Column

Het is dringen op de ETF-markt

JP Morgan AM mengt zich in de populaire ETF-markt. "Nee, we zijn niet te laat. Er valt nog veel te winnen," vertelt Bryon Lake van JP Morgan AM, dat zich in de ETF-markt wil onderscheiden door ook actieve ETF-strategieën aan te bieden.

Actieve managers die lange tijd skeptisch waren over ETF's en vasthielden aan hun actieve beleggingsevangelie (goede actieve beleggers zijn de hogere kosten meer dan waard) kiezen inmiddels eieren voor hun geld. Zij hebben inmiddels door dat steeds meer beleggers de actieve beleggingsbelofte niet langer geloven en massaal voor goedkope passieve producten kiezen. Deze actieve partijen hebben ook in de gaten dat passieve producten reuze handig zijn om actieve ideeën in de praktijk te brengen. Ofwel, het is niet langer actief of passief maar actief én passief.

Een grote beleggingsfirma als JP Morgan AM heeft nu ook de snel groeiende ETF-markt betreden. Vraag is: komt de toetreding niet veel te laat? Of anders gesteld, kan JP Morgan AM nog morrelen aan de machtspositie van grote gevestigde ETF-partijen, zoals iShares (van Blackrock), Vanguard, X-trackers (van Deutche) en Amundi ETF, en een winstgevende business opbouwen. Schaalgrootte in de ETF-markt is daarbij key, zeker voor de eenvoudige producten.

Bryon Lake (zie foto), sinds maart vorig jaar hoofd van de glanzend nieuwe internationale ETF-afdeling van JP Morgan AM, heeft er alle vertrouwen in dat JP Morgan AM ook in de ETF-markt een potje kan breken. Volgens Lake, die carrière maakte bij Invesco's Powershares, valt er zeker in Europa nog heel veel te winnen.

Bryan Lake van JP Morgan AM

"Als Europa de ETF-ontwikkeling in de VS volgt, dan gaat de Europese ETF-markt nog heel lang heel hard groeien. Elke 5 jaar vindt er een verdubbeling plaats van het ETF-vermogen." Europa loopt 10 jaar op de VS achter, dus alleen al om gelijk te komen met het huidige Amerikaanse ETF-gebruik zal de Europese markt vier keer zo groot moeten zijn als nu.raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Lake voorspelt dat de wereldwijde markt van ETF's in 2030 30 biljoen dollar bedraagt. Volgens Lake is de Europese ETF-markt momenteel 800 miljard dollar. groot. Uitgaande van die verdubbeling elke vijf jaar (dat komt overeen met 15% per jaar) zal de Europese markt in 2030 naar 4,3 biljoen dollar zijn gegroeid.raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Waarmee Lake maar wil zeggen: voor nieuwkomers in de ETF-wereld is er nog voldoende te winnen. Die winst is volgens hem met name te boeken in de obligatiemarkt. "De huidige ETF-markt bestaat voor tweederde uit aandelen-ETF's  en voor eenderde uit obligatie-ETF's. Dat is precies het omgekeerde van de actieve markt, waar de obligatiemarkt juist twee keer zo groot is als de aandelenmarkt."

Lake beschouwt de handel in ETF's geenszins als een revolutionaire manier van beleggen. "Het is een nieuwe techniek waar beleggers hun voordeel mee kunnen doen. Het is niet anders dan een wrapper."
Lake somt nog maar eens de belangrijkste voordelen van de ETF-techniek op. "De beleggingsrisico's zijn real time te meten. ETF's zijn op elk moment verhandelbaar. ETF's zijn goedkoop en 100% transparant. Kopers en verkopers kunnen direct bij elkaar worden gezocht, wat ETF's extra flexibel maakt."raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

JP Morgan AM heeft inmiddels 9 ETFs in de markt gezet: 7 obligatie-ETF's en 2 in de smartbètasfeer. Eind 2018 moeten dat er 20 zijn, waarbij beleggers dan ook toegang hebben tot aandelen-ETF's uit de koker van ETF-nieuwkomer JP Morgan AM.


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

De impact van het coronavirus