Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Auf wiedersehen ECB

Het derde Duitse bestuurslid, Sabine Lautenschläger, verlaat de ECB. Draghi laat een verdeelde club achter, het is aan Christine Lagarde om er weer een team van te smeden, aldus Edin Mujagic.

De maand september en Duitse leden van het dagelijks bestuur van de ECB, dat lijkt een zeer ongelukkige combinatie. Op 9 september 2011 kondigde Jürgen Stark zijn vertrek aan.

De ECB gaf persoonlijke redenen aan als verklaring voor zijn vertrek. De echte reden was dat Stark zich niet kon vinden in het beleid van de ECB, net als een andere Duitser, Axel Weber, die de bank eerder dat jaar gedag zei.

Op 25 september meldde de ECB dat Sabine Lautenschläger per 31 oktober de bank verlaat. Haar termijn loopt nog tot begin 2022. Lautenschläger is lid van het zeskoppig dagelijks bestuur van de ECB. Het voltallige bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur en alle presidenten van de centrale banken van de eurolanden.

Minder saamhorigheid

In tegenstelling tot bij Starks vertrek, gaf de ECB nu geen persoonlijke redenen op, noemden ze zelfs geen enkele reden voor het vertrek van Lautenschläger. Dat wijst erop dat Lautenschläger de bank verlaat omdat het beleid van de ECB indruist tegen haar monetaire principes, net zoals bij Stark en bij Bundesbank-president Axel Weber.

Het vertrek van Lautenschläger bewijst dat de saamhorigheid en collegialiteit van het ECB-bestuur, ontstaan onder presidenten Duisenberg en Trichet, onder Draghi ernstig beschadigd is. 

Onder zijn leiding is het bestuur diep verdeeld geraakt. Het besluit van de ECB om de rente verder te verlagen en opnieuw te starten met opkopen van obligaties ondanks het feit dat minstens zeven en misschien zelfs twaalf van de 25 leden ertegen waren, illustreert dit.

Nieuwe leden

Ondanks de tegenstand drukte Draghi niet alleen zijn zin door, maar bagatelliseerde de omvang van de tegenstand in de persconferentie na afloop. Hij deed er vervolgens een schepje bovenop door in het Europees Parlement openlijke kritiek op zijn beleid als gevaarlijk en onverantwoord te bestempelen.

Het vertrek van Lautenschläger per 31 oktober –samen met Draghi overigens – betekent dat de EU-leiders nog voor het einde van het jaar twee nieuwe bestuursleden moeten benoemen.

Eind van het jaar vertrekt het Franse lid van het dagelijks bestuur omdat zijn termijn afloopt. De kans is groot dat een Italiaan zijn plaats in zal nemen. Het is een ongeschreven regel dat de grote landen altijd vertegenwoordigd moeten zijn in het dagelijks bestuur.

Opnieuw opbouwen

Deze ECB-stoelendans heeft een positieve kant. Het biedt namelijk Christine Lagarde een prachtige kans om een vliegende start te maken.

Als zij vanaf dag één laat zien te luisteren naar de leden en rekening houdt met tegenstanders van het beleid, kan ze de saamhorigheid van het bestuur herstellen.

Voor de toekomst van de euro en het gedrag van financiële markten in de eurozone zou dat goed nieuws zijn. Ik kijk dan ook reikhalzend uit naar haar eerste toespraken als ECB-president en haar eerste persconferentie op 12 december.

Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie