Jorik van den Bos is fondsbeheerder van het Kempen European High Dividend Fund en het Kempen Global Dividend Fund. Hij is begonnen als portfoliomanager Nederlandse aandelen, eerst bij ABN Amro Asset Management en van 1997 tot 2006 bij ING Investment Management.

Column

Hallo CEO, mag ik even uw aandacht?

Jorik van den Bos is een groot voorstander van engagement. Daarom schrijft hij sinds kort alle bedrijven aan waarin zijn dividendfonds is belegd. Zodat duidelijk is wat hij van de bedrijven verwacht. De aanpak is een primeur. Zal de rest van de fondsindustrie volgen?

Eind juni stuurde ik de eerste brief naar een farmaceutisch bedrijf in de VS. Kort daarna deed ik nog vijf brieven op de bus, ook gericht aan farmaceutische bedrijven waarin het Kempen Global High Dividend Fund belangen heeft. Mijn teamleden schrijven ondertussen de bedrijven aan in de sectoren die zij volgen. De keuze is uit twee modelbrieven. De een is voor bedrijven bedoeld waarvan we al geruime tijd aandeelhouder zijn. De andere brief is voor nieuwe beleggingen.

De inhoud van beide brieven komt grotendeels met elkaar overeen. Elke Welcome Letter beslaat anderhalf kantje en de toonzetting is vriendelijk constructief. In de brief stellen wij ons voor als aandeelhouder en leggen kort uit wat wij van bedrijven in onze portefeuille verwachten.

Dat we bijvoorbeeld liever hebben dat een bedrijf een stabiel dividend uitkeert dan de eigen aandelen te duur inkoopt. Of dat we liever zien dat het management wordt betaald op basis van operationele prestaties en niet omdat de koers van het aandeel een bepaalde kant op beweegt. Ook vragen we in de brief om het welzijn van de werknemers voorop te stellen en CO2-emissies zo veel mogelijk te beperken.

Uitnodiging

Zover ik weet, zijn wij de eerste assetmanager die dit soort brieven verstuurt. Hedgefondsen doen het al langer, maar die zijn anders van toon. De activistische brief van TCI Fund Management eindigde uiteindelijk in het opknippen van ABN Amro. Wij stellen in onze brief geen eisen. Wij zijn geen activisten. Onze insteek is positief. Onze brief is een welkomstbrief. Het is een uitnodiging om de dialoog aan te gaan. Ook hopen we dat de bedrijven, waarin wij een belang hebben, ons nu sneller weten te vinden als zij bijvoorbeeld een roadshow plannen. Denken zij na over aanpassing van het beloningssysteem? Daarover praten wij graag mee.

Bij Kempen geloven we sterk in engagement in de breedste zin. Niet alleen met probleemgevallen gaan wij graag het gesprek aan. Het liefst praten wij met alle bedrijven in ons fonds. Ik ben benieuwd hoeveel van de bijna honderd geadresseerden naar aanleiding van de brief de handdoek oppakken en het aandurven om met ons in dialoog te gaan.

Tot nu toe is het gebleven bij enkele thank you-reacties, maar ik heb goede hoop dat de brief aanleiding is om over een paar punten uit de brief verder te praten. Zo is er een bedrijf dat de honorering baseert op basis van de salarissen van een voor ons onbekende peer group. Daar zijn wij geen fan van. Dat zien wij graag uitgelegd.

  

 


Jorik van den Bos is beheerder van het Kempen European High Dividend Fund en het Kempen Global Dividend Fund. Van den Bos’ columns zijn geschreven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus