Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Column

Robeco: ESG en ETF zijn onverenigbaar

Twee grote beleggingstrends, ESG- en ETF-beleggen, samenvoegen, klinkt ideaal, maar blijkt volgens Robeco onuitvoerbaar.

Een van de grootste beleggingstrends van de afgelopen decennia is de verschuiving van actief naar passief investeren. Een ander zeer populaire trend is om om ESG-criteria te integreren in het beleggingsbeleid. Robeco stelt in een recent artikel, getiteld Passive investing and sustainability are incompatible, dat beleggers het één of het ander kunnen doen, maar niet allebei.

Een van de redenen is dat passieve beleggers weinig werk maken van engagement, het voeren van dialoog met bedrijven om hen op het juiste duurzame pad te krijgen. Een recente studie wees volgens Robeco uit dat grote passieve beleggers in 90% van de stemmingen partij kiest voor het bedrijfsbestuur en niet voor kritische beleggers, die meer duurzaamheid willen.

De studie toonde aan dat het grootste deel van de voorstellen waar de grote passieve beleggingsondernemingen tegenstemde ESG-gerelateerd zijn.

Tegengestelde doelen

Het bedrijfsmodel van passieve managers bevat volgens Robeco een aantal belangrijke obstakels dat effectief stemgedrag en betrokkenheid in de weg staat: 

  1. Passieve managers willen de marktindex zo nauwkeurig en efficiënt mogelijk repliceren. Actief stemmen is minder belangrijk.

  2. Passieve managers investeren in elk bedrijf in een markt of sector. Het maakt hen niet uit of individuele bedrijven het goed doen. Het gaat om de som der delen.

  3. Passieve managers kunnen er weinig aan veranderen als bedrijven hun duurzaamheidsinspanningen niet serieus nemen. Ze kunnen hun posities in bedrijven niet verkopen.

  4. Passieve managers zouden enkele aandelen kunnen uitsluiten uit een marktindex. Maar dit is een actieve beslissing, die direct ingaat tegen de belofte van het  repliceren van een index.

  5. Passieve managers kunnen een klein aantal ernstige overtreders uitsluiten, maar een uitgebreide integratie van duurzaamheid gaat verder dan louter negatieve screening.

  6. Je zou kunnen zeggen dat de marktindex met uitgesloten bedrijven de enige relevante index is. Dit wordt echter steeds lastiger vol te houden naarmate meer bedrijven worden uitgesloten. 

  7. Aangezien het gewicht van elk aandeel potentieel kan veranderen vanwege zijn ESG karakteristieken, en actief risico management en actieve prestatie evaluatie nodig is, werkt het passief repliceren van een ESG-index niet meer.
Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Duurzaam beleggen