Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Monetaire magie van de Fed is uitgewerkt

De Fed neemt toch een pakket monetaire maatregelen....Maar die stimuleren de vraagkant van de economie en daar zit het probleem niet, aldus Edin Mujagic. Beleggers geloven niet meer in de Fed.

Op de bank in de woonkamer, met een kopje thee en de memoires van de Amerikaanse minister van Financiën onder president Richard Nixon voor me. Daar was ik dit weekend toen de Fed de rente van ruim 1 naar 0% bracht. Dat zal een vraag worden die monetaire economen in de toekomst krijgen.

Nadat de Fed begin deze maand de rente onverwacht met 50 basispunten kortwiekte naar 1,25%, snoeide de bank op zondagavond nog harder in die rente; in één ruk naar 0%. 

De effecten van het coronavirus op economische activiteit zullen de komende tijd hevig zijn en kunnen de vooruitzichten voor de langere termijn verslechteren, aldus de centrale bank als rechtvaardiging voor de drastische verlaging. 

QE is een feit

De Fed-rente blijft op dit niveau totdat de bank er voldoende vertrouwen in heeft dat de economie de negatieve effecten van het virus te boven komt. De bank gaf ook aan klaar te staan om alles te doen om de kredietstromen van banken naar huishoudens en bedrijven aan de gang te houden.

Met dat doel in gedachten, besloot het rentecomité van de bank om in de komende maanden minstens 500 miljard dollar uit te geven aan de Amerikaanse staatsobligaties en minstens 200 miljard dollar te spenderen aan mortgage-backed-schuldpapier.

Dit komt bovenop 60 miljard dollar die de bank al elke maand uitgeeft aan het opkopen van kortlopende Amerikaanse staatsobligaties. Een nieuwe ronde van QE is vanaf vanavond dus een feit. Merk op dat de bedragen van 500 en 200 miljard minimumbedragen zijn, de kans is groot dat de Fed meer zal doen dan 700 miljard.

Minimum en maximum

Als het grootste deel van de negatieve effecten van het virus in augustus achter de rug zullen zijn - even aangenomen - dan is dat minimaal 125 miljard dollar per maand. Ter vergelijking: De ECB besloot in de komende negen maanden 120 miljard euro uit te geven aan het opkopen van extra obligaties.

Een ander belangrijk verschil tussen de ingrepen van de Fed en de ECB is dat de Fed een minimum bepaald heeft maar geen maximum. De ECB  heeft de extra QE gemaximeerd heeft op 120 miljard voor 2020.

De Fed hoopt commerciële banken aan te sporen meer kredieten te verstrekken aan huishoudens en bedrijven en verlaagt met onmiddellijke ingang daartoe de rente aan het loket waar die banken onbeperkt geld kunnen lenen, van 1,75% naar 0,25%, dus met 150 basispunten.

Voldoende dollarliquiditeit

De looptijd van de leningen wordt ook langer dan gebruikelijk en gaat naar maximaal drie maanden. Daarnaast zet de centrale bank de reserve requirements, het bedrag dat commerciële banken achter de hand moeten houden, op nul. Banken krijgen daardoor meer ruimte kredieten te verlenen.

Die reserves waren al laag en speelden geen rol van betekenis. De verlaging naar nul is dan ook vooral een symbolische onderstreping van de mate van monetair geweld waarmee de Fed zondag optrad.

Tegelijkertijd maakten de Fed en de centrale banken van de eurozone, Groot-Brittannië, Japan, Canada en Zwitserland bekend samen voor voldoende dollarliquiditeit in de wereld te gaan zorgen.

Ander probleem

Op aandelenmarkten hadden de ingrepen niet het gewenste effect. Waar de renteverlaging van begin maart nog bijna vijftien minuten koersen opstuwde, drukte de verlaging van 15 maart koersen meteen omlaag. Dat is veelzeggend.

Enerzijds zegt het dat de markt heel goed doorheeft dat de Fed maatregelen neemt die voornamelijk de vraagkant van de economie kunnen oppeppen. Alleen zit het probleem daar niet.

Met de vraag zit het wel goed, gezien de lage inflatie, het hoge vertrouwen en de historisch lage werkloosheid. Het coronavirus ontregelt de aanbodkant van de economie en daar draagt een nog lagere rente weinig aan bij. Of de Fed moet een beloning uitloven voor het vinden van een vaccin tegen corona.

Wanhoopsmaatregelen

Anderzijds laat de reactie van beleggers zien dat de monetaire magie uitgewerkt is, ofwel dat het moment waarop beleggers zich realiseren dat monetaire instrumenten onvoldoende werken hier is. In plaats van opluchting, ziet de markt dit soort ingrepen inmiddels eerder als wanhoopsmaatregelen.

Tekenend voor deze situatie is ook dat de Fed het eigenlijk niet goed kon doen. Had de bank niets gedaan, dan zou het zomaar kunnen dat beleggers ook in paniek waren geraakt omdat de Fed niets deed. Het is Catch-22 voor Powell en zijn team.

Ik ben bezig met het schrijven van een boek over een belangrijk moment in de monetaire historie van de wereld. Dat boek had al een hoofdstuk over het einde van fiat geldstelsel, een stelsel dat stoelt op het vertrouwen in centrale banken, maar ik kon geen datum aanwijzen als het begin van het einde. Sinds zondagavond heb ik die datum wel.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

China; opnieuw lieveling van beleggers?