Column

Fondsprestaties in coronatijd

Hoe hebben actieve fondsen gepresteerd in de coronacrisis? Boden ESG-fondsen meerwaarde? Die vragen beantwoordt Detlef Glow van Lipper door de prestaties van 34.340 Europese fondsen naast elkaar te leggen.

Toen het coronavirus zich begon te verspreiden, werden wereldwijde aandelenmarkten geconfronteerd met zware verliezen. Vervolgens daalde de prijs voor olie tot het niveau dat het laatst werd gezien in de jaren 50. In deze omstandigheden willen beleggers weten hoe de beheerders van hun fondsen het doen. Weten zij de markt te verslaan?

Ook een belangrijke vraag: Hebben fondsen die ESG-criteria integreren in hun portefeuillebeheerproces een outperformance laten zien ten opzichte van de benchmarks en peers? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, hebben we de prestaties van de 34.340 aandelenfondsen binnen de Lipper database onderzocht van 31 januari 2020 tot en met 31 maart 2020.

Evaluatie fondsen

Voor de evaluatie hebben is een technische indicator gebruikt om relatieve performances te kunnen berekenen, zelfs voor fondsen die geen benchmark hebben toegewezen. Wij hebben voor 31 januari 2020 als startdatum gekozen om de marktpiek begin dit jaar in de analyse te kunnen meenemen.

raex

In totaal presteerden 15.314 fondsen (44,60%) beter dan hun respectieve technische indicator, terwijl 19.026 fondsen (55,40%) ondermaatse resultaten boekten.

Als we deze resultaten opsplitsen in traditionele fondsen (31.567 fondsen) en fondsen met ESG-criteria (2.773 fondsen), dan blijkt dat de meeste traditionele fondsen (17.750) onder hun respectieve technische indicator hebben gepresteerd, terwijl het merendeel van de ESG-fondsen (1.497) hun technische indicatoor juist heeft overtroffen.

raex

Grote verschillen

Uit een meer gedetailleerd overzicht blijkt dat de gemiddelde prestatie van de geanalyseerde ESG-fondsen (+0,43%) beter is dan die van de traditionele fondsen (-0,65%), ook al boekten de beter presterende traditionlele fondsen gemiddeld een hoger rendement (+4,34%) dan fondsen met geïntegreerde ESG-criteria (+3,76%). Daar staat wel weer tegenover dat slecht presterende traditionele fondsen grotere verliezen leden (-4,53%) dan fondsen met ESG-criteria (-3,48%).

Het is opmerkelijk dat het rendementsverschil tussen de best en de slechtst presterende traditionele fondsen (-63,08% tot +46,71%) veel hoger was dan bij ESG-fondsen (-30,09% tot +31,67%).

raex

Lastig vergelijken

Beleggers die concluderen dat ESG-fondsen gemiddeld beter presteren dan traditionele fondsen, moeten bedenken dat de geanalyseerde periode te kort is om statistisch significante gegevens te leveren.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat traditionele fondsen in veel meer peer groups (Lipper Global Classifications) thuishoren dan ESG-fondsen. De verscheidenheid is groter. Dat maakt vergelijken, ondanks de inzet van onze indicator, toch lastig.


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie