Als Gastauteur figureren beleggers die volgens de redactie van IEX bijdragen leveren die het waard zijn een groter publiek te bereiken. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Duidelijke keuzes en échte betrokkenheid gewenst

Achter welke posities in hun portefeuilles staan bestuurders van pensioenfondsen nu echt? En waarom? Hein Brans, hoofd Asset Management bij MN, wil dat beleggingskeuzes beter worden uitgelegd.

In de afgelopen decennia is de periode dat aandeelhouders een aandeel in portefeuille houden, gedaald van acht naar minder dan twee jaar. Ook hebben veel grote beleggers de draai van actief naar passief beheer gemaakt. Tegelijkertijd stellen deelnemers steeds vaker aan hun pensioenfonds de vraag waarom in een bepaald bedrijf wordt belegd.

“Wat vindt u van het diversiteitsbeleid, en hoe draagt de bedrijfsaanpak bij aan de sociale ontwikkelings- of klimaatdoelstellingen?” Het zijn wezenlijke vragen.

Bestuurders moeten tegenwoordig goed kunnen uitleggen hoe keuzes tot stand komen. Dat een bedrijf in de index zit, volstaat niet meer als antwoord. Uiteraard begint het selectieproces met een goede doelstellingenstudie en het concretiseren van beleggingsrisico- en uitvoeringsbeginselen.

Identiteitsportefeuille logische stap

Maar hoe belangrijk ook, uiteindelijk moet er een portefeuille met namen uitkomen waar bestuurders echt achter kunnen staan. Om bestuurders hiertoe in staat te stellen, worden karakteristieken van het investeerbare universum getoetst op de doelstellingen en beginselen van het pensioenfonds.

Hierdoor scheiden zij het kaf van het koren. Denk hierbij aan zaken als fraudegevoeligheid, of de kans op faillissement. Uiteraard worden ook harde uitsluitingen van bedrijven waar zij principieel niet willen beleggen meegenomen en kunnen ook data over bijvoorbeeld de CO2-uitstoot worden geïntegreerd.

Deze aanpak zorgt voor een aanzienlijke beperking van het aantal posities en is ook een prima grondslag voor het inrichten van een passieve aandelenportefeuille. Om daarna de langetermijndoelstellingen en overtuigingen duidelijker te laten weerspiegelen, is een identiteitsportefeuille een logische stap.

Grotere betrokkenheid

Deze identiteitsportefeuille komt tot stand door het nieuwe universum, behalve op langetermijnaspecten zoals concurrentiepositie en financiële opzet, ook te beoordelen op de impact van het bedrijf op leveranciers, afnemers en omgeving.

Onderzoek naar bijvoorbeeld CO2 wordt dan verdiept, zodat het fonds nog beter inzicht krijgt in de footprint van het bewuste bedrijf. De bewuste keus voor een beperkt aantal bedrijven zorgt ook voor een grotere betrokkenheid.

Er vindt vaak een intensieve dialoog plaats tussen een pensioenfonds en de ondernemingen, waarbij de langetermijnstrategie, duurzaam ondernemen en inzichten vanuit bijvoorbeeld de pensioendeelnemer onderwerp van gesprek zijn.

Uitlegbare keuzes

Het resultaat is meer dan 80% lagere CO2-voetafdruk en een SDG-score die 160% beter is dan bij reguliere benchmarks. Met het zeer gunstige relatieve rendement, blijkt een goed risico- en rendementsprofiel ook prima samen gaan met een hoge impactscore.

Deze zeer actieve aanpak past goed bij de steeds grotere vraag naar uitlegbare keuzes. Bovendien sluit het aan bij een langetermijnfocus waarbij het realiseren van een goed pensioen in een leefbare wereld vooropstaat.

Met de focus bij veel institutionele beleggers op passieve en goedkope beleggingsvormen, is dit de manier om smoel te geven aan datgene waar je voor staat en échte betrokkenheid als pensioenfonds. Die aanpak krijgt hopelijk meer navolging.

Hein Brans geeft de het stokje van deze column door aan Hester Borrie van NN IP. 


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

China; opnieuw lieveling van beleggers?