Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Powell slaagt cum laude voor zijn Greenspanexamen

Move over Alan Greenspan, er is een nieuwe taalvirtuoos in town, aldus Edin Mujagic. Jerome Powell heeft gezegd dat de rente net zo goed omhoog als omlaag kan, zonder beleggers te verontrusten.

Oud-Fed-voorzitter Alan Greenspan stond erom bekend dat zijn uitspraken soms zo nietszeggend waren, dat beleggers na een toespraak niet meer wisten dan ervoor.

Beroemd is het voorbeeld van twee grote Amerikaanse kranten die twee totaal verschillende conclusies trokken over Fedplannen nadat ze dezelfde toespraak van Greenspan hadden gehoord.

En Greenspan was daar trots op. “Ik weet dat u denkt begrepen te hebben wat ik zei, maar ik weet niet of u zich realiseert dat wat u meent gehoord te hebben niet is wat ik bedoelde,” zei hij ooit tegen een journalist die aangaf hem begrepen te hebben.

Wel of niet goed?

Het is relatief makkelijk om met wollig taalgebruik zoveel linguïstische mist op te trekken dat niemand weet wat je bedoelde. Wat moeilijk is, is een boodschap te communiceren die én informatief is én niet voor paniek zorgt. Dáár slaagde Jerome Powell gisterenavond wél in.

Die opgave was behoorlijk lastig. Powell moest de rente verlagen, vertellen dat er niet per se meer verlagingen in het vat zitten én duidelijk maken dat de centrale bank ook nog niet klaar is met renteverlagingen.

De rente moest omlaag omdat een verlaging reeds was ingeprijsd. Powell moest zien over te brengen dat er niet noodzakelijkerwijs meer verlagingen komen. Dat zou enige paniek kunnen veroorzaken.

Beleggers hadden zich kunnen afvragen: "Als het goed gaat met de economie, zoals de Fed zegt, waarom dan verdere renteverlagingen, blijkbaar gaat het niet zo goed."

Geen vast pad

Maar Powell moest óók overbrengen dat meer renteverlagingen wel degelijk mogelijk zijn, anders zou de markt zich zorgen kunnen gaan maken dat de hulp uit de Fedhoek voorbij is, wat ook weer tot paniek zou kunnen leiden.

Powell slaagde in die lastige opgave door weg te laten dat de bank verder zal blijven stimuleren om de economische expansie voort te laten duren. Door verder toe te voegen dat de bank geen verdere plannen met de rente heeft zolang de binnenkomende economische gegevens consistent zijn met de verwachtingen, gaf Powell duidelijk aan dat de bank in de aankijkenmodus zit.

De Fed heeft geen uitgestippeld pad voor de rente. De markt weet nu dat áls de Fed de rente wijzigt, dat een reactie zal zijn op veranderende omstandigheden en verwachtingen over dgroei in de toekomst.

Move over Greenspan

Powell onderstreepte gisteren meermaals dat omstandigheden noemenswaardig moeten veranderen wil de bank de rente wijzigen. Met andere woorden: De Fed zal niet met alle winden meewaaien. Ze zijn dus voorspelbaar onvoorspelbaar.

Wat Powell heeft gedaan, is gezegd dat de rente net zo goed omhoog als omlaag kan gaan – hij zei letterlijk "it could be better, it could be worse" zónder dat de markten zich meer zorgen zijn gaan maken. Move over Greenspan, er is een nieuwe taalvirtuoos in town!

Powell slaagde er zelfs in iets optimistischer te zijn over de toekomst zonder dat dat meteen werd gevreesd dat de volgende renteverandering een verhoging is. Dat was toen hij aangaf dat risico’s voor groeivooruitzichten recentelijk in de goede richting bewegen. Hij doelde vooral op signalen dat China en de VS een deelhandelsakkoord kunnen sluiten, maar ook op de ontwikkelingen rondom Brexit.

Consument is leidend

En alsof dat allemaal niet voldoende was, gaf Powell beleggers ook mee waar de komende tijd op te letten om in te kunnen schatten wat de Fed zal doen met de rente.

De Fed-voorzitter zei dat het de Amerikaanse consument is die voor economische groei zorgt. Dat doet hij met zijn uitgaven en die nemen toe. Enerzijds doordat inkomens stijgen en anderzijds doordat de arbeidsmarkt sterk blijft.

Dat betekent dat als de loonstijgingen beginnen af te nemen en/of het aantal nieuwe banen significant begint te dalen - naar 100.000 per maand of eronder zakt-, de kans op nieuwe maatregelen van de Fed toenemen. 

Lat ligt hoger

Wil de Fed überhaupt nadenken over renteverhogingen, dan moet de bank een significante stijging van de inflatie zien of de kans daarop hoog inschatten. Voor alle duidelijkheid voegde Powell eraan toe dat de bank dat risico niet ziet.

Dit betekent dat de lat voor renteverhogingen voor de Fed hoger ligt dan voor renteverlagingen. Het zou mij niet verbazen als de rente in december ongewijzigd blijft.

De bank zal vurig hopen dat de omstandigheden niet noemenswaardig veranderen, zodat de rente verder omlaag moet. Dit omdat 2020 een verkiezingsjaar is en de Fed doorgaans in de maanden ervoor niet graag in de spotlights staat.

Dat betekent dat bij aanwijzingen dat de economische groei verder zal afkoelen, de Fed relatief snel de rente verder zal verlagen. Bijvoorbeeld in de eerste helft van 2020. Dit om niet in actie te hoeven komen in de zomer of erna. De verkiezingen in de VS zijn namelijk in november 2020. 

Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus