Column

Drie redenen waarom aandelen EM fors kunnen outperformen

Jeroen Blokland van Robeco Investment Solutions ziet weer mooie kansen voor aandelen uit opkomende markten. "Een pauze in het verkrappingsbeleid van de Fed, een toenemend verschil in het bbp-groeitempo tussen ontwikkelde en opkomende markten, en lage waarderingen kunnen positief uitpakken."

“2018 was geen fijn jaar voor aandelenmarkten in het algemeen en al helemaal niet voor opkomende markten”, zegt Jeroen Blokland, senior portfoliomanager bij Robeco Investment Solutions, in Robeco's nieuwste Monthly Outlook. “Wereldwijde aandelen verloren 4,1% in euro’s, terwijl aandelen uit opkomende markten een negatief resultaat van meer dan 10% in euro's boekten.”

Aandelen EM beleefden een zwak 2018

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Minder sterke dollar

De underperformance van aandelen EM zou dit jaar wel eens kunnen draaien naar een forse ourperformance. "Gezien de recente ontwikkelingen op de markten, is er een gerede kans dat opkomende markten vanaf nu een goede performance gaan neerzetten. Langzaam maar zeker vallen de puzzelstukjes op hun plek."

"Langzaam maar zeker vallen de puzzelstukjes op hun plek"

Blokland doelt op drie ontwikkelingen die dit jaar gunstig kunnen uitpakken voor aandelen in de opkomende markten. De eerste ontwikeling is de Fed die het rustiger aan gaat doen met het verhogen van de rente. Juist de Amerikaanse monetaire verkrapping joeg internationale beleggers uit de opkomende markten.

Blokland: “Nu de huidige marktomstandigheden niet bepaald gunstig zijn, is de kans groot dat de Fed even wacht met het verder verhogen van de rente. Dat betekent weer dat de Amerikaanse dollar – die toch al overgewaardeerd is – niet per se sterker hoeft te worden. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor opkomende markten. Een sterkere dollar gaat namelijk vaak samen met een zwakke performance van opkomende markten.” 

Opkomende economieën groeien harder

Ontwikkeling twee die de beurzen in opkomende markten weer vleugels kan geven is het verschil in groeitempo tussen de volwassen en opkomende economieën. “De meest recente groeiverwachtingen van het IMF spreken van enige versnelling van de groei in opkomende landen, terwijl de groei in ontwikkelde markten de komende jaren wat verzwakt. Het verschil is in het begin nog klein, maar loopt waarschijnlijk op naar ruim 3% in 2020, het grootste verschil sinds 2013," aldus Blokland.

Verschil groeitempo volwassen en opkomende markten neemt toe raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Waarderingen liggen lager

Ten slotte maken de huidige lage waarderingen van aandelen opkomende markten Blokland begerig. “De gemiddelde koers/winst van aandelen uit opkomende markten is maar liefst 30% gedaald na de correctie van vorig jaar”, zegt hij. “Het gevolg is dat de waardering voor deze aandelen is gezakt tot ver onder het langjarige gemiddelde.”

"De gemiddelde koers/winst van aandelen uit opkomende markten is maar liefst 30% gedaald na de correctie van vorig jaar"

Recessierisico niet van radar

Maar risico's zijn er natuurlijk ook. Anders was beleggen wel heel eenvoudig. Blokland vreest vooral de gevolgen van een spoedige recessie in de VS.  “Als er dit jaar een recessie komt in de VS, wat we op dit moment niet verwachten, gaan aandelen uit opkomende landen eerst verder dalen voordat ze een bodem bereiken”, waarschuwt Blokland.

Dat scenario gaat ook op als de bbp-groei in China verder vertraagt. Blokland: "Voor veel opkomende landen, en niet alleen in Azië, is de handel met China veel belangrijker dan die met de VS.”

Een ander risico is de Fed. Krapte op de Amerikaanse arbiedsmarkt met daaraan gekoppele loongroei kunnen de Fed dwingen de rente verder te verhogen, hetgeen de Amerikaanse dollar weer kan opdrijven. Blokland is er niet bang voor. "Recente ontwikkelingen doen ons echter vermoeden dat de kans op deze risico's de laatste tijd eerder zijn afgenomen dan toegenomen.”

Handelsspanningen houden aan

En dan is er nog de aanhoudende handelsoorlog tussen China en de VS. Wat moeten we daarvan denken? “Opkomende markten zijn absoluut gevoelig voor een vertraging in de wereldhandel”, erkent Blokland. “Dat is waarschijnlijk de reden waarom ze zich vanaf juni zijn gaan loskoppelen van wereldwijde aandelen toen het geschil escaleerde, hoewel de valutacrises in Argentinië en Turkije daarin ook een rol zullen hebben gespeeld.”

Blokland is echter optimistisch dat het ergste achter de rug is. “De laatste maanden lijken de partijen zich echter meer te richten op de-escalatie. Er kwam een tijdelijke wapenstilstand: China verlaagde de tarieven op een deel van de Amerikaanse import en president Trump toonde enige bereidheid om afspraken te maken.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

China; opnieuw lieveling van beleggers?