Column

Europese Commissie schept duurzaam beleggingskader

SRI, ESG, SDG. Duurzaam beleggen kent een woud aan afkortingen en beleggingsmethodes. Elk fondsenhuis heeft zijn eigen voorkeuren en definities. Detlef Glow van Lipper is blij dat de Europese Commissie met wetgeving helderheid wil scheppen in de duurzame beleggingsjungle.

Een van de grootste belemmeringen voor de distributie van duurzame beleggingsfondsen is het feit dat fondspromotoren geen gemeenschappelijke taxonomie gebruiken om hun duurzame beleggingsaanpak te beschrijven. Dat elk fondsenhuis zijn eigen begrippen, definities, beleggingsmethoden etc. hanteert, verwart beleggers en weerhoudt een deel van hen ervan om duurzaam te beleggen. Zij weten gewoon niet welke duurzame aanpak het beste aansluit op de eigen behoeften.

Daar wil de Europese Commissie iets aan doen. Het heeft onlangs een uniform beleggingskader (BVI) opgesteld dat, eenmaal bevorderd tot wetgeving, een duurzamer Europees investeringsklimaat flink zal bevorderen. Om de integratie van niet-financiële criteria in het reguliere beleggingsproces te bespoedigen en de toekomstige groei van gespecialiseerde duurzame beleggingsfondsen te stimuleren, is het initiatief van de Europese Commissie een welkome stap.

Duidelijke informatie

Ik geloof ook dat een holistische benadering van cruciaal belang is voor het welslagen van het initiatief.  Het voorgestelde beleggingskader moet alle beleggingscategorieën en beleggingsstrategieën omvatten en beleggers in staat stellen geïnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen op basis van ESG-risico's. Dit betekent dat de toelichtingen zo eenvoudig mogelijk moeten zijn, maar tegelijkertijd voldoende gedetailleerd om de ESG-risico's te kunnen bepalen.

Daarnaast moet tegenstrijdige berichtgeving, die mogelijk voortvloeit uit verschillende regelgeving inzake het geven van informatie over duurzame beleggingen, worden vermeden.

Mainstream

Al met al kan worden geconcludeerd dat de aanstaande regelgeving van de Europese Commissie zeer positieve effecten kan hebben op de beleggingsbeslissingen van beleggers. Het heeft ook de potentie om de integratie van niet-financiële (ESG) criteria in beleggingsproducten dusdanig te stimuleren, dat het de belangrijkste katalysator kan zijn om duurzame investeringen mainstream te krijgen, dat wil zeggen dat ook particuliere beleggers duurzaam beleggen massaal omarmen.

Dat grote vermogensbeheerders, zoals BlackRock, DWS en UBS, al zijn begonnen met het integreren van niet-financiële gegevens in hun conventionele reguliere producten, vertelt mij welke richting wij opgaan. Ik sta daar niet alleen in. Ook de Europese Commissie heeft dat door. 

Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Alternatieve beleggingen