Column
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Zorg op maat heeft de toekomst

Iedereen reageert anders op medicijnen en behandelingen. Daarom zijn volgens Sander Zondag van BNP Paribas Obam de kansen van gepersonaliseerde zorg zo sterk.

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen in de gezondheidszorg is de personalisering ervan. Dit maakt de behandeling van ziektes zoals bijvoorbeeld kanker vele malen efficiënter. Op dit moment blijkt uit onderzoek van Morgan Stanley dat bij 75% van de kankerpatiënten het toegediende medicijn niet effectief is. Dat betekent dat patiënten minder snel genezen en dat de kosten van behandeling hoger zijn dan nodig.

Er is niet één type kanker en het verschilt per patiënt hoe hij of zij reageert op een medicijn. Nieuwe technologie maakt het mogelijk om door middel van een bloedmonster een persoonlijk DNA-profiel op te stellen.

Betere diagnose

Doktoren kunnen daarmee in een vroeg stadium vaststellen met welk type kanker de patiënt te maken heeft. Op basis van het genetisch patroon kunnen dan de juiste medicijnen worden geselecteerd. De kosten van zo’n analyse zijn fors aan het dalen; van 10.000 euro naar minder dan 1.000 euro. 

Artsen vinden dankzij analyse sneller het juiste medicijn en er hoeven niet langer verschillende behandelingen geprobeerd te worden, waardoor uiteindelijk veel geld wordt bespaard.

Deze techniek kan naast de behandeling van kanker bijvoorbeeld ook worden gebruikt in de prenatale zorg. In plaats van de risicovolle vlokkentest om te bepalen of een kindje het Downsyndroom heeft, kan gebruik worden gemaakt van een bloedtest (de NIPT-test).

Samenwerking

Als langetermijnbeleggers kijken wij met veel interesse naar deze technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg. We zien momenteel de beste beleggingskansen in de producenten van benodigde apparatuur die op de persoon gerichte gezondheidszorg mogelijk maakt.

Belangrijk daarbij blijft te beseffen dat nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg vaak een langere aanloopperiode kennen gezien de sterke regulatie en in dit geval privacygevoeligheid.

Ook binnen forensisch onderzoek zijn er diverse toepassingen.  De grotere IT-bedrijven werken steeds intensiever samen met diverse farmaceutische bedrijven om nieuwe diensten en producten op dit gebied te ontwikkelen.

Smart healthcare

Een voorbeeld hiervan is de joint venture van 700 miljoen dollar tussen Alphabet en GlaxoSmithKline. Voor het versmelten van IT in healthcare wordt de term Smart Healthcare gebruikt.

De kansen van smart healthcare liggen vooral in het herkennen van patronen in lichaamsprocessen door het kwantificeren van data en combineren van diverse datastromen. Zo kunnen in theorie diverse aandoeningen zoals epilepsie voorspeld worden en kunnen onregelmatigheden in het lichaam sneller herkend worden.

Dit is ook een vorm van op de persoon gerichte gezondheidszorg. De gepersonaliseerde gezondheidszorg zal een grote impact hebben op de farmaceutische industrie. Je zult zien dat steeds meer kleinere medicijnen een rol gaan spelen, in plaats van generieke medicijnen.

Individuele therapie

Tevens worden er naast de nieuwe testen ook nieuwe medicijnen ontwikkeld die echt op de persoon gerichte oplossing bevatten. Zo kocht farmaceut Gilead op 28 augustus 2017 het bedrijf Kite Pharma voor twaalf miljard dollar.

Kite heeft een techniek ontwikkeld dat de eigen lichaamscellen van een patiënt gebruikt en genetisch zodanig veranderd worden dat ze in staat zijn het immuunsysteem te activeren wanneer de cellen weer ingebracht worden (CAR-T technologie). In het geval van kanker werkt het immuunsysteem in veel gevallen namelijk niet waardoor kankercellen niet gedetecteerd worden.

Een nadeel van deze CAR-T technologie is dat het in eerste instantie leidt tot hogere kosten aangezien bij de productie geen schaalgrootte kan worden bereiken. Het zijn steeds weer andere cellen die worden gebruikt. Anderzijds is het een eenmalige therapie, terwijl momenteel patiënten voor een langere periode een medicijn gebruiken waardoor uiteindelijk de kosten hoger uit kunnen vallen.

Hogere prijzen, lagere kosten

Op de persoon gerichte medicatie is overigens niet noodzakelijk voor alle ziekte types. Bijvoorbeeld middelen tegen depressie hebben voor bijna iedere patiënt een vergelijkbare werking en kunnen dus veel meer algemeen gebruikt worden. Op dit moment werken academische ziekenhuizen (in met name de VS) al met de apparatuur die geschikt is voor personele gezondheidszorg.

In de komende paar jaar wordt de techniek verder uitgerold. Een belemmerende factor hiervoor zijn enerzijds de kosten en anderzijds op welke manier het vergoed kan worden. Gezien de diversiteit aan verschillende testen zal er eerst een bepaalde algemene standaard moeten komen op basis waarvan de patiënt een vergoeding kan krijgen.

De farmaceutische industrie verwacht dat de persoonlijke aanpak en snellere genezing van op de persoon gerichte gezondheidszorg hogere prijzen zal rechtvaardigen. Dat moet verloren omzet compenseren. Voor een proces, waarin nu misschien wel vijf verschillende medicijnen de revue passeren, zal straks één effectieve behandeling volstaan.

Sander Zondag is CEO & Chief Investment Officer bij OBAM Investment Management. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus