Column

Particulier gaat Europese ETF-verkoop aanjagen

Als Europa de VS volgt, dan zullen particulieren massaal in ETF's gaan beleggen. "Volgens berekeningen van Vanguard zal het belegd vermogen in Europese ETF-producten jaarlijks met ruim 15% toenemen tot meer dan 1000 miljard dollar in 2021."

De Europese ETF markt zal de komende vijf jaar naar verwachting drastisch groeien. Dit wordt vooral gedreven door particuliere beleggers, die op zoek zijn naar beleggingsproducten tegen lage kosten. Op dit moment is de Europese ETF markt nog in handen van vooral institutionele beleggers, maar dit verandert dus.

Lichtend voorbeeld is de Amerikaanse markt. De Amerikaanse en Europe ETF-markten verschillen op dit moment nog behoorlijk van elkaar, zowel wat betreft klanten als omvang. Hoewel exacte cijfers ontbreken, geldt als vuistregel dat institutionele en particuliere beleggers in de VS elk de helft van de ETF-markt in handen hebben. In Europa, ligt die verhouding eerder op 80%/20%.

Nieuwe beleggers

Hoewel institutionele beleggers in Europa nog sterk de overhand hebben, neemt de ETF-vraag vanuit particulieren in snel tempo toe. Een nieuw type particuliere belegger belegger – veelal jong en technisch onderlegd - betreedt de markt. Deze is op zoek naar beleggingen met lage kosten en flexibiliteit, zodat een pensioen of een appeltje voor de dorst kan worden opgebouwd. Deze nieuwe generatie beleggers ziet ETF's ook als een eenvoudige manier om de deuren van markten te openen, die anders voor hen gesloten zouden blijven.

Gelet op de groeiende populariteit van ETFs onder particuliere beleggers kan de Europese ETF-markt de komende vijf jaar verdubbelen, of zelfs verdievoudingen. Volgens berekeningen van Vanguard zal het belegd vermogen in Europese ETF-producten jaarlijks met ruim 15% toenemen tot meer dan 1000 miljard dollar in 2021.

Zelf doen

Een aantal factoren stuwt de komende jaren het beleggen door particulieren. In de VS zijn particulieren van oudsher actiever op de beleggingsmarkt, omdat ze zelf hun pensioen moeten regelen. Ook in Europa moeten steeds meer huishoudens zelf in hun oudedagsvoorziening gaan voorzien. In Nederland bijvoorbeeld is er een duidelijke verschuiving naar DC-pensioenen. Aangezien de hoogte van pensioenen afhangt van het succes van de onderliggende portefeuille, hebben werknemers met een DC-pensioen vaak meer kijk, en daarmee grip op hun beleggingen.

Waar voorheen het pensioenfonds, of de overheid geacht werd te zorgen voor een zorgeloze oude dag, zal meer en meer de verantwoordelijkheid bij het individu worden gelegd. Aanvullende beleggingen, binnen of buiten de fiscale kaders van het pensioen, kunnen hierbij helpen. ETF's zijn als enige instrument, dat gelijke tarieven rekent aan grote en kleine beleggers, hiervoor uitermate geschikt.

Regelgeving helpt

Daarnaast is er door de lage marktrendementen meer aandacht voor de kosten en de transaparantie. Ook die zaken spreken in het voordeel van ETF's. Beleggers – of het nu gaat om institutionele partijen of particulieren – willen sinds de financiele crisis transparente en eenvoudig te begrijpen producten, tegen lagere kosten. Deze trend wordt nog versterkt door regelgeving - zoals Mifid II - die in het algemeen meer transparatie en lagere kosten voorstaat.

ETFs zijn ook nog eens de makkelijkste en goedkoopste manier om een beleggingsportefeuille te diversificeren. Een brede ETF kan toegang geven tot bijna 3000 aandelen.

Tot ziens vermogensbeheerders

Dan is er nog een andere Europese inhaalslag te maken. Zo steken Europese particulieren minder vaak zelf geld rechtstreeks in een fonds, maar kiezen ze ervoor om een financieel adviseur in te schakelen. Daarom zijn er ook minder particuliere online-platformen in Europa, die voorzien in de ETF-behoeften van particulieren.

Maar ook dit is aan het veranderen. Er is al nu al een sterke groei te zien in de vraag van Europese retailbeleggers, die steeds meer op eigen houtje hun heil zoeken in ETF's. Op dit moment beheersen vermogensbeheerders 70% van de Europese ETF-markt, maar dit is niet voor eeuwig.

Wim van Zwol is hoofd Institutional Sales, Noord-Europa bij Vanguard Asset Management. Van Zwol is sinds april 2007 actief bij Vanguard.

Assetallocatie