Column

Europa loopt voorop bij vaststellen ESG-normen

Een eenduidige definitie van ESG-beleggen bestaat er niet. Vaststelling van een duidelijke omschrijving is extra prangend, aangezien ESG-integratie in alle beleggingen de toekomst is voor vermogensbeheerders, schrijft Detlef Glow.

Naast het ontbreken van een duidelijk definitie van duurzaam beleggen worden er in de praktijk ook nog eens verschillende begrippen gebruikt. Naast ESG strooien assetmanagers kwistig met termen als SRI, impact investing, verantwoordelijk beleggen, et cetera

Al deze begrippen hangen nauw samen met verschillende beleggingsstrategieën die voor belegingsproducten worden gehanteerd. Variërend van uitsluitings- tot inclusiecriteria, van negatieve tot positieve screening, of een mix van criteria.

Het ontbreken van een gemeenschappelijke taal vormt een belangrijke barrière voor de groei van deze populaire manier van beleggen en helpt green washing in de hand.

Betere communicatie

Het is dus niet verwonderlijk dat regelgevers, onder leiding van de Europese Unie, hard bezig zijn richtlijnen en kaders vast te stellen om beleggers te helpen bij het identificeren van producten die een duurzame beleggingsaanpak volgen.

Volgens mij zullen initiatieven om duurzame beleggingsnormen op te stellen, helpen om communicatie rond deze producten beter op elkaar af te stemmen.

Hoewel het vaststellen van normen een stap in de goede richting is, is het niet voldoende om de hinderlijke praktijk van green washing te voorkomen. Daar zijn extra aangescherpte normen voor nodig. Ook dit is een geval van work in progress. 

Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Pensioen