Column

Ruim baan voor de stockpickers!

Tien jaar na het begin van de kredietcrisis blikt Rory Bateman, hoofd Europese aandelen van Schroders, terug en schetst hij toekomstige kansen. Voor stockpickers, die hun vak verstaan, breken mooie tijden aan, zo voorspelt hij.

Tien jaar na het uitbreken van de kredietcrisis is het Europese beleggingslandschap sterk veranderd. Dit is mede het gevolg van de stimulering van de centrale banken, die was gericht op economische stabiliteit, maar die voor de aandelenmarkten grote gevolgen heeft gehad.

"De jaren van kwantitatieve versoepeling resulteerden in een lage obligatierente waardoor beleggers massaal kozen voor aandelensectoren met stabiele dividendstromen. Aangezien QE wordt afgebouwd en de rentetarieven inmiddels weer beginnen te normaliseren, verwacht ik dat specifieke aandelenthema's weer de belangrijkste drijvende kracht achter aandelenkoersen worden," aldus Rory Bateman, hoofd Europese aandelen bij Schroders AM.

Rory Bateman

Rory Bateman van Schroders AM

Meer kansen actief management

Anders gezegd: er breekt volgens Bateman weer een periode aan waarin slimme stockpickers het verschil kunnen maken, want de koersverschillen tussen aandelen nemen weer toe. "De afgelopen tien jaar was er regelmatig en langdurig sprake van sterke correlaties tussen de aandelen op de markt. In 2017 daalden deze correlaties naar het niveau van voor de crisis, alvorens recentelijk weer te stijgen. Naarmate de correlaties in de markt vervagen, zal kwalitatief hoogstaande bottom-up fundamentele analyse de beste bedrijven voor het komende decennium identificeren, die de beste kans bieden om significante alfa te genereren."

Met deze mening schaart Bateman van Schroders zich in de lange rij van actieve beleggers, die eindelijk weer kansen zien om de index te verslaan en daarmee de populaire ETF-handel de wind uit de zeilen te nemen.

Ten opzichte van Amerikaanse aandelen hebben Europese aandelen een enorme inhaalslag te maken. Amerikaanse aandelen hebben het in de afgelopen tien jaar twee keer zo goed gedaan. Deels kan dit worden verklaard door de sterke weging van banken in de Europese aandelenindex en de zware weging van tech in de Amerikaanse aandelenindex. De recente Amerikaanse belastingverlaging gaf Amerikaanse aandelen extra vleugels.

Wallstreet wint weer eens

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Leergeld

Maar zijn er ook lessen geleerd van de crisis? Hoe weerbaar is bijvoorbeeld het Europese bedrijfsleven om een nieuwe grote economische klap te weerstaan? Voor beleggers in Europese aandelen is dat belangrijk om te weten.

Bateman is er gerust op. "Europese bedrijven zijn over het algemeen financieel robuuster dan een decennium geleden. Daarnaast zijn zij zich ook bewuster van hun maatschappelijke betrokkenheid." Maar, en dat is een minder vrolijke constatering van Bateman: De markt is tegenwoordig harder dan ooit voor bedrijven die geen oog hebben voor de technologische veranderingen. "De bedrijven, die hebben geleerd van de financiële crisis en sindsdien hun bedrijfsmodel hebben aangepast, zijn de winnaars van morgen."

Meer ESG graag

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is volgens Bateman zonder twijfel de beste ontwikkeling die in de afgelopen tien jaar naar voren is gekomen. "De behoefte aan duurzame verandering is van bovenaf aangestuurd door overheden en ethische instellingen en op microniveau door werknemers die liever willen werken voor bedrijven die het milieu respecteren en die zich socialer opstellen."

Beleggers eisen 10 jaar na dato ESG-informatie

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Overheden grijpen in

Op sectorniveau waren de gevolgen van de financiële crisis volgens Bateman vooral voelbaar in de bankensector, waarbij een aantal banken moest worden gered, of zelfs werden overgenomen door overheden. "Banken zien zich nu geconfronteerd met een significante toename van regulering waarbij de nadruk ligt op kapitaalversterking en betere informatieverstrekking."

Europese banken beter gekapitaliseerd

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Maar overheidsinterventies zijn er ook in andere sectoren nodig geweest. Bateman somt op: "Of het nu gaat om het verbieden van mobiele roamingtarieven, of het aanscherpen van emissienormen, overheden tonen zich eerder bereid wet- en regelgeving in te voeren om consumenten te beschermen, in plaats van zelfregulering aan de branche over te laten."

Disruptie!

Misschien wel de meest opvallende verandering van de afgelopen tien jaar is de nieuwste technologische revolutie. De iPhone, de eerste smartphone, bestaat pas 11 jaar. Facebook is voor Nederlandse gebruikers pas sinds 10 jaar beschikbaar. Volgens Bateman heeft de reactie van de centrale banken op de financiële crisis de groei van de techsector flink geholpen. "Ultra-lage rentetarieven hebben het nemen van risico's aangemoedigd. Nieuwe, ontwrichtende bedrijven kunnen zeer goedkope financiering krijgen waarmee ze snel kunnen uitbreiden en het kunnen opnemen tegen gevestigde ondernemingen, die vaak hoge vaste kosten hebben waardoor ze minder flexibel zijn. Dit patroon is zichtbaar in alle technologie- en consumentensectoren."

Inmiddels nemen toezichthouders (vooral in Europa) de grote techreuzen en grote consumentenbedrijven steeds meer op de korrel. Hun belastingstructuren, de manier waarop zij omgaan met start-ups en ontwikkelaars, en in sommige gevallen de losse omgang met de privacy van hun klanten is de Europese Commissie een doorn in het oog.

De lage financieringskosten hebben volgens Bateman ook nog een ander, minder positief gevolg gehad: bedrijven werden in stand werden gehouden, die in andere omstandigheden zouden zijn omgevallen. "Het bestaan van deze zombiebedrijven heeft in sommige gevallen geleid tot overcapaciteit en het laag houden van de inflatie. Een stijging van de leenkosten zal een uitdaging zijn voor deze bedrijven." Zoals ook een aantal Europese landen niet zit te wachten op hogere leenrentes. Volgens onze columnist Marcel Tak is QE vooral bedoeld om de schuld van de Zuid-Europese landen betaalbaar te houden.

Verkrapping biedt grote kansen

Net zoals bedrijven zich moesten aanpassen om te overleven na de financiële crisis vergt het opnieuw veel aanpassingsvermogen van bedrijven als het monetaire beleid normaliseert. Bedrijven die de afgelopen jaren hebben gebruikt om hun balans te versterken, kosten te verlagen en technologische veranderingen te omarmen, zullen de naderende monetaire verkrapping beter verteren dan bedrijven die geen maatregelen hebben genomen.

Bateman: "Het einde van QE zal een uitdaging vormen voor bedrijven, maar het biedt stockpickers extra kansen." Hij voorspelt grote koersverschillen tussen de winnaars en de verliezers in het nieuwe aankomende beleggingsklimaat.

Op naar een nieuw beleggingsklimaat

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

  • Lees hier het hele verhaal van Bateman, inclusief zijn verwachtingen van de verschillende Europese aandelensectoren.
Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

De impact van het coronavirus