Judith Sanders is ruim 25 jaar werkzaam in financiële wereld, als vermogensbeheerder en sinds juni 2018 als beleggingsstrateeg bij ABN AMRO. Duurzaam beleggen heeft haar bijzondere aandacht. Ze is mede-auteur van Zal ik het anders doen? een boek over de verschillen bij beleggen tussen vrouwen en mannen.

Column

Duurzame bedrijven beter bestand tegen crisis

De coronacrisis een rem op duurzaam beleggen? Judith Sanders gelooft daar helemaal niets van. Volgens haar toont de beursturbulentie aan dat duurzaam beleggen meer dan ooit nodig is, niet alleen voor een betere wereld. "Fondsen met een hoge ESG-score bleven tijdens de sell-off beter overeind."

De financiële markten zijn sinds eind februari fors gedaald. De coronacrisis domineert het wereldnieuws en daarmee de financiële markten. Dat blijft voorlopig nog wel even zo. Het lijkt dus niet echt de tijd om aandacht te vragen voor duurzaam en verantwoord beleggen.

Of toch wel? Als er iets aan het licht is gekomen tijdens de wereldwijde gezondheidscrisis dan zijn het de risico's van de bestaande productie- en consumptiesystemen. Belangrijke les in deze is dat beleggers nog meer moeten letten op risico’s. Niet alleen de financiële risico’s maar ook de risico’s van daarbuiten.

Het coronavirus drukt ons met de neus op de feiten, want die komt uit onverwachte hoek. Andere voorbeelden van mogelijke crisis, voortkomend uit niet-financiële risico’s, zijn extreme weersomstandigheden, waterschaarste en milieurampen. Beleggers vrezen onbekende risico’s het meest, de reacties daarop zijn daarom vaak het heftigst.

Beter af met groene obligaties

Bij bedrijven die mens, milieu en bestuur (ESG) hoog in het vaandel hebben staan, heeft risicobeheer een hoge prioriteit. Dat zien we direct terug in resultaten op de beurs. Verschillende onderzoeken over de afgelopen periode tonen aan dat obligaties van duurzame bedrijven tot nu toe minder hard zijn geraakt dan minder duurzame schuld.

Zo ligt volgens het FD het rendement van de groene bedrijfsobligatie-index van het begin van dit jaar tot begin april 70 basispunten hoger dan een gewone bedrijfsobligatie-index. Dat lijkt niet veel, maar is voor een periode van drie maanden aanzienlijk.

"Verschillende onderzoeken over de afgelopen periode tonen aan dat obligaties van duurzame bedrijven tot nu toe minder hard zijn geraakt dan minder duurzame schuld"

35.000 fondsen vergeleken

Onderzoek van Detlef Glow van Refinitiv Lipper onder circa 35.000 Europese fondsen over de periode van 31 januari 2020 tot en met 31 maart 2020 laat zien dat deze outperformance ook bij ESG-fondsen het geval is. Voor de evaluatie gebruikte hij een technische indicator om de relatieve performances te kunnen berekenen. Ook fondsen zonder benchmark werden in de analyse meegenomen.

Hij koos voor 31 januari 2020 als startpunt om ook de marktpiek van begin dit jaar in de analyse mee te kunnen nemen. In totaal presteerden 15.314 fondsen (44,60%) beter dan hun respectievelijke technische indicator, terwijl 19.026 fondsen (55,40%) ondermaatse resultaten boekten.

Als we deze resultaten opsplitsen in traditionele fondsen (31.567 fondsen) en fondsen met ESG-criteria (2.773 fondsen), dan blijkt dat de meeste traditionele fondsen (17.750/56%) onder hun respectieve technische indicator hebben gepresteerd, terwijl het merendeel van de ESG-fondsen (1.497/54%) hun technische indicator juist heeft overtroffen.

Minder volatiel

Uit een meer gedetailleerd overzicht blijkt dat de gemiddelde prestatie van de geanalyseerde ESG-fondsen (+0,43%) beter is dan die van de traditionele fondsen (-0,65%), ook al boekten de beter presterende traditionele fondsen wel gemiddeld een hoger rendement (+4,34%) dan fondsen met geïntegreerde ESG-criteria (+3,76%).

Daar staat wel weer tegenover dat slecht presterende traditionele fondsen grotere verliezen leden (-4,53%) dan fondsen met ESG-criteria (-3,48%).

Maar misschien wel het meest opvallend is dat het rendementsverschil tussen de best en de slechtst presterende traditionele fondsen (-63,08% tot +46,71%) veel hoger was dan bij ESG-fondsen (-30,09% tot +31,67%). Wie van een gezonde nachtrust houdt, kiest dus voor duurzaam.

Risicobeheer betaalt zich uit

Een verklaring voor de outperformance van duurzame bedrijven is dat deze een beter inzicht hebben in de risico’s van hun productieketen, beter beleid hebben voor gezondheid en veiligheid van werknemers en omgeving, een transparant en goed bestuur kennen en beter rapporteren. Ofwel, wie meer nadenkt over risico’s zal beter zijn voorbereid op crisissituaties, zoals nu met Covid-19.

Critici zullen aanvoeren dat eerder genoemde cijfers over een wel heel korte periode gaan. Dat klopt. Maar ik zie het als een belangrijk signaal om de ingeslagen duurzame weg te blijven volgen.

Niet alleen vanwege de positieve effecten op de samenleving, maar ook omdat de invloed van de overheid na deze crisis op de economie en het bedrijfsleven alleen maar meer zal toenemen. Nieuwe regelgeving zal vooral niet-duurzame bedrijven raken. Duurzaam beleggen is de kinderschoenen definitief voorbij.

China; opnieuw lieveling van beleggers?