Column

Nieuw! Obligatiebeleggen mét ESG-integratie

De obligatiemarkt is er nog niet zo bekend mee, maar ESG-integratie verbetert echt de rendementskansen, vertelt Brad Camden van Northern Trust Asset Management. "ESG-data bieden beleggers de mogelijkheid om bedrijven op een holistische manier te analyseren."

Een Amerikaan uit Chicago die alles weet van in euro uitgebrachte bedrijfsobligaties. Waarom niet! Obligatiespecialist Brad Camden van Northern Trust Asset Management was deze week in Amsterdam om te vertellen over het grote belang van ESG-integratie bij de selectie van euro-bedrijfsobligaties.

Het is een aanpak die nog niet al te veel aanhangers kent. De voordelen van duurzaam beleggen is in de obligatiemarkt geen gemeengoed. Zijn obligatiehandelaren conservatiever dan hun collega's die het met aandelen doen? Toch zal het niet zo lang meer duren, totdat ook de obligatiemarkt ESG-integratie omarmt.

De overstap van obligatiebeleggers van de traditionele  benadering naar eentje waarbij ook duurzaamheid is meegenomen, is eigenlijk onontkoombaar. "De vraag naar duurzaamheid neemt duidelijk toe," constateert Camden. "Het is wat steeds meer klanten van ons willen. Mensen willen goed doen en niet langer beleggen in bedrijven met een slechte reputatie." 

Brad Camden
Brad Camden van Northern Trust

Minder risico

Tegen sceptici die beweren dat een additionele duurzame aanpak de obligatiekeuze beperkt, dus rendement kost, zegt Camden: "Wij leveren niets in, want wij beleggen best in class. Sterker, bedrijven met een hoge ESG-rating helpen het portefeuillerisico beperken. Deze bedrijven hebben immers veelal hogere ratings en geven tegen langere looptijden uit. Tijdens beurscrises helpen obligaties van deze bedrijven de schade beperken." Niet voor niets zijn de verschillende kredietbureau's bezig ESG-criteria in hun kredietanalayse op te nemen.

Bijkomend voordeel van ESG-integratie is volgens Camden dat het beleggers een informatievoorsprong geeft. Met ESG-data kunnen beleggers zich een breder beeld van een bedrijf vormen. Camden: "ESG-data bieden beleggers de mogelijkheid om bedrijven op een holistische manier te analyseren. Hoe meer informatie een belegger heeft, hoe beter de beleggingsbeslissingen, die hij kan maken. Dat zorgt voor consistentere resulaten." Dat bedrijven steeds meer ESG-informatie verstrekken, helpt de zaak verder vooruit.

Unieke aanpak

Van de schulden die de breed gespeide index uitmaken, sluit Northern Trust Asset Management 16,6% uit. Dat is schuld, die is uitgegeven door onder meer de tabaksindustrie, wapenbedrijven en bedrijven met een lage ESG-rating (triple C).

Camden: "Daar is weinig bijzonders aan. Uniek is dat wij bedrijven uitsluiten waarvan de ESG-rating is verlaagd. Bij het beleggen in obligaties gaat het vooral om het beperken van risico's. Bedrijven met een ESG-downgrade worden bovengemiddeld vaak getroffen door schandalen. Daar zitten wij niet op te wachten."

"Bedrijven met een ESG-downgrade worden bovengemiddeld vaak getroffen door schandalen"

Van de letters in de afkoring ESG zorgt de G volgens Camden voor de meeste alpha. "Het begint met goed bestuur." De E en S zijn volgens hem met name belangrijk bij investeringen in de grondstoffensector. "In de energiesector richten wij ons vooral op bedrijven met de modernste technieken en die investeren in alternatieve duurzame energievormen."

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Drie ESG-smaken

Northern Trust biedt beleggers in Europese investment grade-obligaties drie fondsoplossingen. Te weten:

  • 1. Het European Sustainable Investment Grade Credit Strategy-fonds koopt schuld van bedrijven met de hoogste ESG-ratings. Controversiële bedrijven zijn uitgesloten. Uiteraard is de portefeuille keurig gespreid over landen en sectoren.
  • 2. Het European Low Carbon Sustainable Investment Grade Credit Strategy-fonds doet hetzelfde als het eerste fonds, maar dan met CO2 voetafdruk die 20% lager ligt
  • 3. Het European Multi-Factor Sustainable Investment Grade Credit Strategy-fonds kiest voor een multifactorbenadering waarbij de factoren kwaliteit en waarde zijn overwogen. Daarnaast wordt er alleen belegd in schuldpapier met de hoogste ESG-scores én ligt de CO2 voetafdruk 20% lager dan van de brede index.

Waarom niet simpel beleggen in green bonds? Camden: "De vraag naar green bonds overstijgt het aanbod. Dat maakt deze obligaties heel duur."

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Lastige vooruitzichten

Bedrijfsobligaties met een goede ESG-rating helpen de risico's beperken, maar als de gehele markt onderuit gaat, dan deze obligaties ook. Duidelijk is dat Europese bedrijfsobligaties het dit jaar moeilijk hebben. QE gaat over in verkrapping. De ECB zal in de tweede helft van volgend jaar de rente waarschijnlijk voor het eerst verhogen. De vooruitzichten van Europese bedrijfsobligaties waren wel eens beter.

Maar, zo zegt Camden: "Wij zijn op een terrein waar wij nog niet eerder waren. Het grootste risico is dat centrale banken te snel gaan verkrappen. We denken niet dat dit zal gebeuren. We zien geen inflatieproblemen." Demografische ontwikkelingen, de voortgaande digitalisering en de grote schuldberg houden dat tegen.

Onderwijl zal de obligatiemarkt een duurzamer karakter krijgen. "Dat kan niet anders. De obligatiemarkt en ESG vormen een prachtig huwelijk," aldus Camden, die verder voorspelt dat in de toekomst de meeste bedrijven steeds hoger scoren op ESG-gebied, maar dat een klein aantal bedrijven steeds verder zal achterblijven."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Online magazine duurzaam beleggen