Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Fed blijft schenken om het feestje gaande te houden

De Fed blijft het beursfeestje verlengen met nieuwe drank. Hoe heftig wordt de kater, vraagt Edin Mujagic zich af.

Denk eens aan een zeer onrealistische gebeurtenis. Niet aan de kans op het winnen van de Staatsloterij, maar meer in de richting van de kans om op een 31 juli in Friesland, op natuurijs, een Elfstedentocht te rijden.

Of dat voetbalclub Almere City een uitnodiging krijgt mee te doen in de Engelse Premier League en in het debuutjaar de cup wint. Dat werk.

Maar wat u ook verzint, de kans dat het gebeurt, is groter dan dat de Fed de rente verhoogt in ten minste de komende 24 maanden.

Forward guidance

Deze week vergaderde het rentecomité van de bank. Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, zei tijdens de persconferentie na afloop dat de bank niet eens nadenkt over renteverhogingen.

Sterker nog; “we denken er niet eens over na om daarover na te gaan denken,” aldus de Fed-baas.

Forward guidance, ofwel de centrale bank die de buitenwereld laat weten wanneer een wijziging van het monetaire beleid te verwachten is en onder welke voorwaarden, is sinds 2008 een belangrijk instrument voor de centrale banken.

Heel helder beleid

Elke uiting van de Fed was echter per definitie voor meerdere interpretaties uitlegbaar. Daar is door de woorden van Powell op 10 juni 2020 een einde aan gekomen.

Deze guidance is de moeder aller forward guidances. Samen met nog enkele andere puzzelstukken is het beeld wat het monetaire beleid in de VS de komende jaren betreft helderder dan ooit.

Om te beginnen waren er de woorden dat het mogelijk is dat de centrale bank en het parlement in de VS meer maatregelen zullen (moeten) nemen om de economie te stimuleren. Dat zei Powell niet één keer, maar vaker.

Welkome verrassing

De tweede rode lijn uit de persconferentie van het rentecomité is de Amerikaanse arbeidsmarkt. Die bleek in mei veel beter te draaien dan verwacht. De werkloosheid steeg niet verder, maar daalde juist.

Een welkome verrassing, aldus Powell. Hij zei echter ook niet te zullen reageren op één meevallend macro-economisch cijfer. Betekent dat dat als de werkloosheid de komende maanden blijft zakken, de Fed dan wél zal reageren?

Nee. Neem de verwachtingen van de leden van het rentecomité over de werkloosheid in de VS de komende jaren, een kompas waar de Fed op vaart.

Nog ruimer

De bank ziet die dit jaar onder de 10% zakken (nu 13,3%) en in 2021 en 2022 verder dalen naar 6,5 respectievelijk 5,5%. Daarmee zou de werkloosheid niet alleen niet terugzakken naar het pre-crisisniveau, maar ook niet naar het langetermijnwerkloosheidpercentage dat volgens de Fed hoort bij de economie, namelijk 4,1%.

Aangezien één van de taken van de Fed is om te zorgen voor maximale werkgelegenheid en werkloosheid boven de 4,1% de inflatie omlaag drukt, zal het monetaire beleid van de Fed de komende jaren eerder nog ruimer worden.

Dus ja, de bank gaat voorlopig niet eens nadenken over wanneer te starten met nadenken over renteverhogingen.

Party must go on

Tel daarbij de opmerkingen, zoals dat de Fed de economie blijven steunen zo lang het nodig is, de hoofdfocus van de Fed op de arbeidsmarkt ligt en dat de bank verwacht dat miljoenen Amerikanen die in de afgelopen weken ontslagen zijn nog jarenlang werkloos zullen blijven en u snapt waarom ik het kampioenschap van Almere City in de Engelse voetbalcompetitie waarschijnlijker acht.

Een voormalige voorzitter van de Fed zei ooit dat het de taak van de centrale bank is "To take away the punch bowl just as the party gets going." Ofwel om de tap dicht te doen als het feestje goed op gang komt.

Alcohol staat voor monetair beleid. Waar de besluiten van de Fed op 10 juni op neerkomen is dat de bank de bar nog lang openhoudt, wat er ook gebeurt, om het feest gaande te houden.

Straks een kater?

Dat kan het feestje inderdaad behoorlijk verlengen. Mijn zorg is; wat gaat er gebeuren als iedereen zo dronken is dat het feestje uit de hand dreigt te lopen?

Of het bijvullen ophoudt omdat alcohol opraakt en de feestgangers met de onvermijdelijke kater te maken krijgen?


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus