Column

Verplichte zomerkost voor duurzame beleggers

Na de zomer moet de sector reageren op een nieuwe voorgestelde regelgeving over duurzaam beleggen van de Europese Commissie ingestelde Technical Expert Group. Leest u deze zomer dus even door, aldus San Lie.

Terug van weggeweest in de Nederlandse financiële sector: San Lie. Deze zomer verhuist hij samen met zijn gezin terug naar de lage landen. Op IEXProfs leest u wat hem zoal bezighoudt. 


Als u – zoals ik - drie jaar bent weggeweest ui de Nederlandse markt, dan ziet u pas hoe snel veranderingen gaan. Zo hebben alle Nederlandse beleggers het tegenwoordig over duurzaam beleggen, impact investing en SDG’s.

Dat was echt nog niet zo toen ik bij mijn vorige werkgever in 2016 de Morningstar Sustainability Ratings door Europa uitrolde. En zelfs de grootste petrol head die ik ken, rijdt tegenwoordig elektrisch! Het gaat snel, heel snel.

Tegelijkertijd leidt die sterke groei dat ook tot veel meelopers. Beleggers die ook met een duurzaam fonds op de markt komen, of iets met sustainability op hun visitekaartje hebben gezet.

Nieuwe verordening

Daar lijkt de (Brusselse) politiek zich ook steeds drukker om te maken. Sinds de Europese Commissie op 8 maart 2018 het Actieplan Duurzame Financiering lanceerde, gebeurt er in Brussel veel. Wellicht meer dan u zich realiseert.

Zo hebben het Europees Parlement en de EU-lidstaten op 7 maart van dit jaar al een akkoord bereikt over nieuwe regels over informatieverschaffingsvereisten in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's.

De nieuwe verordening bepaalt hoe financiële markt deelnemers en financiële adviseurs ecologische, sociale of bestuurlijke risico's en kansen in hun processen moeten meenemen, als onderdeel van hun plicht om in het belang van de klant te handelen. Aangezien het hier om een verordening gaat, is deze in principe automatisch bindend vanaf het moment dat het in werking treedt.

Leg uit

Daarnaast heeft de door de Europese Commissie ingestelde Technical Expert Group (TEG) op 18 juni drie rapporten uitgebracht op het terrein van EU Taxonomy, EU Green Bond Standards en Climate Benchmarks and benchmarks’ ESG disclosures.

Even voor beleggers voor wie dit nog abracadabra is: de EU Taxonomy is een classificatie-instrument dat beleggers en bedrijven moet helpen geïnformeerde investeringsbeslissingen te nemen over milieuvriendelijke economische activiteiten.

Volgens de voorgestelde Taxonomy-verordening moeten institutionele beleggers en vermogensbeheerders die beleggingsproducten als duurzaam ecologisch vermarkten, uitleggen of en hoe ze de Taxonomy-criteria hebben gebruikt.

Taai leesvoer

Maar het zijn lijvige en taaie rapporten die de TEG heeft geschreven. Zo omvat het rapport met betrekking tot de Taxonomy maar liefst 414 pagina’s.

Bij het bestuderen van dit rapport ben (ook) ik op een gegeven moment in slaap gevallen. Maar goed, ik had een goed excuus. Het was tijdens een nachtvlucht van Qatar naar Nederland.

Ik ben inmiddels alweer 30 pagina’s verder en  daarmee net over de helft van het lijvige document. De Commissie heeft marktpartijen tot 13 september (2019) de tijd gegeven om te reageren op dit rapport.

Daarna zal het in wetgeving worden omgezet, en daarmee dus de hele sector raken. Kortom, verplichte zomerkost voor alle duurzaamheidsexperts in de markt.

San Lie is Hoofd Portfoliomanagement bij ASN Beleggingsfondsen. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen