Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration.

Column

Fondsmanagers: Wees dan ook actief!

Fondshuizen moeten de komend jaren rekenen op minimale omzetgroei. Detlef Glow geeft een paar voorzetjes om de omzetstagnatie te keren.

In het onderzoek Searching for Gwoth in an Age of Disruption, uitgevoerd door adviesbureau Oliver Wyman en Morgan Stanley Research, wordt de conclusie getrokken dat vermogensbeheerders de komende jaren niet moeten rekenen op een omzetgroei van meer dan 1% per jaar. Dat was de laatste jaren nog rond de 4%.

Lees ook: Omzet assetmanagers groeit slechts 1%

Volgens de auteurs van de studie wordt de daling van de omzetgroei vooral veroorzaakt door een groeiende onwil van beleggers om beheerkosten te betalen. Volgens mij neemt de omzetgroei ook af doordat de stijgende regelgevingskosten niet geheel kunnen worden doorberekend aan beleggers. 

De onderzoekers gaan er verder vanuit dat de sterke groei van passieve producten de omzetgroei onder druk zet. Passieve producten leveren door de lagere fee's weinig geld op. De groei van beheerd vermogen is niet langer een garantie voor stevig stijgende omzeten.

Daar steekt de prijzenoorlog in fondsenland een stokje voor. Dat raakt vooral de traditonele beleggingen, die achterblijven op de markt. Fondsen die veel alpha weten te genereren, zullen ook in de toekomst veel extra geld aantrekken. 

Vergeet de benchmark

Duidelijk is dat vermogensbeheerders hun bedrijfsmodellen moeten heroverwegen en onder meer moeten beslissen of zij in een marktsegment willen blijven dat naar verwachting te maken krijgt met minder beheerd vermogen en een voortdurende verlaging van de vergoedingen.

In plaats van benchmark gestuurd beheer zouden zij kunnen overstappen op echt actief beheer. Dit zou betekenen dat fondsen niet langer gebonden zijn aan een benchmark.

Fondshuizen moeten begrijpen dat beleggers die vergoedingen betalen voor actief beheer, ook willen dat fondsbeheerders actief beleggen en geen keuzes maken met een benchmark in het achterhoofd.

Beter communiceren!

Bovendien denk ik dat vermogensbeheerders beter met hun klanten kunnen omgaan. Dit betekent onder meer dat fondshuizen de transparantie van hun producten en de communicatie moeten verbeteren. Zeker voor toekomstige beleggers is zijn de meeste rapportages niet toereikend. 

Vermogensbeheerders zullen echt hun communicatiekanalen moeten aanpassen om te kunnen slagen in de moderne gedigitaliseerde wereld.


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus