Column

Pas op! Economische groeivertraging op komst

Hoofdeconoom Simon Ward van Janus Henderson Investors waarschuwt: de ontwikkeling van de geldgroei én de economische cycli duiden op breed gedragen afnemende economische groei in de tweede helft van 2018.

Simon Ward, hoofdeconoom van Janus Henderson Investors, denkt goed te kunnen voorspellen welke richting de economie, en daarmee ook de financiële markten, zullen opgaan. Monetaire analyse volstaat. Simpel gesteld: volg de hoeveelheid geld die in omloop is en het is duidelijk waar het met de economie naartoe gaat.

Afgelopen woensdag praatte hij in Londen de pers bij. De logische titel van zijn verhaal: Money moves markets. Waarschijnlijk omdat de toonzetting van zijn betoog ditmaal tamelijk somber was, zei hij er direct bij dat het hier om een persoonlijke mening gaat en niet om die van zijn werkgever Janus Henderson Investors.

Ward: “De outlook van vandaag is misschien wel de negatiefste die ik sinds het uitbreken van de wereldwijd economische crisis heb gegeven. De ontwikkeling van de geldstromen duidt duidelijk op een vertragende wereldeconomie vanaf de tweede helft van dit jaar. Deze economische vertraging zal waarschijnlijk worden versterkt doordat centrale banken hun monetaire beleid blijven aanscherpen vanwege bezorgdheid over krappe arbeidsmarkten en financiële speculatie.”

Simon Ward van Janus Henderson Investors

"De ontwikkeling van geldstromen duidt duidelijk op een vertragende wereldeconomie vanaf de tweede helft van dit jaar"

Het is de M1, stupid!

De openingswoorden mogen er wezen. Het luisterend gezelschap zit meteen op het puntje van hun stoel. Van de verschillende geldstromen die Ward nauwlettend volgt, is M1 (primaire geldhoeveelheid: chartaal geld buiten de banken, giraal geld en direct opvraagbare spaartegoeden) volgens hem de beste economische voorspeller. Simpel gezegd: als de groei van M1 begint te stagneren, dan volgt de werkelijke economie gemiddeld negen maanden later.

Ward: “De krachtige economische groei in 2017 was al te zien aan de geldgroei een jaar eerder. De geldgroei piekte vorig jaar juni en begon toen overal in de wereld te dalen. Dat vertelt mij dat de economische groei vanaf nu begint af te nemen en deze afname zal breed worden gedragen.”

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Voorspellen met cyclusanalyse

Maar er is volgens Ward nog een andere manier om de economische toekomst goed te kunnen voorspellen, en dat is cyclusanalyse. Waard kijkt naar drie cycli in het bijzonder: de Kitchincycle (voorraadvormingcyslus, drie tot vijf jaar), Juglar cycle (investeringscyclus bedrijven, zeven tot elf jaar) en de Kuzets/Hoyt cycle (vastgoedcyclus, vijftien tot 25 jaar).

“Als twee van de drie cycli dalen, dan zitten we in een gewone recessie. Dat is het meest waarschijnlijke scenario. Als ze alle drie dalen, dan hebben we te maken met een crisis, zoals we die in 2008 meemaakten,” aldus Ward.

Waar staan we nu? De situatie is niet al te best. Volgens Ward zal de Kitchincyclus in het eerste helft van 2018 pieken om in 2019 in een neergaand trendkanaal terecht te komen. De Juglarcyclus moet volgens Ward voor 2020 zijn top hebben bereikt. De vastgoedcyclus lokt geen duidelijke verwachtingen uit.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Conclusie: het is volgens Ward aannemelijk dat we op basis van cyclusanalyse in 2019 of 2020 weer te maken krijgen met een heuse recessie.

"Op basis van cyclusanalyse krijgen we in 2019 of 2020 weer te maken met een heuse recessie"

Van kwaad tot erger

Een recessie is nooit leuk, maar misschien wordt het nog erger als de centrale banken precies het verkeerde doen. Dat is de grote zorg van Ward. “Mijn verwachting dat de wereldwijde economie dit jaar vertraagt, is een contraire opvatting. Komt mijn voorspelling uit, dan zal die ook voor de centrale banken als een verrassing komen. Dat heeft het gevaar dat diezelfde centrale banken niet adequaat reageren maar de door hen ingeslagen weg vervolgen. Zij tonen zich immers bijzonder optimistische over de nabije economische toekomst.”

Alsof het allemaal niet genoeg is, deelt Ward nog een aantal zorgen met het aanwezige journaille. Beleggers in Europese obligaties opgelet! Ward: “Helaas zijn de economische verschillen tussen Duitsland en Italië niet verminderd. Ook heeft QE niet geleid tot een beter Italiaanse huishoudboekje. Italië en Spanje hebben de rentekorting vooral gebruikt om extra geld uit te geven.” Waarmee Ward maar wil zeggen: als er zich weer een economische schok voordoet, dan lopen Italiaanse obligaties gevaar extra in waarde te dalen.

Ook de afbouw van QE helpt niet mee om de financiële markten naar nieuwe hoogtes te jagen. Integendeel. QE leidde immers tot extra geldgroei (excess money), die zijn weg vond naar de financiële beurzen. Dat is binnenkort voorbij. “Bear markets werden vaak vooraf gegaan door vermindering van excess money,” waarschuwt Ward, waarna hij zijn papieren bij elkaar raapt en de zaal licht verbijsterd achterlaat.


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

De impact van het coronavirus