Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Fed belooft en levert

De maatregelen die de Fed maandag bekendmaakte, gaan veel verder dan de vuurkracht van een bazooka. Edin Mujagic weegt het nieuwste enorme hulppakket. Volgens hem moet het voldoende zijn een langdurige recessie af te wenden.

Er komt maar geen einde aan de maatregelen die centrale banken wereldwijd nemen om de (wereld)economie te helpen de coronacrisis te boven te komen. Ook de Amerikaanse Fed heeft al tot een behoorlijk aantal verregaande maatregelen besloten.

Al vroeg benadrukte de Amerikaanse centrale bank dat het nog meer kan en zál doen, indien nodig. Als het niet duidelijk was dat de bank dat ook meende, dan is dat afgelopen maandag wel gebeurt. In het pokerspel tussen bank en markten is het helder dat de bank niet bluft.

"De economie heeft te maken met zware verstoringen," schrijft de bank. “Agressief optreden van alle partijen is nodig om de schade voor banen en inkomens te beperken en een snel herstel mogelijk te maken, zodra de verstoringen wegebben." Met dat doel kondigde de bank aan onbeperkt Amerikaanse staatsobligaties op te kopen. Daarnaast geeft de Fed ook geld uit aan bedrijfsobligaties. De bank roept tevens een paar nieuwe noodfaciliteiten in het leven.

Hulp aan corporates

  1. De Primary Market Corporate Credit Facility (PMCCF) heeft als doel om kredietstromen aan de gang te houden richting de grote bedrijven. Investment grade-bedrijven kunnen bij dit loket leningen met maximale looptijd van vier jaar opnemen waarbij ze er zelf voor kunnen kiezen in de eerste zes maanden geen rente en aflossingen te betalen, om zo meer geld achter de hand te hebben hun leveranties en werknemers te kunnen betalen zolang de crisis duurt. De Fed kan die grace period vervolgens naar eigen inschatting verlengen.
  2. Via Secondary Market Corporate Credit Facility (CMCCF) zal de bank voor voldoende liquiditeit op de secundaire markt voor schuldbewijzen van grote bedrijven zorgen. De Fed zal die obligaties gaan opkopen en zo als het ware market maker worden.

    Samen zorgen deze twee maatregelen ervoor dat grote bedrijven voldoende nieuw geld kunnen ophalen om overeind te blijven, terwijl beleggers in obligaties die deze bedrijven eerder uitgegeven hebben, geen reden zullen hebben de stukken van de hand te doen waardoor de rente niet sterk kan stijgen, dus paniek achterwege blijft.

  3. Met de Term Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF) poogt de Fed de leidingen, waardoor geld naar de Amerikaanse huishoudens vloeit, vrij van obstakels te houden. Banken kunnen leningen, zoals autoleningen, studentenleningen, creditcardleningen et cetera, bundelen en aan de Fed verkopen. Het moeten dan wel nieuwe of recent verstrekte leningen zijn. Het doel is duidelijk: het stimuleren van de verstrekking van nieuwe kredieten om de economische schade van het coronavirus te beperken.
  4. De Money Market Mutual Fund Liquidity Facility (MMLF) heeft als doel lagere overheden van voldoende middelen te voorzien om de crisis het hoofd te kunnen bieden.

Binnenkort komt bij dat alles ook het Main Street Business Lending Program (MSBLP) om ook aan mkb-bedrijven een reddingsboei toe te werpen. Enfin, er is nu geen sector meer in de Amerikaanse economie die níet in aanmerking komt voor steun van de Fed!

"Er is nu geen sector meer in de Amerikaanse economie die níet in aanmerking komt voor steun van de Fed!"

Bazooka plus

De eerdere maatregelen van de Fed werden al als een monetaire bazooka omschreven. De optelsom van alle faciliteiten die maandag bekend zijn gemaakt, betekent dat er geen sprake meer is van een bazooka. De Fed is een all-out aanval begonnen op de crisis.

Een recessie als gevolg van de coronacrisis is onvermijdelijk. Maar de lengte en de diepte ervan is afhankelijk van de acties van onze beleidsmakers. Gezien wat er allemaal aangekondigd of gedaan is, verwacht ik, gezien de stand van zaken nu, geen langdurige recessie. De kans is groot op een economisch bijzonder slechte eerste helft van 2020 – ik ga al die voorpagina’s van kranten bewaren, het worden collectors items! – waarna richting het einde van het jaar een stevig herstel volgt.

Met het oog op de eurozone, zou het me niet verbazen dat de ECB in navolging van de Fed binnenkort ook met meer maatregelen komt. Zo wordt het een wedstrijdje tussen de twee centrale banken wie het hardst whatever it takes kan schreeuwen.

Wel op tijd stoppen!

Tot slot: Er is een reden waarom de centrale banken dit soort wapens niet in stelling brengen in goede economische tijden. Zij behelzen namelijk nogal wat bekende risico’s en, gezien de omvang van wat recentelijk aangekondigd is, waarschijnlijk ook allerlei risico’s die ons allen nog onbekend zijn.

Het is daarom van groot belang dat al die noodingrepen ongedaan worden gemaakt, zodra de coronacrisis wegebt en het herstel optreedt. Ik ben er niet gerust op dat dit volledig zal gebeuren. Daarover in een toekomstige column meer.

Al die noodprogramma's van de Fed en de ECB betekenen dat op de toch al lange lijst van afkortingen van noodprogramma’s vandaag TALF, PMCCF, SMCCF, MMLF en MSBLP toegevoegd mogen worden. Als het maar tot OBR (One Big Recovery) leidt! Te beginnen op de financiële markten, want die lopen altijd op de zaken vooruit.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

China; opnieuw lieveling van beleggers?