Column

Bullmarkt aandelen EM pas begonnen

Axa IM sluit zich met talrijke argumenten aan bij de grote groep beleggingshuizen die een optimistische kijk op aandelen opkomende markten heeft.

De huidige bull-markt voor aandelen uit de opkomende markten is pril en heeft waarschijnlijk nog enkele jaren te gaan. Dat concludeert vermogensbeheerder AXA Investment Managers op basis van een analyse waarbij werd gekeken naar de economische prestaties van de opkomende markten sinds 1975.

Uit deze analyse blijkt dat 75% van de prestaties van opkomende landen in relatie tot ontwikkelde markten te herleiden is tot vier factoren: de Amerikaanse dollar, het groeiverschil tussen opkomende en ontwikkelde landen, de relatieve volatiliteit en de wereldwijde liquiditeit.

Positieve factoren

Wat vertellen deze factoren? We gaan het rijtje af. De eerste factor, de Amerikaanse dollar, correleert negatief met activa uit opkomende markten. Bij een dalende Amerikaanse dollar zullen buitenlandse beleggers in opkomende markten hogere rendementen realiseren, hetgeen voor nieuwe instromen zorgt. Bij een stijgende dollar gebeurt het omgekeerde. De dollar is tegenwoordig een steun in de rug van aandelen opkomende markten.

De tweede indicator is het verschil in de groei van bruto binnenlands product tussen opkomende en volwassen markten. De productiviteit in opkomende landen stijgt sneller waardoor de groei in deze landen over het algemeen hoger ligt dan in ontwikkelde landen. Hoewel de volwassen landen hard groeien, groeien de opkomende landen harder.

De derde factor is de relatieve volatiliteit tussen aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen. Een stijgende volatiliteit kan worden geassocieerd met periodes van risk off, waarbij beleggers de neiging hebben om de blootstelling aan opkomende markten te verlagen. Van risk off is, ondanks de sell off in februari geen sprake.

De vierde en laatst indicator is de liquiditeit. Buitenlandse beleggersstromen domineren nog altijd de markt van opkomende aandelen waardoor de ruime beschikbaarheid van goedkoop geld een wind in de rug is voor aandelen uit opkomende markten. De verwachting is echter dat centrale banken het monetaire beleid in de komende jaren zullen normaliseren, waardoor overliquiditeit in de toekomst een minder ondersteunende factor voor de prestaties van aandelen opkomende markten kan zijn. Dat is een minnetje.

Onbelangrijke grondstoffen

En de rol van grondstoffen dan? Die waren vooral in het verleden een belangrijke factor. Tgenwoordig zijn de meeste opkomende landen netto-olie importeurs. Grondstoffen nemen nog maar 14% van de aandelenindex van de opkomende markten voor hun rekening, tegen 25% in 1994.

Minder bear bèta's

Hoewel de huidige bull-cyclus in de opkomende markten nog vrij jong is, zijn er natuurlijk ook risico's. Die komen vooral uit de volwassen wereld. De Amerikaanse hoogconjunctuur houdt al geruime tijd aan en de waarderingen zijn hoog. Een marktcorrectie op de ontwikkelde markten kan gevolgen hebben voor de opkomende markten.

Deze gevolgen lijken volgens Axa IM wel minder desastreus dan in het verleden. "In een opgaande markt doen aandelen opkomende markten het relatief beter dan in voorgaande jaren (toenemende bull beta’s), maar in een neergaande markt is de schade ten opzichte van aandelen ontwikkelde landen niet langer veel groter (de bear-beta’s’zijn gedaald). Dat betekent dat de risico-rendementsverhouding van aandelen opkomende markten aantrekkelijker zijn geworden. Aldus Axa IM.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Alternatieve beleggingen