Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

ECB houdt waarschijnlijk langer vast aan nul-rente

"Neem de belofte van de ECB, dat de officiële rente tot minstens de helft van volgend jaar op 0% zal blijven en een verhoging van de rente vervolgens heel langzaam zal gaan, maar heel serieus. Edin Mujagic weegt het laatste rentebesluit van de ECB.

Zelfs het feit dat de jaarlijkse inflatie in juni uitgekomen is op 2%, en daarmee dus boven de doelstelling van de ECB van "onder, maar dicht bij 2%" kon gisteren niet voor monetair vuurwerk zorgen. De hittegolf had blijkbaar ook het journaille te pakken. Tekenend hiervoor was dat de persconferentie na afloop van de bestuursvergadering wel erg kort was.

Wat ik cruciaal blijf vinden in het geheel is dat de ECB blijft herhalen dat de inflatie op middellange termijn duurzaam zal convergeren naar de genoemde doelstelling onder de voorwaarde dat het monetaire beleid zeer ruim blijft.

Die laatste kwalificatie is waar het om gaat. Daarmee zegt de ECB eigenlijk dat de inflatie níet de ECB-doelstelling zal halen als het monetaire beleid minder ruim wordt.

"De ECB zegt eigenlijk dat de inflatie níet de ECB-doelstelling zal halen als het monetaire beleid minder ruim word"

Het gaat dan met name over de rente van de ECB. Ofwel, neem de belofte van de ECB, dat de officiële rente tot minstens de helft van volgend jaar op 0% zal blijven en een verhoging van de rente vervolgens heel langzaam zal gaan, maar heel serieus.

Toch inflatiedruk

Maar er is nog een zin in de ECB-verklaring na afloop die in mijn ogen belangrijk is. En wel deze: "De onderliggende inflatie zal naar verwachting tegen het einde van het jaar aantrekken en daarna op de middellange termijn geleidelijk stijgen, ondersteund door onze monetair beleidsmaatregelen, de aanhoudende economische expansie, de daarmee samenhangende afname van de onderbenutting in de economie en stijgende lonen."

Waarom deze zin zo belangrijk is? Omdat daarmee wordt gezegd dat inflatie volgens de ECB alleen zal stijgen zolang de economische expansie aanhoudt. Die houdt weliswaar aan, maar het tempo neemt wel af. En die afname kan ertoe leiden dat de ECB later besluit dat het langer zal duren voordat de inflatie duurzaam convergeert naar onder, maar dicht bij 2%.

Overigens, dat de groei afneemt, betekent niet dat er reden voor paniek is. De economische groei neemt iets af van een onhoudbare snelheid, wat inhoudt dat elke afname eigenlijk goed nieuws is, omdat die de kans op oververhitting van de economie verkleint. Het is alsof een auto die met 150 over een autoweg rijdt de snelheid terugbrengt tot 110 kilometer per uur. Dat is goed nieuws, want de situatie wordt er alleen maar veiliger op.

Langdurige lage rente

Verder rekent de ECB op stijgende lonen. Die zullen de inflatie omhoog drukken, zo verwacht de bank. De loonstijgingen in de eurozone zijn echter beperkt, gezien de groei van de economie. Neemt die groei de komend tijd niet aanmerkelijk toe, dan kan dat ook ervoor zorgen dat de ECB concludeert dat het allemaal wat langer zal duren voordat de inflatie voldoende en structureel aangetrokken is voor de bank om de officiële rente te gaan verhogen.

Tel daarbij het feit op dat de dreiging van een handelsoorlog nog altijd aanwezig is en de kans is groot dat de ECB de rente langer dan de markt nu verwacht op 0 zal houden.

"De kans is groot dat de ECB de rente langer dan de markt nu verwacht op nul zal houden"

Overeind blijft de verwachting van de ECB dat de inflatie door het aanhoudende ruime monetaire beleid ergens in de komende jaren voldoende en structureel gestegen zal zijn. Aangezien sommige berekeningen laten zien dan de officiële rente in de eurozone op het moment zo´n 1,5 á 2% zou moeten bedragen, en de ECB spreekt van de noodzaak het monetaire beleid (zeer) ruim te houden, is mijn sterke vermoeden dat we in de eurozone nog heel lang 0 procent rente zullen houden. Het zou mij niet verbazen als dat tot eind 2019 het geval blijft.

Wanneer de ECB vervolgens ergens in 2020 begint met haar renteverhogingen, verwacht ik dat de ECB-rente in het meest gunstige geval tot diep in 2021 een nul voor de komma zal houden.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

China; opnieuw lieveling van beleggers?