Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

De groeiende duurzaamheidsbehoefte

Chief Client Officer van NN Investment Partners, Hester Borrie, legt uit hoe het is om in te spelen op een internationaal groeiende, steeds luider uitgesproken duurzame klantbehoefte.

Beleggers zijn steeds beter geïnformeerd en de afwegingen die zij maken gedurende beleggingsprocessen zijn steeds specifieker.

Ze zijn kritischer, vaker betrokken bij de verschillende onderdelen van de beleggingsprocesketen en ze beïnvloeden in toenemende mate de hogere strategische doelen van bedrijven.

We weten niet alleen wat onze klanten belangrijk vinden, we weten ook wat steeds belangrijker voor hen zal worden in de toekomst. Vooral waar het gaat om verantwoord beleggen.

Verantwoord is lastig meetbaar

We hebben de ambitie om hierin voorop te lopen en maken dit graag waar door goed inzichtelijk te krijgen welke voordelen verantwoord beleggen nu eigenlijk allemaal met zich mee brengt.

Dat zie je ook duidelijk terug in ons aanbod. Noem het put your money where your mouth is. Het is echter niet zo eenvoudig als het klinkt. Verantwoord is namelijk niet altijd even goed meetbaar.

Beleggers willen steeds meer weten over de verhouding tussen verantwoord en rendement. Klanten nemen nu ook klimaatintenties en engagementactiviteiten op en we rapporteren frequent over ESG-parameters.

Niks is standaard

De vele ESG-benaderingen en -vereisten en de grote verscheidenheid aan data vormen echter een constante uitdaging. Er zijn bijvoorbeeld geen standaarden voor SDG-rapportages en daarom is het complex om de bijdrage van één bepaald impactproject te meten.

Een meer innovatieve rapportagemethodiek, die is gericht op het meten van de vooruitgang van de SDG’s, is een grote stimulans voor het impactbeleggen.

De invoering van een Europese taxonomie in de komende jaren is zeer waarschijnlijk en zal een gemeenschappelijke basis creëren voor de beoordeling van de huidige situatie en de toekomstige vooruitgang.

Terugbrengen van CO2-voetafdruk

Een andere uitdaging is het definiëren van ESG-ambities. Klanten zijn weliswaar overtuigd van een belangrijk accent op ESG, maar dit kan op een grote diversiteit aan onderdelen betrekking hebben.

Zoals het terugbrengen van de CO2-voetafdruk, geen blootstelling aan tabak in hun portefeuilles, het stimuleren van diversiteit of het verbeteren van de toegang tot schoon drinkwater in ontwikkelingslanden.

Daarnaast wordt de scheidslijn tussen ESG-integratie, duurzaam beleggen en impactbeleggen steeds vager. Nogal challenging, als het je doel is optimale meetbaarheid te bewerkstelligen, zodat de klant krijgt wat hij wil – ook wanneer hij zich daar zelf nog niet bewust van is.

Gezonde, duurzame financiële toekomst

Meetbaarheid staat dus hoog op de agenda. Slechts inspelen op een almaar toenemende behoefte aan verantwoord beleggen is al lang niet meer aan de orde.

De lat ligt hoog als het gaat om het inzichtelijk maken van een groeiende berg aan informatie, het gaat er per slot van rekening om onze klanten te verzekeren van een gezonde, duurzame financiële toekomst.


Hester Borrie draagt het stokje van de doorgeefcolumn over aan Toine van der Stee, algemeen directeur Blue Sky Group.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

China; opnieuw lieveling van beleggers?