Column

Covid-19: Wat wordt de economische schade?

Hoofdeconoom William de Vijlder van BNP Paribas doet een poging de potentiële economische schade van het coronavirus te bepalen. Dat is geen eenvoudige opdracht. Zeker is dat de negatieve effecten voor de al traag groeiende Europese economieën aanzienlijk zijn.

"Gezien het Chinese gewicht in de wereldeconomie is het cruciaal dat de gevolgen van het coronavirus voor de economische groei goed worden beoordeeld. Maar dat is ook een aartsmoeilijke opdracht. We beschikken nog niet over macro-economische gegevens die na de uitbraak werden verzameld," aldus William de Vijlder. 

"Het domino-effect van de verstoring van de supply chain maakt die beoordeling nog complexer. Daarnaast spelen er ook psychologische factoren: in hoeverre zal het gedaalde vertrouwen de uitgaven beïnvloeden, in China en daarbuiten?"


William de Vijlder van BNP Paribas

Ontspannen beleggers

Naar signalen van financiële markten kijken, helpt ook niet echt, gaat De Vijlder verder. "Op Wall Street veroorzaakte de epidemie (nog) amper een rimpeling en de S&P 500 behaalde nieuwe recordhoogtes. Indices in Europa deden het ook goed. Dat weerspiegelt waarschijnlijk een visie dat de productie en vraag zich snel zouden moeten herstellen en dat de fall-out voor Amerikaanse of Europese bedrijven, gemiddeld gezien, eerder beperkt zou moeten zijn."

Voor Chinese bedrijven geldt uiteraard een ander verhaal. Dat verklaart waarom de index van Shanghai nog altijd lager staat dan vóór de crisis. De psychologie van individuele beleggers speelt ook een rol. "De sterke daling van de grondstoffenprijzen (olie, koper) wijst op een verwachting dat de vraag naar grondstoffen sterk zal verminderen, grotendeels door China, maar vertelt ons weinig over wat we in de rest van de wereld kunnen verwachten."

De rendementen op Amerikaans staatspapier zijn opgeveerd maar hebben zich nog niet volledig hersteld. De beoordelingen van de groeivooruitzichten door obligatie- en aandelenbeleggers komen dus niet echt overeen, hoewel de verwachting dat de Federal Reserve de rente indien nodig zal verlagen ook een rol kan spelen, zegt De Vijlder. 

raex

Chinese pijn

De epidemie combineert een vraag-, aanbod- en vertrouwensschok. De aanbodschok beoordelen is bijzonder moeilijk door het gebrek aan data. Het hangt af van de specifieke organisatie van waardeketens op bedrijfsniveau, van het voorraadniveau, van de (on)mogelijkheid om alternatieve bevoorradingsbronnen te vinden. Anekdotisch bewijs wijst op een aanzienlijke impact van de verstoring van de supply chain.

Wat de vraagschok in China betreft, is de opdracht niet echt gemakkelijker. Het bruto regionaal product van de provincie Hubei, het epicentrum van de epidemie, maakt 4,2% van het totale product van het land uit, zegt De Vijlder. 

"In de realistische veronderstelling dat de activiteit aanzienlijk krimpt, komen we tot een niet te verwaarlozen impact op het land in zijn geheel, waaraan spill-overeffecten moeten worden toegevoegd. Vertrouwenseffecten kunnen ook een rem vormen op de uitgaven in het hele land."

Internationale effecten

"Als we naar de internationale repercussies kijken, blijkt uit IMF-onderzoek dat een daling van de Chinese groei met 1% een daling van de Europese groei op middellange termijn met 0,2% tot gevolg heeft. Het cijfer voor de VS zou nog lager moeten zijn. Voor Azië ongeveer -0,3% en Latijns-Amerika en de Caraïben -0,4%."

"Uit IMF-onderzoek blijkt dat een daling van de Chinese groei met 1%  een daling van de Europese groei op middellange termijn met 0,2% tot gevolg heeft"

"Dan is er nog de impact van de grotere onzekerheid. Met uitzondering van de val van Lehman Brothers komen de meeste schokken overeen met een verschuiving van de onzekerheidsmaatstaf met ongeveer een standaardafwijking."

"De stijging van de onzekerheid ten gevolgen van het coronavirus zal zeer zeker afhangen van de economische exposure, en dus veel groter zijn in China dan in Europa. Uitgaande van een tijdelijke onzekerheidsschok voor de eurozone met één standaardafwijking zou de piekimpact op de groei circa -0,3% moeten zijn."

Reken op verrassingen

"Van sommige elementen hebben we een goed beeld van de omvang: internationale spill-overeffecten van de vraagschok, repercussies van de toenemende wereldwijde onzekerheid. De effecten van de verstoring aan de aanbodzijde zijn daarentegen veel minder duidelijk. Dat geldt zelfs nog meer voor de impact op China."

"Dat betekent dat op korte termijn de verrassingen van economische cijfers – het verschil tussen de consensusprognose en het werkelijke resultaat – groter zouden moeten zijn dan normaal, wat een bron van marktvolatiliteit zou moeten zijn. Het zou bedrijven zelfs kunnen aanzetten om een afwachtende houding aan te nemen tot de situatie helderder wordt."

"Als de piek van de epidemie snel wordt bereikt, zou het duidelijker moeten worden hoe vraag en activiteit gaan evolueren en dat zou het vertrouwen moeten ondersteunen," besluit De Vijlder.

Lees ook: "De economische schade zal groter zijn dan bij SARS"

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

De impact van het coronavirus