Marcel Kruse is sinds 2019 director Pension & Investment Risk bij Milliman Pensioenen in Amsterdam. Bij Milliman geeft Marcel leiding aan de Pension & Investment Risk praktijk en werkt hij als investment risk consultant voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, stichtingen, family offices en vermogensbeheerders.

Marcel Kruse studeerde Bedrijfskunde voor de financiële sector aan de Vrije Universiteit, behaalde in 2010 zijn post-doctoraal Investment Management. Hij staat ingeschreven in het RBA-register van CFA Society VBA Netherlands en hij staat geregistreerd als adviseur Beleggen Institutioneel (ESMA) bij het Dutch Securities Institute (DSI).

Column

Een eerlijker rentebenchmarktarief

De ECB verwacht dat door een groter aantal banken en een bredere set aan transacties €STR een eerlijker benchmarktarief is dan eonia. Maar wat gaat er met euribor gebeuren? Marcel Kruse schetst de (mogelijk ingrijpende) opties.

Om aan de EU benchmark Regulations te voldoen, zal dit jaar een nieuw benchmarktarief worden geïntroduceerd: €STR (European Short Term Rate). Dit nieuwe benchmarktarief is ontwikkeld door de ECB.

Lees ook: De nieuwe rentebenchmark

€STR is een eendaags rentetarief gebaseerd op gerapporteerde feitelijke interbancaire leningen en feitelijke leningen van banken aan andere marktpartijen, zoals verzekeraars.

€STR zal in tegenstelling tot EONIA en EURIBOR uitsluitend op deposito’s worden gebaseerd. De ECB gaat vanaf eind derde kwartaal 2019 €STR officieel publiceren. Op basis van de beschikbare gegevens van de ECB per oktober 2019 wordt de groep van banken uitgebreid van 28 naar de 50 grootste banken in de eurozone.

Eerlijker dan eonia

De ECB verwacht dat door een groter aantal banken en een bredere set aan transacties - niet alleen interbancair, maar ook leningen aan andere marktpartijen - €STR een breder en eerlijker benchmarktarief is dan eonia.

Gebaseerd op onderzoek en consultatie bij verschillende marktpartijen is het onze verwachting dat euribor niet zal worden opgeheven en vervangen wordt zoals eonia, maar dat de berekeningsmethodologie zal worden aangepast.

De European Money Markt Institute (EMMI) heeft een plan ontwikkeld om de methodologie van euribor aan te passen naar een benchmarktarief gebaseerd op transacties in plaats van quotes.

Gebaseerd op quotes

Echter, door het gebrek aan liquiditeit en transacties in de interbancaire markt voor langer lopende leningen zal het nieuwe benchmarktarief in de toekomst waarschijnlijk grotendeels op quotes gebaseerd blijven.

EMMI onderzoekt op dit moment verschillende oplossingen. Een hiervan is een hybride model, waarbij het benchmarktarief op transacties wordt gebaseerd en waar nodig wordt aangevuld met andere marktgerelateerde prijsbronnen.

Daarnaast onderzoekt EMMI de mogelijkheid om euribor af te leiden van €STR plus een vaste termijnpremie. Als de aanpassing van euribor leidt tot een ander niveau van de benchmarkrente, dan heeft dit een significant effect op de waardering van alle instrumenten die couponbetalingen hebben gerelateerd aan euribor.

Vaste rente

Maar als euribor ophoudt te bestaan, dan kan het zelfs zo zijn dat de laatst gepubliceerde rente door EMMI de geldige coupon blijft voor alle toekomstig te bepalen couponnen. Hierdoor verandert een instrument met variabele rente in een instrument met vaste rente.

Dit heeft enorme gevolgen. Bijvoorbeeld: een lening met een variabele euribor-rente verandert hierdoor in een instrument met een hoge duration en dus hoge rentegevoeligheid. Hetzelfde kan overigens ook gelden voor renteswaps die gebaseerd zijn op een fixing van euribor.

Het is daarom belangrijk om na te gaan of in contracten fallbacks zijn vastgelegd. In een gunstig scenario wordt de oplossing voor swaps inzake euribor voorgeschreven door de International Swaps and Derivatives Association (ISDA).

Juridisch conflict

In dit scenario zullen alle partijen die renteswaps in de boeken hebben staan, volgen. In een ongunstig scenario ontstaat een juridisch conflict tussen partijen.

Dit kan grote gevolgen hebben voor pensioenfondsen die renteswaps hebben afgesloten. Het is daarom belangrijk om deze situatie tijdig in kaart te brengen en te bekijken wat het risico van deze benchmarkhervorming voor een pensioenfonds betekent.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Henk-Jan van Zoelen.


The articles have been commissioned by Marcel Kruse. The articles are for informational purposes only and do not constitute advice of any kind. While care has been taken in gathering the data and preparing the articles, the authors do not make any representations or warranties as to its accuracy or completeness and expressly excludes to the maximum extent permitted by law all those that might otherwise be implied. The authors accept no responsibility or liability for any loss or damage of any nature occasioned to any person as a result of acting or refraining from acting as a result of, or in reliance on, any statement, fact, figure or expression of opinion or belief contained in the articles. Use of such information is voluntary and should not be relied upon unless an independent review of its accuracy and completeness has been performed. The authors of the articles do not owe any duty of care to any reader of the articles and expressly disclaim any responsibility for any judgements or conclusions which may result therefrom. The articles and any information contained therein is protected by the authors’ copyrights and must not be modified or reproduced without express consent. The views expressed in the articles are those of the authors, and not those of Milliman. Nothing in this presentation is intended to represent a professional opinion or be an interpretation of actuarial standards of practice. The information, products, or services described or referenced herein are intended to be for informational purposes only. This material is not intended to be a recommendation, offer, solicitation or advertisement to buy or sell any securities, securities related product or service, or investment strategy, nor is it intended to be to be relied upon as a forecast, research or investment advice. The products or services described or referenced herein may not be suitable or appropriate for the recipient. Many of the products and services described or referenced herein involve significant risks, and the recipient should not make any decision or enter into any transaction unless the recipient has fully understood all such risks and has independently determined that such decisions or transactions are appropriate for the recipient. Investment involves risks. Any discussion of risks contained herein with respect to any product or service should not be considered to be a disclosure of all risks or a complete discussion of the risks involved. Investing in foreign securities is subject to greater risks including currency fluctuation, economic conditions, and different governmental and accounting standards.
Copyright © Milliman 2019. All rights reserved.
The articles have been commissioned by Marcel Kruse. The articles are for informational purposes only and does not constitute advice of any kind. While care has been taken in gathering the data and preparing the articles, the authors do not make any representations or warranties as to its accuracy or completeness and expressly excludes to the maximum extent permitted by law all those that might otherwise be implied. The authors accept no responsibility or liability for any loss or damage of any nature occasioned to any person as a result of acting or refraining from acting as a result of, or in reliance on, any statement, fact, figure or expression of opinion or belief contained in the articles.

De impact van het coronavirus