Jorik van den Bos is fondsbeheerder van het Kempen European High Dividend Fund en het Kempen Global Dividend Fund. Hij is begonnen als portfoliomanager Nederlandse aandelen, eerst bij ABN Amro Asset Management en van 1997 tot 2006 bij ING Investment Management.

Column

Driedubbel duurzaam dividend

Dividendbelegger Jorik van den Bos gebruikt het UIEN-model om ESG in het beleggingsproces te integreren. Dat moet dividend houdbaar maken en een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de wereld. “ESG-zaken werken direct door in ons waarderingsmodel.”

Sustainable dividend. Dat is het onderwerp waar ik het graag over wil hebben. Dat begrip heeft natuurlijk een dubbele lading. Samen met de overige leden van mijn team wil ik beleggen in bedrijven die ook de komende jaren een goed dividend betalen.

Maar daarnaast kijken wij ook hoe bedrijven presteren op verschillende ESG-criteria. Integratie van deze ESG-criteria in het selectieproces biedt duidelijke toegevoegde waarde.

Voor het meten en waarderen van ESG hanteren wij het UIEN-model. Dat staat voor uitsluiten, integreren en engagen. Wij sluiten al geruime tijd bedrijven uit die controversiële wapens produceren of die zich bijvoorbeeld schuldig maken aan kinderarbeid.

Zwarte lijst

Sinds kort is er ook in geen plek meer in de portefeuille voor bedrijven die voor meer dan 20% van hun omzet afhankelijk zijn van de verkoop van tabak. Hoewel supermarkten sigaretten verkopen, is de omzet daarvan in het geheel zo gering dat zij niet op de zwarte lijst komen. Voor Philip Morris ligt dat natuurlijk anders. Dat doet niet anders dan sigaretten verkopen.

In tegenstelling tot tabak hebben wij minder problemen met alcohol. Reden daarvoor is dat wij ons laten leiden door de VN. Die zegt nadrukkelijk dat het gebruik van tabak zo veel mogelijk moet worden beperkt. Over alcohol doet het geen uitspraken, vooralsnog.

Als team zijn we overigens geen grote voorstanders van uitsluiten, want daarmee los je problemen niet op. De fabrikant van clustermunitie kiest niet voor een ander businessmodel omdat wij niet in het bedrijf beleggen.

Prijskaartje

De volgende stap is het integreren van ESG-gerelateerde zaken in ons waarderingsmodel. Negatieve en positieve ESG-aspecten worden daarin transparant gemaakt. Spelen er bij een bedrijf negatieve zaken, dan passen wij de waardering aan door het eigen vermogen te verlagen, of uit te gaan van een hogere cost of capital.

Andersom kan ook. Scoort een bedrijf hoog op ESG-gebied, dan werkt dat positief door op de waardering die wij aan het bedrijf toekennen.

Simpel gezegd, zodra wij bij een bedrijf een materieel relevante ESG-kwestie tegenkomen, dan plakken wij daar een prijskaartje op.

Engagement in DNA

De derde stap in ons UIEN-model is engagement, praten met de verschillende bedrijven, zodat zij in de toekomst beter scoren op ESG-gebied. Engagement zit in het DNA van Kempen. Joop Witteveen die helaas niet meer bij ons is, leefde ervoor om met Nederlandse smallcaps over hun strategie te discussiëren.

Ons bedrijvenuniversum is veel breder, maar als wij een ESG-issue hebben geïdentificeerd, dan willen wij dat graag bespreken. Wij vonden het al leuk om met bedrijven te praten over hun bedrijfsvoering. Het is niet meer dan logisch om het ook te hebben over zaken, die met ESG te maken hebben.

Kempen is niet de grootste belegger, maar door samen te werken met andere beleggers kunnen we een bijdrage leveren aan het verbeteren van de wereld en het duurzaam houden van de dividenden in onze portefeuille.

Iedereen wint

Zo zijn wij samen met vermogensbeheerder Hermes onlangs het gesprek aangegaan met China Mobile. Dat heeft veel cash op de balans staan, maar van wie is dat geld: van de aandeelhouders, of van de Chinese staat? Als het lukt om een deel van dat geld aan aandeelhouders te laten toekomen, bijvoorbeeld in de vorm van dividend, dan vervalt onze afslag in de waardering van dit Chinese telecombedrijf.

Shell heeft onlangs aangegeven dat de CO2-doelen voortaan worden gekoppeld aan de beloning van de Raad van Bestuur. Deze beslissing is mede onder druk van ons tot stand gekomen. Het is een overwinning voor Shell, voor de samenleving, maar werkt ook positief door in onze investment case.

Enfin, ESG-risico’s zijn iets waar elke belegger zich bewust van moet zijn. Ik ben blij dat wij er inmiddels goed zicht op hebben en dat duurzaamheid een vast onderdeel is geworden van onze beleggingsafwegingen.

Ook lezen: Morningstar roept Kempen Global High Dividend Fund uit tot Fonds van de Week.

  

 


Jorik van den Bos is beheerder van het Kempen European High Dividend Fund en het Kempen Global Dividend Fund. Van den Bos’ columns zijn geschreven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie