Column

Obligatierisico’s tegen het einde van de economische cyclus

Door de afvlakkende curve zijn beleggers in Amerikaanse staatsobligaties beloond voor het nemen van extra looptijdrisico, aldus Wim van Zwol. Blijft dat ook zo?

Met een onzeker economisch- en renteklimaat in Europa en in de VS moeten beleggers nu anders gaan denken over hun obligaties en de risico’s die ze lopen met betrekking tot kredietwaardigheid en looptijd.

Sinds de Fed de rente begon te verhogen, is de rentecurve van Amerikaanse staatsobligaties flink afgevlakt. De driemaands-kortetermijnrente kwam eind maart, voor de eerste keer sinds 2007, zelfs onder de tienjaars-rente.

Langetermijnrentes blijven evengoed vrij stabiel vanwege gematigde inflatieverwachtingen en de stabiele obligatievoorraad van de Fed – opgebouwd vanwege het ruime monetaire beleid.

Beloond voor risico

Door de afvlakkende curve zijn beleggers in Amerikaanse staatsobligaties beloond voor het nemen van extra looptijdrisico. Obligatie-investeringen met minder looptijdrisico hebben ook relatief solide prestaties geleverd.

Deze trend kan echter eindigen als de Fed later dit jaar de kortetermijnrente alsnog verhoogt. De stijgende Amerikaanse rente heeft ook obligatiemarkten buiten de VS geraakt.

Behalve dat beleggers het duratierisico opnieuw moeten afwegen, worden ook kredietrisico’s opnieuw bekeken. In Europa heeft de ECB de rente nog niet verhoogd, maar is het obligatie-inkoopprogramma gestopt.

Negatieve spreads

Een strakker monetair beleid heeft ervoor gezorgd dat Europese beleggers selectiever zijn geworden, waardoor de speads van perifere staatsobligaties in euro’s, zoals die van Italië en Spanje, zijn verruimd ten opzichte van die van Duitsland.

Het extra rendement dat beleggers nu nodig hebben om te beleggen in riskantere staatsobligaties is toegenomen in vergelijking met Duitse bunds.

Interessant is dat sommige Europese bedrijfsobligaties nu opbrengsten hebben die tegen een negatieve spread worden verhandeld in vergelijking met de staatsobligaties van bepaalde eurolanden.

Goedkoper financieren

Zo worden de obligaties van het Duitse Siemens al meerdere jaren tegen lagere rendementen verhandeld dan Italiaanse staatsobligaties met vergelijkbare looptijden.

Solide bedrijven zoals Siemens kunnen zich nu goedkoper financieren krijgen dan sommige Europese overheden - beleggers geven daarmee de voorkeur aan bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit boven de staatsobligaties van deze eurolanden.

Maar ook al nemen risico’s op vastrentende waarden toe, de cruciale rol van obligaties in een portefeuille mag niet worden vergeten. Obligaties bieden beleggers inkomsten, rendement, liquiditeit en diversificatie ten opzichte van risicovollere beleggingen.

Rente-inkomsten en prijsveranderingen

Hoewel een stijgende rente obligatiekoersen op de korte termijn kan beïnvloeden, is het belangrijk andere bronnen van obligatierendementen niet uit het oog te verliezen.

Het is ook belangrijk om het totaalrendement op obligaties te zien als een combinatie van rente-inkomsten en prijsveranderingen.

En natuurlijk: hoewel stijgende rentes prijzen op de korte termijn drukken, zijn hogere rentes over het algemeen positief voor rente-inkomsten van vastrentende waarden op de langere termijn.

Niet zonder obligaties

Daarnaast hebben obligaties een lagere volatiliteit dan aandelen en vormen ze een tegenwicht voor aandelen wanneer deze last hebben van stress op de financiële markten.

Ten slotte biedt beleggen in het volledige spectrum van obligatie-looptijden een grotere diversificatie op het moment dat aandelenmarkten dalen.

Zelfs in onzekere tijden, te midden van krappe arbeidsmarkten, stijgende kortetermijn-inflatie en een verkrappend monetair beleid van centrale banken, horen obligaties in iedere portefeuille thuis.


Wim van Zwol is hoofd Institutional Sales Northern Europe bij Vanguard Asset Management. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus