Column

Liever Afrikaans bier dan Chinese tech

Glen Finegan, hoofd aandelen opkomende markten van Janus Henderson Investors, heeft een voorkeur voor goed gerunde en niet te dure beursgenoteerde familiebedrijven. "Want ook zij hebben oog voor de lange termijn."

Glen Finegan (zie foto), hoofd aandelen opkomende markten van Janus Henderson Investors en onder meer verantwoordelijk voor het Janus Henderson Emerging Markets Leaders Fund, houdt er eigenzinnige ideeën op na. In veel opzichten wijken hij en zijn team af van collegabeleggers die ook in aandelen opkomende markten handelen.

Het begint al met zijn standplaats. De Ier Finegan houdt kantoor in Edinburg, Schotland, ver weg van Londen, waar de meeste asset managers zitten. De keuze voor Edinburg is niet toevallig. "In Edinburg zit van oudsher een cluster van langetermijnbeleggers, waar wij ons ook onder scharen. Dat is fijn sparren."

Glen Finegan van Janus Henderson Investors

En zo zijn er meer bijzonderheden aan te wijzen van het opkomende marktenteam van Janus Henderson Investors. Glen Finegan is bijvoorbeeld wars van Chinese internetbedrijven, die tegenwoordig de hoeksteen van menig opkomende markten aandelenfonds vormt. "In de opkomende markten is de wetgeving, die aandeelhouders beschermt, zwak ontwikkeld of geheel afwezig. Juist in de opkomende markten is het dus zaak bedrijven te vinden die minderheidsaandeelhouders serieus nemen. Dat is met Chinese internetbedrijven, zoals Alibaba en Tencent, niet het geval. Op het gebied van corporate governance presteren beide bedrijven zwaar onder de maat. Just terrible!"

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Finegan vergelijkt de twee Chinese marktbestormers met twee energiebedrijven uit de opkomende markten, die tien jaar geleden de opkomende markten aandelenindex nog domineerden: Gazprom en Petrobas. "Iedereen weet waar de zwakke corporate governance van deze bedrijven toe heeft geleid. Politici konden vrijelijk graaien. Met de minderheidsaandeelhouders werd niet rekening gehouden."

Oppassen met overheden

Niet alleen de zwakke bescherming van minderheidsaandeelhouders maar ook mogelijke spanningen met de Chinese staat zijn risico's die beleggers in Alibaba en Tencent aangaan. Beijing vindt het prima als beide bedrijven sterk expanderen, maar ze mogen geen bedreiging vormen voor de macht van de Chinese partij. Het moet duidelijk zijn wie de baas blijft. Finegan: "Toen de Chinese regering vorig jaar Alibaba en Tencent om een miljardenbijdrage vroeg, zodat China Unicorn, een Chinees telecombedrijf in staatshanden, een verse start kon maken, konden Alibaba, Tencent en andere Chinese internetbedrijven niet weigeren. Met dat soort van bovenaf opgelegde deals wil ik als belegger niets van doen hebben."

Finegan houdt zich verre van opkomende marktenbedrijven die sterke banden onderhouden met lokale overheden, of die het slachtoffer kunnen worden van plotseling veranderende regels. "Dat maakt het onmogelijk om met een Nigeriaanse olieproducent in zee te gaan. In Nigeria kun je geen olie uit de grond halen zonder corrupt te zijn, maar bier (van Heineken) verkopen kan wel met schone handen. In een land waarvan de bevolking explosief groeit, is dat een lucratieve business."

Het zal niet verbazen dat staatsbedrijven voor Finegan een no go zijn. "Ik geloof niet dat staatsbedrijven worden bestuurd in het belang van alle aandeelhouders. Neem bijvoorbeeld de situatie in India. Drie kwart van de banken is in staatshanden, maar die hebben wel ruim 90% van alle slechte leningen in bezit. Dat verbaast me niets."

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Familiebedrijven

Waar Finegan wel graag in belegt zijn familiebedrijven. Deze bedrijven worden veelal gekenmerkt door langetermijndenken. "Men wil wat achterlaten voor de volgende generatie." De keuze voor de lange termijn betekent dat juist familiebedrijven in tijden van crises hun slag slaan middels goedkope overnames. "Het Chileense koperbedrijf Antofagasta heeft tijdens de laatste kopercrisis een mooie deal gesloten." Gunstig is ook dat familebedrijven geneigd zijn niet al te veel risico te nemen, "want met het kapitaal van de familie speel je niet."

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alle familiebedrijven per definitie een goede belegging vormen. Dat weet ook Glen Finegan. "Integriteit en reputatie zijn belangrijk. Als een familiebedrijf vakbondsmensen laat doodschieten, dan wil je daar geen minderheidsaandeelhouder van zijn." Ook is het succesvolle optreden van de eerste generatie bestuurders geen garantie dat de generaties daarna even goed in staat zijn het familiebedrijf te runnen.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie