Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

De Fed doet echt wel zijn best

Powell helpt aandelenmarkten hoor, maar de strike price van zijn putoptie ligt stukken lager dan die van zijn voorgangers. Hij kan alleen maar de rente verhogen nu, aldus Edin Mujagic.

Aandelenmarkten houden van ruim monetair beleid. De Fed stelde in september nog, drie renteverhogingen volgend jaar in het vooruitzicht, gevolgd door één in 2020. Gisteren stelde de bank die plannen bij. Het rentecomité van de bank verhoogde de rente naar 2,5%, liet de geplande verhoging voor 2020 op tafel maar gaf aan dat er volgend jaar komen twee in plaats van drie verhogingen komen.

Hoewel dat een ruimer dan verwacht monetair beleid betekent, daalden de aandelenkoersen hard. De reden: de Fed blijft verkrappen. Het gaat dan niet alleen om renteverhogingen, maar ook verkoop van in de afgelopen jaren gekochte obligaties. Daaruit gaat ook een verkrappende werking uit.

Dat de Fed de markten niet dat gaf waar ze op hoopten, betekent dat niet dat Powell geen zier geeft om aandelenkoersen en dus anders is dan zijn voorgangers Greenspan, Yellen en Bernanke. Allen schoten ze de markten te hulp als de aandelenkoersen omlaag doken.

Powel wil wel, maar kan niet

Powell doet dat ook, maar de strike price van zijn putoptie ligt stukken lager dan die van zijn voorgangers. Hij grijpt wel in als de aandelenkoersen zakken, maar minder sterk en later dan de anderen deden. En dát is natuurlijk wennen.

Ik denk dat Powell om twee redenen de markten niet meer kón geven op het moment, hoewel hij dat misschien wel wilde.

  1. De politieke druk vanuit het Witte Huis om te stoppen met renteverhogingen. Een zichzelf respecterende centrale bankier weet dan dat hij alles kan doen, behálve wat het Witte Huis vraagt.

  2. Nu al de renteverwachtingen fors neerwaarts aanpassen kan als paniekvoetbal worden gezien door beleggers. Die kunnen dan vragen gaan stellen over hoe sterk de Amerikaanse economie is als de Fed de rente niet verder dan 2,5% durft te verhogen, met alle gevolgen van dien voor de financiële markten. En dat kan de Fed niet hebben omdat dan de financiële stabiliteit gevaar zou lopen.

Trump blijft druk uitoefenen

Trump zal volgend jaar de Fed blijven aanvallen en onder druk blijven zetten, zeker naarmate 2020, een verkiezingsjaar, nadert en er minder gunstige economische berichten zullen komen. Denk aan lagere economische groei of minder nieuwe banen per maand.

Met betrekking tot het tweede obstakel: dat zie ik de Fed zelf langzaam maar zeker uit de weg ruimen. Ik verwacht dat veel Fed-leden de komende maanden de markt zullen klaarstomen voor verdere aanpassingen van de renteplannen.

Dé reden voor die verwachting zijn de woorden van Jerome Powell. Tijdens de persconferentie zei hij namelijk, verwijzend naar de recente historie, dat de Fed reageert op de economische ontwikkelingen in relatie tot de verwachtingen van de bank. Als de economie sterker wordt dan de bank had voorzien, dan trekt de Fed de rente vaker omhoog.

Minder havikachtig

Het jaar 2018 is een voorbeeld ervan. Eind 2017 stelde de Fed drie renteverhogingen in het vooruitzicht. De economie deed het echter beter dan verwacht en de Fed deed er nog een renteschepje bovenop. De verhoging van gisteren is de vierde van dit jaar.

Gezien het feit dat het trackrecord van de Fedverwachtingen over economische groei niet al te goed is, zeker bij omslagpunten, en de kans dat de inflatie door de lagere groei en de recente daling van de olieprijs lager wordt in 2019, zou het mij niet verbazen als de bank duidelijk minder havikachtig wordt.

En als Powell zegt dat de Fed vanaf nu op economische data vaart en dat die de Fed zullen leiden, dan betekent dat per definitie een grotere pauze tussen renteverhogingen.

Afwachtende houding

Neem de economische groei. Hoe hoog de groei in een kwartaal is geweest, weten we, pas achteraf. En dan nog gaat het om een eerste, niet altijd betrouwbare, schatting.

Met andere woorden, ongeacht of de groei in een kwartaal hoger of lager blijkt te zijn dan de bank had verwacht, zal de Fed willen wachten om te zien of dat eerste signaal betrouwbaar is geweest. Terwijl de Fed wacht, blijven ze van de renteknop af natuurlijk.

Het zou me niet verbazen als de bank de officiële rente in de VS in maart weer verhoogt en dat het daarbij blijft voor 2019. In 2020 acht ik renteverlagingen waarschijnlijker dan nieuwe renteverhogingen.

Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus