Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Een blik op het post-corona-tijdperk

Centrale banken én overheden zijn snel in actie gekomen om de coronaschade te beperken. Het is volgens Edin Mujagic niet genoeg. Hij verwacht dat centrale banken nog meer steunmaatregelen nemen. Hallo inflatie!

Als mijn hoofdscenario over het coronavirus (de piek nog moet komen en daarna ebt het virus in enkele maanden langzaam weg) uitkomt, dan zullen alle monetaire maatregelen later dit jaar het gewenste economische effect hebben.Een economische depressie wordt voorkomen.

Maar ik maak me wel meer zorgen over de wat langere termijn. Enerzijds omdat er ook nadelige effecten kleven aan de buitengewone maatregelen. Een aanmerkelijk hogere inflatie in 2021, zou mij niet verbazen.

Op het moment is er nauwelijks aandacht voor ongewenste bijeffecten van maatregelen, omdat iedereen focust op het nu. Wanneer de economische situatie weer normaliseert, zullen beleggers en economen ook kijken naar bijeffecten. Daar komt bij dat het grootste deel van de maatregelen niet snel ongedaan gemaakt kan worden als de coronacrisis eenmaal achter de rug is.

Kans op nieuwe recessie

Anderzijds omdat de economie ook zonder het corona-effect al in een periode van laagconjunctuur was geraakt. Vergeet niet dat de economische groei in het laatste kwartaal van 2019 al aan het afkoelen was.

Wanneer het negatieve effect van het corona-virus en het gunstige effect van de maatregelen om de economie te stimuleren op korte termijn afnemen, verwacht ik een lagere economische groei dan in het pre-corona tijdperk. Dat betekent een grotere kans op een nieuwe recessie.

Het risico op recessie is groter als de de economische groei 1% is,  dan wanneer de groei 2% of 3% bedraagt. Alleen zullen dan zo goed als alle noodmiddelen om de groei op te peppen, zijn opgebruikt.

Centrale banken gaan verder

Vandaar dat ik er weinig fiducie in heb dat alle maatregelen mettertijd teruggedraaid kunnen worden. Sterker nog, ik denk dat zowel de overheden als de centrale banken nog verder zullen gaan.

Ik houd rekening met het opkopen van aandelen door de centrale banken, het instellen van plafonds voor langetermijnrentes, eurobonds - maar dan onder een andere naam - en helikoptergeldbeleid in Europa.

Vergeet niet dat dat laatste al gebeurt in de VS, dus zo vreemd is het niet als dit naar Europa overwaait. Daarbij verwacht ik dat centrale banken steeds meer gezamenlijk zullen optrekken.

"Ik houd rekening met het opkopen van aandelen door de centrale banken, het instellen van plafonds voor langetermijnrentes, eurobonds - maar dan onder een andere naam - en helikoptergeldbeleid in Europa"

Alles wordt anders

Het zou me niet verbazen als langetermijnrentes in sterke eurolanden in eerste instantie per saldo iets dalen, om in een later stadium omhoog te spuiten. Dat laatste zou wel eens snel kunnen verlopen!

Aandelenkoersen lijken vooralsnog de vrije val gestuit te hebben, vooral dankzij ingrepen van overheden en centrale banken. De grote onzekerheid, het wegvallen van het opkopen van eigen aandelen door bedrijven en de onvermijdelijke gevolgen voor de winstgevendheid van bedrijven, betekent dat de kans groot is dat koersen de komende weken en maanden een grillig verloop zullen blijven vertonen.

"Het zou me niet verbazen als langetermijnrentes in sterke eurolanden in eerste instantie per saldo iets dalen, om in een later stadium omhoog te spuiten. Dat laatste zou wel eens snel kunnen verlopen!"

Op de middellange en lange termijn blijven aandelen de aantrekkelijkste activa, onder andere door het gebrek aan alternatieven. De spaarrente blijft nog jarenlang op 0% en het rendement op veilige staatsobligaties zie ik niet veel klimmen, zeker niet in reële termen.

Alleen wordt het de zaak de juiste sectoren en bedrijven te selecteren, want de economie na de coronacrisis zal er anders uitzien dan die van daarvoor.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus