Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration.

Column

Nieuw record voor Europese ETF's

November was met een bovengemiddelde instroom van vermogen opnieuw een positieve maand voor de Europese ETF-industrie, aldus Detlef Glow. Per eind november is er een nieuw beheerrecord in Europese ETF's; 841,7 miljard euro.

De stijging van 32,4 miljard euro kwam door prestaties van de onderliggende markten (+17 miljard euro) en een geschatte netto-instroom 15,4 miljard euro. Dat was ver boven het voortschrijdend gemiddelde over twaalf maanden. 

Bij elkaar nam het beheerd vermogen in ETF's in Europa in 2019 tot nu toe met 88,7 miljard euro toe. 

Het is geen verrassing dat aandelenfondsen (576,5 miljard euro groot) goed waren voor het merendeel van de nieuwe activa, gevolgd door obligatiefondsen (232,1 miljard euro), grondstoffenproducten (21,6 miljard euro), alternatieve producten (6,7 miljard euro), geldmarktfondsen (3,3 miljard euro), mixfondsen (1,5 miljard euro) en overige fondsen (0,1 miljard euro).

ETF-flow november 2019 - LipperMarktaandeel, beheerd vermogen in het Europese ETF-segment per type activa, per 30 november 2019 - Bron: Lipper, Refinitiv

ETF-flow november 2019 - LipperGeschatte netto-omzet, november 2019 (in miljoenen euro's). Bron: Lipper, Refinitiv

Meeste belegd in de VS

Per eind november is er het meest belegd in Equity US (160,9 miljard euro), gevolgd door Equity Global (85,3 miljard euro), Equity eurozone (54,6 miljard euro), Equity Europe (43,7 miljard euro) en aandelen uit opkomende markten wereldwijd (40,7 miljard euro).

Deze vijf assetgroepen zijn goed voor 45,75% van het totale beheerde vermogen in het Europese ETF-segment. De ranglijsten van de grootste groepen zijn vrij stabiel, wat aangeeft dat Europese beleggers de fondsen van deze groepen gebruiken als kernposities in de portefeuille. 

ETF-flow november 2019 - Lipper
Top tien Lipper wereldwijde classificaties per beheerd vermogen, 30 november 2019 (in miljoenen euro's). Bron: Lipper, Refinitiv

In de onderstaande grafiek staan de assetgroepen die het minst worden gekocht door beleggers momenteel. 

ETF-flow november 2019 - Lipper
Tien kleinste wereldwijde classificatie van activa per beheerd vermogen, per 30 november 2019 (in miljoenen euro's). Bron: Lipper, Refinitiv

iShares verkoopt weer het meest

Aangezien de Europese ETF-markt zeer geconcentreerd is, was het niet verwonderlijk dat afgelopen maand acht van de tien grootste ETF-verkopers tot de tien best verkopende ETF-huizen behoorden.

iShares was de bestverkopende ETF-promotor in Europa in november (+7 miljard euro), vóór UBS ETF (+1,3 miljard euro) en Lyxor ETF (+1,3 miljard euro).

ETF-flow november 2019 - Lipper
Tien best verkochte ETF-promoters, per november 2019 (in miljoenen euro's) .Bron: Lipper, Refinitiv

De best verkopende huizen zijn goed voor een geschatte netto-instroom van 14,6 miljard euro. Ondanks de algemene positieve trend in november, was het duidelijk dat zes van de 52 promotors te maken hadden met netto-uitstroom van vermogen. Dat kwam op - 0,04 miljard euro totaal.


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

China; opnieuw lieveling van beleggers?