Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Het is Mario Draghi om het even

De ECB verandert zijn koers niet. Draghi is niet bang voor minder economische groei of een nieuwe eurocrisis. Hij heeft nu de whatever-houding, aldus Edin Mujagic.

De ECB houdt de rente dus op 0%, net als het voornemen die op zijn vroegst in de herfst van 2019 voorzichtig te verhogen. Mits de ontwikkelingen op het inflatiefront zo verlopen als de bank verwacht.

Over kleine twee weken stopt de ECB wel met het opkopen van staats- en bedrijfsobligaties. Hoewel, stopt. De bank blijft wel de opbrengsten van eerdere aankopen, de rente erop en de aflossingen, gebruiken om obligaties te blijven kopen.

Dat zal de ECB blijven doen ook een geruime tijd nadat de bank de officiële rente opkrikt.

Inflatie iets hoger

Meer in het algemeen zegt de bank een ruim monetair beleid te voeren net zolang totdat de jaarlijkse inflatie in de eurozone structureel en houdbaar onder, maar in de buurt van 2% per jaar komt.

In dat opzicht waren de nieuwe ramingen van de ECB-economen over inflatie voor 2018, 2019 en 2020 belangrijk. Dit jaar komt de inflatie volgens de ECB-rekenmeesters iets hoger uit dan eerder werd verwacht.

Dat verbaast niet, het is een logisch gevolg op de recent hoger dan eerder verwachte inflatie. De inflatie in de eurozone lag de afgelopen maanden hoger dan de ECB eerder had verwacht door de eerder dit jaar gestegen olieprijs.

Beleid blijft ruim

Het zwarte goud is de afgelopen weken echter juist behoorlijk goedkoper geworden, wat tot uiting is gekomen in de inflatieraming van de ECB-economen voor 2019.

Die is verlaagd van 1,7 naar 1,6%. De raming voor 2020 is ongewijzigd gebleven, op 1,7%. Nieuw was de berekening voor de verwachte inflatie in 2021.

De ECB-economen voorzien voor dat jaar dat de prijzen in de eurozone met 1,8% zullen stijgen. Als die verwachting uitkomt, ligt het voor de hand dat het monetaire beleid van de ECB ook in 2020 en 2021 behoorlijk ruim zal blijven.

Klaar voor nieuwe QE

Als de verwachtingen omtrent groei en inflatie voor de komende jaren uitkomen, dan zijn voor 2020 hooguit drie renteverhogingen te verwachten uit Frankfurt.

1,8% inflatie is al net iets te laag voor de ECB maar, belangrijk, stoelt op de aanname dat het monetaire beleid zeer ruim blijft. Zou de bank dat beleid verkrappen, dan is de kans groot dat de inflatie in 2021 lager uitkomt, iets wat de ECB niet wil.

Valt de werkelijkheid minder gunstig uit, dan staat de bank klaar om de kwantitatieve verruimingskanonnen opnieuw uit te rollen.

Binnen het mandaat

Mario Draghi, president van de ECB, onderstreepte nogmaals dat dat instrument een standaardinstrument is geworden voor de ECB. Dat te meer daar het Europese Hof van Justitie onlangs oordeelde dat de ECB met het inzetten daarvan zijn mandaat niet overschrijdt.

Voor de inwoners van en ondernemers in de eurozone lijkt het bovenstaande, samengenomen, te betekenen dat de rentes nog een zeer lange tijd zeer laag zullen blijven.

Daarbij valt te denken aan de spaarrente, maar ook hypotheekrentes. Die zullen eerder stijgen, naarmate de ECB minder actief wordt op de kapitaalmarkt en economische groei hoog blijft. De standen van voor de laatste crisis lijken echter onwaarschijnlijk in de nabije toekomst.

Groeitempo neemt af

Aandelenbeleggers in aandelen kunnen erop vertrouwen dat de ECB, net als de Fed, niets zal doen wat financiële stabiliteit, lees aandelenkoersen omlaag drukken, in gevaar kan brengen.

In de afgelopen weken hebben veel instellingen, zoals de OESO, hun groeiramingen voor de eurozone in 2019 verlaagd. De Duitse economie is in het derde kwartaal gekrompen en er zijn ook andere aanwijzingen dat het groeitempo inderdaad afneemt.

Draghi erkende dat, toen hij zei dat de neerwaartse risico’s voor de groei groter lijken te worden. Dreigend protectionisme en kwetsbare opkomende markten, zijn er een paar van. Maar lagere groei betekent geen lage groei, zei de bankpresident terecht.

Na zijn eerdere historische whatever it takes leek het alsof hij nu een terechte whatever zei tegen die economen en analisten die voor 2019 een flinke groeiafkoeling, een recessie of het opnieuw oplaaien van de eurocrisis voorspellen.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus