondsen, die in hun beleggingsbeleid ESG-criteria integreren.

Ook de ETF-markt helpt mee om duurzaam beleggen mainstream te maken. Doordat ETF-aanbieders in staat zijn om vrij snel producten in de markt te zetten, zal er komende jaren een stroom van nieuwe ESG-gerelateerde ETF's op de markt komen.

Hoogrentende leemte

Die groei van ESG-fondsen worden overigens niet gedragen door aanbieders. Uit de nieuwste TrackInsight ETF Professional Investors Survey 2020, uitgevoerd door TrackInsight in samenwerking met IHS Markit en iShares van BlackRock, blijkt overduidelijk dat er vooral vraag is naar duurzame producten vanuit beleggers.

Op de vraag aan professionele beleggers welke producten zij graag in de ETF-schappen wilden zien, stond ESG bovenaan, gevolgd door themafondsen en op risico gebaseerde oplossingen. Zo'n 86% van de beleggers die de TrackInsight-enquête invulde, is op zoek naar meer ESG-ETF's. Voor aanbieders van duurzame ETF's krijgen het druk om aan de vraag te voldoen. Er is met name behoefte aan ESG-ETF's op indices met obligaties uit de opkomende markten en de high yield-obligaties.

De vraag naar ESG-ETF's met hoogrentende obligaties is niet verrassend, want obligaties zijn lastiger op ESG-criteria te waarderen dan aandelen. Dit geldt extra voor beleggingen in de meer exotische markten, waar weinig transparantie is.

Betere communicatie graag

Aangezien ETF's veelal zijn gebaseerd op een index, zijn indexaanbieders druk bezig nieuwe indexfamilies samen te stellen. Voorbeelden hiervan zijn de STOXX Climate Transition (CTB) en Paris-Aligned Benchmarks (PAB), die beiden zijn gebaseerd op de klimaatdoelstellingen van Parijs. Maar ongetwijfeld komen er ook nog andere, meer exotische producten op de markt. Hoe meer bijzonder, hoe hoger de fee die aanbieders kunnen vragen.

Overigens zijn niet alle respondenten van de TrackInsight-enquête blij met het werk van ETF-aanbieders als het om duurzaam beleggen gaat. Maar liefst 68% van de professionele beleggers laakt het gebrek aan transparantie en eenvoud bij het samenstellen van ESG-indices.

De boodschap is helder. ETF-aanbieders zullen hun indexcriteteria veel duidelijker moeten communiceren. Gebeurt dat niet, dan wordt het voor hen nog een hele kunst om deze ESG-ETF's te slijten.

Een goede communicatiestrategie betaalt zich uit. Want is een ESG-ETF eenmaal verkocht, dan zal deze langdurig in portefeuille worden gehouden. Zo vertelde 81% van de respondenten ESG-ETF's te willen inzetten voor hun strategische langetermijnallocatie.


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

IEXFonds 40